PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả

06:04 | 14/09/2022

3,355 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, làm nền tảng phát huy sức mạnh của toàn đơn vị.
PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả
Người lao động PV Power tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Con người là yếu tố nền tảng của văn hóa PV Power

Hơn 15 năm qua, PV Power đã không ngừng nỗ lực trở thành nhà cung cấp điện năng uy tín hàng đầu, đảm bảo duy trì nguồn điện chất lượng cao, liên tục và ổn định nhất. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam và trong khu vực, sản xuất nguồn điện chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường PV Power đã đặt mục tiêu trở thành Tổng công ty Công nghiệp Điện - Dịch vụ mạnh: Hiệu quả trong SXKD - Chuyên nghiệp về quản trị - Mạnh về tài chính - Cao về sức cạnh tranh - Xanh về môi trường. Trong đó, con người là yếu tố nền tảng của văn hóa PV Power, mọi thành viên của PV Power đều được trân trọng và quan tâm. Người PV Power luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương và chia sẻ với nhau.

Với tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng, mục tiêu và những giá trị về con người đã đề ra, PV Power luôn coi trọng công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN), coi đây là phương tiện, công cụ để xây dựng một “mái nhà chung” với những giá trị mà những con người PV Power cùng nhau trân trọng, giữ gìn và đưa hình ảnh của PV Power đến gần hơn với công chúng.

PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả
Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035. PV Power đang trong quá trình đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án mới, đa dạng hóa nguồn năng lượng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc trong toàn bộ quá trình xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện.

Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2022 PV Power bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các nhà máy điện đang đi vào giai đoạn sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên... Do đó, tình hình SXKD của đơn vị gặp nhiều khó khăn. Chính lúc này, công tác TT&VHDN của PV Power lại càng được đẩy mạnh nhằm giúp cho hoạt động SXKD và giá trị của mã cổ phiếu POW được đảm bảo.

Công tác TT&VHDN được xây dựng, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ

PV Power đã xây dựng được bộ phận TT&VHDN theo hệ thống xuyên suốt từ Cơ quan Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên/trực thuộc với các cán bộ có trình độ, được đào tạo bài cơ bản, đảm bảo sự chủ động, đáp ứng được yêu cầu công việc.

PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả
PV Power tổ chức Hội nghị Người lao động cơ quan Tổng công ty năm 2020

PV Power đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Văn hóa PV Power với nhiệm vụ chỉ đạo triển khai đầy đủ 09 nhiệm vụ của Tập đoàn tại Công văn số 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020, chỉ đạo công tác VHDN trong thời kỳ chuyển đổi số nhằm tổ chức thực hiện nhất quán, thông suốt và đồng bộ. Ban Chỉ đạo thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra và giám sát công tác triển khai Văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty.

Hằng năm, PV Power đều chỉ đạo bộ phận TT&VHDN tại các đơn vị thành viên/trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động năm và báo cáo về Tổng Công ty để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung cho toàn Tổng Công ty. Kế hoạch TT&VHDN được xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện, đặc thù từng đơn vị nhưng yêu cầu cần có hoạt động cụ thể, chương trình rõ ràng; Định kỳ theo tháng, công tác TT&VHDN được các đơn vị báo cáo hoạt động về Tổng Công ty nhằm giúp Tổng Công ty sẽ nắm rõ tình hình thực hiện, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, phối hợp trong triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2022 trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Tổng Công ty thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin để làm công cụ chỉ đạo, cập nhật thông tin, đảm bảo việc thực hiện TT&VHDN không bị gián đoạn.

Xây dựng VHDN gắn với thực tiễn, hiệu quả qua truyền thông nội bộ

Với đặc thù là một doanh nghiệp sản xuất điện năng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, PV Power luôn xác định triển khai công tác truyền thông, đối ngoại đảm bảo trên nguyên tắc phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2022, tình hình SXKD của PV Power có nhiều khó khăn, truyền thông đối nội lại càng có vai trò hết sức quan trọng. Truyền thông nội bộ được coi là công cụ hữu hiệu hướng đến nhiều mục tiêu mà cụ thể là xây dựng, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, gắn kết CBCNV. Thông qua truyền thông nội bộ, mỗi CBCNV sẽ trở thành một đại sứ văn hóa đại diện cho Tổng công ty.

PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả
PV Power tổ chức khoá học về quản lý đầu tư dự án điện

PV Power đã hoàn thiện và xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu dành riêng cho mã cổ phiếu POW với Slogan chung là “SINH NĂNG LƯỢNG- DƯỠNG TƯƠNG LAI”. Bộ nhận diện được xây dựng chuyên nghiệp, thẩm mỹ; Slogan được đánh giá là dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu. Bộ nhận diện và Slogan mới đảm bảo thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng phát triển xanh, sạch, thân thiện với môi trường mà PV Power đang hướng đến. Từ đó Tổng công ty đã quán triệt sử dụng đồng bộ đối với các chi nhánh của Tổng Công ty và chỉ đạo người đại diện phần vốn khuyến khích áp dụng tại các đơn vị là công ty cổ phần mà PV Power chiếm chi phối. Kết quả là các đơn vị đã xây dựng hệ thống cơ ở vật chất, văn phòng phẩm, các ẩn phẩm, sản phẩm… theo đúng bộ nhận dạng của PV Power.

PV Power thường xuyên cung cấp thông tin về PV Power tới các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các công bố thông tin theo quy định của PV Power lên Website, các cơ quan truyền thông nhằm đẩy mạnh để quảng bá hình ảnh phục vụ hoạt động SXKD.

Trang Website của PV Power được thiết kế với giao diện thân thiện, đẹp mắt, phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu mới, liên tục cập nhật nhiều hoạt động của Tổng Công ty và Tập đoàn cũng như các thông tin ngành điện. Triển khai app nội bộ Turbine trở thành nơi giao lưu, trao đổi, tổ chức các cuộc thi, hoạt động nội bộ nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường tính đoàn kết.

Nhằm thích ứng với thời đại công nghệ số, PV Power đã triển khai sử dụng đồng loạt phần mềm V-office và ban hành Quy định cụ thể trong việc xử lý, giải quyết công việc trong đó có thời gian, tiến độ cụ thể của từng cấp lãnh đạo quản lý trong quá trình xử lý công việc, công văn cho đến từng nhân viên, chuyên viên thực hiện các công việc được giao. PV Power đang nghiên cứu và sẽ sớm triển khai xây dựng một hệ sinh thái số hóa chung, đồng bộ, thống nhất cho toàn bộ các hoạt động của Tổng Công ty như các thông báo, xử lý văn bản, app nội bộ, giải trí, đăng ký nghỉ phép, đăng ký phòng họp, đăng ký xe...

PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả
Đảng ủy PV Power tổ chức tham quan Di tích cách mạng Hầm D67 (tại Hoàng thành Thăng Long)

Công tác truyền thông nâng cao VHDN được PV Power triên khai mạnh mẽ. Dựa trên nền tảng “Cẩm nang văn hóa Dầu khí”, cùng với khảo sát, xây dựng chuỗi giá trị và hướng đến hình mẫu con người PV Power chuẩn mực và chuyên nghiệp, Tổng Công ty đã hoàn thiện cuốn “Sổ tay văn hóa PV Power” và chuyển đổi thành phiên bản số hóa, lấy đây là giá trị văn hóa cốt lõi, cơ sở chuẩn mực văn hóa trong môi trường làm việc tại PV Power và đã quán triệt phổ biến đến toàn thể CBCNV thông qua việc hướng dẫn, hội thảo, đăng tải trên website Tổng Công ty.

PV Power đã tổ chức các khóa đào tạo “Xây dựng và triển khai 5S hiệu quả” cho CBCNV Tổng Công ty và “7 thói quen hiệu quả cho người lao động” nằm trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý. PV Power đã triển khai tuyên truyền thực hiện 5S tại nơi làm việc thông qua các banner, standee, bảng hiển thị thông tin; tổ chức các cuộc thi online trên app Turbine để tăng thêm sự gắn kết, tạo sự đoàn kết và phát triển những nét văn hóa đẹp của PV Power.

PV Power đã thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động như chăm lo, quan tâm sâu sắc đến đời sống CBCNV, người lao động với các chế độ phúc lợi cao, mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí, chi hỗ trợ chăm sóc nữ CBCNV hàng tháng, triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà con CBCNV có thành tích học tập tốt, may đồng phục cho toàn thể CBCNV, xây dựng chế độ quan tâm đến các cán bộ đã nghỉ hưu. Bên cạnh đó, PV Power đã triển khai và đưa nội dung thực hiện VHDN thành một chương riêng trong thỏa ước lao động.

PV Power: Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng, thực hiện đồng bộ và hiệu quả
Đoàn Thanh niên PV Power trao học bổng cho em Nguyễn Hoàng Thiên Long tại chương trình “Cặp lá yêu thương”

Vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh PV Power được phát huy thông qua các hoạt động tập thể như: hoạt động thể thao, Ngày hội gia đình nhân dịp Tết Trung thu; các chương trình tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo với từng đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên; Đảng ủy các đơn vị thành viên/trực thuộc đã phổ biến, chỉ đạo các Chi bộ và tổ chức đoàn thể trực thuộc triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, nội dung quan trọng trong Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được đẩy mạnh. Ngoài công tác khen thưởng định kỳ, PV Power thường xuyên tổ chức các cuộc thi nội bộ, các cuộc thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật... để tạo cơ hội cho CBCNV được khen thưởng nhằm kịp thời động viên, vinh danh các cá nhân điển hình.

Có thể thấy, PV Power đã triển khai công tác truyền thông một cách đồng bộ, kết hợp các phương pháp, có nhiều điểm mới, sáng tạo trong quá trình triển khai. Đặc biệt là chính trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh Covid-19 cũng như tình hình SXKD có nhiều khó khăn, PV Power đã kịp thời đổi mới, sáng tạo trong công tác TT&VHDN; thay đổi cách thức truyền đạt, phổ biến, xây dựng VHDN; tập trung vào công tác truyền thông nội bộ gắn liền với xây dựng VHDN, biến mỗi CBCNV trở thành một đại sứ văn hóa đại diện cho Tổng công ty.

N.H

Công đoàn PV Power có “thủ lĩnh” mớiCông đoàn PV Power có “thủ lĩnh” mới
PV Power góp vốn vào dự án điện khí 2 tỷ USDPV Power góp vốn vào dự án điện khí 2 tỷ USD
Đoàn Thanh niên PV Power tổ chức chương trình “Cặp lá yêu thương”Đoàn Thanh niên PV Power tổ chức chương trình “Cặp lá yêu thương”
Đoàn Thanh niên PV Power dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường SơnĐoàn Thanh niên PV Power dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo PV Power 2022”Trao giải cuộc thi “Sáng tạo PV Power 2022”

DMCA.com Protection Status