PVChem hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 trước 30 ngày

17:14 | 09/12/2021

11,915 lượt xem
|
(PetroTimes) - Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tối ưu hoá các giải pháp kinh doanh, triển khai các phương án, kịch bản điều hành hoạt động SXKD linh hoạt để ứng phó với dịch bệnh... Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 trước 30 ngày.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh

Năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch cúm Covid -19 kéo dài, diễn biến ngày càng phức tạp dẫn đến hoạt động SXKD của PVChem phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Có thể kể đến, trong lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, các nhà thầu dầu khí cắt giảm kế hoạch khoan và yêu cầu giảm giá dịch vụ, dẫn đến khối lượng công việc giảm. Trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, phải chịu sức ép cạnh tranh về giá trong quá trình chào thầu, đồng thời một số hợp động dịch vụ các nhà thầu tạm dừng/giãn tiến độ triển khai, dẫn đến khối lượng công việc thực hiện năm 2021 ở mức thấp.

PVChem hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 trước 30 ngày

PVChem triển khai dịch vụ chống ăn mòn tại các Nhà máy Lọc hóa dầu - Hình tư liệu

Tuy nhiên, ngay từ những tháng đầu tiên của năm kế hoạch PVChem triển khai các phương án, kịch bản điều hành hoạt động SXKD linh hoạt để ứng phó với dịch bệnh. Đồng thời, Tổng Công ty đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh, tối ưu hoá các giải pháp kinh doanh, ổn định hoạt động sản xuất.

Do vậy, kết quả hoạt động SXKD của PVChem đạt được rất khả quan, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trước thời hạn 01 tháng của năm kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu ước đạt 2.622,2 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 28,75 tỷ đồng, nộp NSNN ước đạt 90 tỷ đồng...

Trong năm qua, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của PVChem như dịch vụ, kinh doanh đều đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Lĩnh vực dịch vụ PVChem đạt doanh thu 807 tỷ đồng. Nổi bật, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, PVChem đã triển khai cung cấp dịch vụ cho 22 giếng khoan và 02 giếng sửa của các nhà thầu dầu khí. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, PVChem chủ yếu tập trung triển khai các hợp đồng dịch vụ có giá trị nhỏ đã ký kết với các khách hàng NMLD Dung Quất, NMLHD Nghi Sơn và các NM nhiệt điện. Còn lĩnh vực dịch vụ khoa học kỹ thuật, PVChem đã triển khai tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí, được khách hàng đánh giá cao.

Trong hoạt động kinh doanh, PVChem có doanh thu tới 1.793 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch năm và có mức tăng trưởng 15% với năm 2020. PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp dịch vụ hoá chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm), với danh mục hoá chất ngày càng đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha trộn... Đặc biệt, năm 2021, PVChem đã ký kết được một số hợp đồng cung cấp hoá chất khoan, khai thác, hoá chất lọc dầu với các khách hàng Vietsovpetro, NMLHD Nghi Sơn, CuuLong JOC.

Sẽ khởi sắc trong năm 2022

Năm 2021 là năm khó khăn thách thức đối với ngành Dầu khí và PVChem khi tiếp tục phải chịu tác động từ dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, Ban Tổng giám đốc PVChem đã có những chỉ đạo tập trung tìm các giải pháp ứng phó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ổn định hoạt động SXKD và tìm hướng đi mới cho đơn vị.

PVChem hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 trước 30 ngày
PVChem nỗ lực sản xuất kinh doanh trong đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, năm 2021 vẫn còn những tồn tại, cụ thể như chưa hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ cũng như thoái vốn cùng các thủ tục khác của PVChem tại DMC-VTS.

Năm 2021, PVChem đã tích cực triển khai công tác tái cấu trúc toàn bộ Tổng công ty như hoàn thành công tác chuyển đổi 02 Chi nhánh (PVChem-RT và DMC-WS) sang mô hình Công ty TNHH (hoàn thành giao vốn, bàn giao tài sản, sắp xếp lao động khi chuyển đổi). Rà soát, hoàn thiện xây dựng đề án thành lập Công ty TNHH PVChem – ITS và Công ty TNHH PVChem – CS trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của hai Chi nhánh PVChem – ITS và PVChem – CS.

Theo đó, PVChem đã hoàn thành Phương án sắp xếp lao động, tinh gọn bộ máy giúp việc tại Công ty Mẹ - PVChem theo định biên được phê duyệt.

Có thể thấy rằng, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách nhưng với sự đoàn kết, linh hoạt và khoa học trong điều hành sản xuất kinh doanh, PVChem đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong năm 2021. PVChem đang đặt mục tiêu sớm hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng vào đầu năm 2022, tạo nền tảng cho một năm thật sự khởi sắc, nâng tầm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển sản phẩm mới.

Thành Công

PVChem chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt PVChem chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
PVChem bổ nhiệm Chủ tịch DMC và PVChem -Tech PVChem bổ nhiệm Chủ tịch DMC và PVChem -Tech
PVChem nỗ lực sản xuất kinh doanh trong đại dịch Covid-19 PVChem nỗ lực sản xuất kinh doanh trong đại dịch Covid-19
PVChem đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2021 PVChem đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2021

DMCA.com Protection Status