PV Power tự tin hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

12:53 | 19/07/2018

|
Với kết quả xuất sắc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, PV Power tự tin sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 đã được được Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2018, là năm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power). Ngày 31/1/2018, PV Power đã tổ chức thành công đợt bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với tổng số cổ phần bán được là 468,37 triệu (thành công 100%), giá đấu thành công bình quân là 14.938 đồng/cp, cao hơn 3,7% so với giá khởi điểm, tổng giá trị bán ra đạt gần 7.000 tỷ đồng. Từ ngày 6/3/2018, cổ phiếu PV Power đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch UpCom với mã là POW. Ngày 26/6/2018, PV Power đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 với rất nhiều nội dung quan trọng đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Kể từ ngày 1/7/2018, PV Power đã chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần theo đúng lộ trình và định hướng đã đặt ra.

pv power tu tin hoan thanh nhiem vu nam 2018
Người lao động PV Power tại Nhà máy điện Cà Mau

Đặc biệt, với sự chủ động, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động PV Power trong việc triển khai các chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp cụ thể, PV Power đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 với tổng sản lượng điện đạt 11,79 tỉ kWh, tổng doanh thu đạt gần 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.554 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 703 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm, PV Power đặt mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, sản lượng điện sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 là 9,8 tỷ kWh; doanh thu 14.037 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 953 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 858 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước là 609 tỷ đồng.

Riêng với Công ty Mẹ PV Power, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 6,9 tỷ kWh; doanh thu đạt 9.846 tỷ đồng; lợi nhuận sau trước thuế 878 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 800 tỷ đồng.

Để hoàn thành được những mục tiêu trên, PV Power cũng xác định những khó khăn, thách thức mà Tổng công ty phải đối diện là rất lớn. Đó là việc cung cấp nhiên liệu đầu vào (khí, than) và tiêu thụ điện đầu ra vẫn chưa thực sự vận hành theo cơ chế thị trường. PV Power thường xuyên rơi vào tình thế bị động và luôn phải chịu các sức ép rất lớn, đặc biệt là sức ép về tài chính.

Thứ nữa, 6 tháng cuối năm là thời điểm mùa mưa nên các nhà máy thủy điện sẽ có nhiều lợi thế, được ưu tiên huy động và sẽ ảnh hưởng lớn đến huy động của các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời, PV Power sẽ triển khai thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các Nhà máy điện: trung tu NMĐ Cà Mau 2 (dừng máy 40 ngày), tiểu tu NMĐ Cà Mau 1 (dừng 30 ngày), trung tu NMĐ Vũng Áng 1 (dừng 60 ngày). Còn tùy thuộc vào tiến độ nhưng việc bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc phát điện và sản lượng điện nói chung của cả Tổng công ty.

Mặt khác, PV Power vừa chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần, mô hình tổ chức, quản lý theo đúng các chuẩn mực của công ty cổ phần còn cần phải sớm hoàn thiện để đảm bảo các hoạt động của công ty được liên tục, ổn định và theo đúng quy định.

Trước những nhận định, dự báo đầy khó khăn, thách thức trên, để hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cả năm, PV Power đã đề ra một loạt các giải pháp và quyết liệt triển khai thực hiện.

Theo đó, PV Power sẽ chỉ đạo, quan tâm sát sao đến việc thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, phấn đấu hoàn thành việc bảo dưỡng trước thời hạn. Đồng thời, PV Power sẽ thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi tiền dự án và triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, PV Power sẽ hoàn thành quyết toán cổ phần hóa cùng với đó sẽ triển khai việc niêm yết cổ phiếu POW trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sớm hơn thời gian dự kiến đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải, đảm bảo hoàn thành việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, PV Power kiến nghị Tập đoàn cấp đủ khí và đúng chất lượng theo hợp đồng cho các nhà máy điện của Tổng công ty, đặc biệt là nhà máy điện Cà Mau 1&2. Đồng thời, PV Power đề xuất Tập đoàn cần sớm có chủ trương giao PV Power thực hiện dịch vụ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện của Tập đoàn theo phương án: PV Power cung cấp dịch vụ theo hợp đồng dài hạn và sẽ nhận chuyển nhượng các nhà máy điện từ Tập đoàn vào thời điểm thích hợp theo quy định hiện hành.

Với kết quả xuất sắc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực của Chính phủ, các Bộ ban ngành và Tập đoàn, sự hỗ trợ, tin tưởng và đồng hành của Tập đoàn và các cổ đông, PV Power tự tin sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 đã được được Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, để đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Tập đoàn cũng như tất cả các cổ đông, PV Power sẽ sớm niêm yết cổ phiếu POW trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành một trong những cổ phiếu trụ cột của thị trường chứng khoán Việt Nam.

pv power tu tin hoan thanh nhiem vu nam 2018 PV Power không bị ảnh hưởng tiêu cực từ biến động tỷ giá
pv power tu tin hoan thanh nhiem vu nam 2018 Sản lượng điện sản xuất 6 tháng của PVN đạt 11,8 tỷ kWh
pv power tu tin hoan thanh nhiem vu nam 2018 PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018
pv power tu tin hoan thanh nhiem vu nam 2018 PV Power đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2018 đạt 858 tỷ đồng

H.A