PVC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

06:57 | 15/11/2020

|
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, HNX: PVC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là ngày 25/11/2020.
Sự trưởng thành của nhà thầu dầu khí tại đợt BDTT lần 4 NMLD Dung QuấtSự trưởng thành của nhà thầu dầu khí tại đợt BDTT lần 4 NMLD Dung Quất
PVMTC cùng PV Power và PVChem ký kết các thỏa thuận hợp tác cung ứng các hoạt động dịch vụPVMTC cùng PV Power và PVChem ký kết các thỏa thuận hợp tác cung ứng các hoạt động dịch vụ
Bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất những ngày đầu tiênBảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất những ngày đầu tiên

Theo đó, PVC sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Ngày thanh toán là 15/12/2020.

Với hơn 47,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến PVC sẽ chi hơn 21,3 tỷ đồng để trả cổ tức lần này.

Liên danh PVChem-Dongil tham gia đợt Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 4
Liên danh PVChem-Dongil tham gia đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 4

PVC đã công bố kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận sau thuế 19,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020 là 6,7 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

M.P