PVC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

10:28 | 08/10/2019

3,445 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 7/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện mua sắm thiết bị chính của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.  

Tham dự có các ông Nguyễn Hùng Dũng- Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Đặng Chí Dũng- Phó Tổng giám đốc Dellloite Việt Nam, ông Bùi Huy Long- Phó giám đốc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí. Về phía PVC có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban/đơn vị thành viên cùng đại diện 16.315 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ phần.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019
Thành viên phụ trách HĐQT PVC Nguyễn Đình Thế báo cáo nhân sự tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Quang Huy - Phó Tổng giám đốc PVC, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Trong đó có việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc PVC; Báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Bầu bổ sung thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên phụ trách HĐQT PVC đã trình bày Tờ trình ngày 4/10/2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc PVC.

Thành viên Đoàn Chủ tịch Nghiêm Quang Huy cũng trình bày báo cáo ngày 4/10/2019 của HĐQT báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Toàn bộ báo cáo, tờ trình về các nội dung trên đã được HĐQT PVC gửi đến từng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVC.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019
Đại hội bầu bổ sung ông Lê Đình Thành - Tổng giám đốc PVC làm thành viên HĐQT PVC.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 361/TTr-XLDK ngày 4/10/2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc PVC. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT PVC đang khuyết 01 thành viên. Bởi vậy, Đại hội quyết định bầu bổ sung thành viên còn thiếu của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 như sau: Cổ đông PVN đề cử 01 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên HĐQT là ông Lương Đình Thành - Tổng giám đốc PVC.

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019
Đại hội đồng cổ đông bất thường PVC năm 2019.

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận ông Lương Đình Thành đã trúng cử thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Thành Công

pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019

Gần 10.000 người tham gia đi bộ trong Ngày hội văn hóa PVcomBank 2019
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019

Đạm Cà Mau đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi ATVSV giỏi ngành Dầu khí lần thứ VIII
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019

Cơ khí chế tạo dầu khí: Những dấu ấn lịch sử của PVC-MS
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019

PVC có tân Tổng giám đốc
pvc to chuc dai hoi dong co dong bat thuong nam 2019

PVC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

DMCA.com Protection Status