PVE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022

13:28 | 02/07/2022

7,138 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 30/6/2022, tại TP HCM, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVEngineering, MCK: PVE) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT; ông Ngô Ngọc Thường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Khắc Chương – Kế toán trưởng PVE.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVE năm 2021, 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên PVE năm 2021, 2022

Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, ĐHĐCĐ PVE đã thông qua các nội dung như: Báo cáo kết quả SXKD PVE năm 2019, 2020, 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, 2021; Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 của công ty đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;… Đại hội không thông qua Tờ trình về hoàn nhập toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển đến năm 2021.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ với ông Fong Nyuk Loon và bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hải vào Thành viên HĐQT PVE nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn là thạc sỹ Quản trị tài chính doanh nghiệp, hiện là Phó ban Điện và Năng lượng tái tạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hải được bầu vào HĐQT PVE nhiệm kỳ 2022 - 2027
Chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hải được bầu vào HĐQT PVE nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trước đó, ngày 29/6/2022, HĐQT PVE cũng ra quyết nghị chấp nhận kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Thanh để đưa vào dự kiến nội dung và chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, 2022 của PVE cũng đã thông qua việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT PVE với ông Đỗ Văn Thanh.

HĐQT PVE cho biết, cùng với việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và 2022, PVE đồng thời đã tích cực xử lý được một số nội dung tồn đọng về quản trị doanh nghiệp trong các năm vừa qua. Hoạt động SXKD của PVE đang và kỳ vọng sẽ khởi sắc trong thời gian tới.

M.P

Tuổi trẻ PVE: Khát vọng cống hiến, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vữngTuổi trẻ PVE: Khát vọng cống hiến, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững
Tuổi trẻ PVE với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệpTuổi trẻ PVE với công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Ông Tạ Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVEÔng Tạ Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVE
Đồng lòng vì sự phát triển ổn định, vì đời sống của người lao độngĐồng lòng vì sự phát triển ổn định, vì đời sống của người lao động

DMCA.com Protection Status