PVEP duy trì khai thác ổn định, an toàn các mỏ dầu khí

15:41 | 08/03/2022

6,160 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong tháng 2/2022, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các Dự án đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn của các mỏ dầu khí, sản lượng khai thác trong tháng đã hoàn thành vượt 17% so với kế hoạch đề ra.

PVEP và các Dự án trong tháng 2 đã tiếp tục duy trì hoạt động khai thác của các mỏ luôn trong tình trạng an toàn, ổn định, uptime cao, thường xuyên duy trì chặt chẽ công tác kiểm soát, can thiệp kịp thời không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến việc vi phạm các công trình dầu khí. Đồng thời, PVEP đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty ổn định và thông suốt.

Sản lượng khai thác trong tháng 2 của PVEP đạt 0,29 triệu tấn quy dầu, vượt 17% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng dầu và condensate đạt 0,19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch tháng; sản lượng khí xuất đạt 95 triệu m3, bằng 151% kế hoạch tháng.

Giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng
Giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 02 cao hơn so với kế hoạch do hầu hết các mỏ trong và ngoài nước khai thác ổn định và cao hơn dự kiến. Các mỏ dầu chủ lực khai thác với uptime cao, Lô 16-1 đã đưa GTC-A vào hoạt động trở lại từ 15/1/202 (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch) giúp gia tăng sản lượng khai thác. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ khí cao tại Lô 15-1; PM3 CAA giúp gia tăng hàm lượng condensate. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao trong tháng gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), Lô PM3 CAA & 46CN, Chim Sáo – Dừa (Lô 12W), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Bir Seba (Lô 433a&416b).

Ngoài ra, PVEP tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến phát triển mỏ Sư Tử Trắng Pha 2 (Lô 15.1), mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05.1a), đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác nhằm đảm bảo kế hoạch gia tăng trữ lượng cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ khác trong năm 2022.

Về công tác đầu tư, PVEP triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2022 theo Nghị quyết số 1359/NQ-DKVN ngày 31/12/2021 trên cơ sở có rà soát, tối ưu để phù hợp với tình hình tài chính, thu xếp vốn của PVEP. Ước thực hiện đầu tư tháng 02 là khoảng 11,28 triệu USD, cộng dồn 2 tháng là 23,11 triệu USD.

Trên cơ sở khối lượng khai thác dầu khí và giá bán dầu/khí thực tế cao hơn so với giá dầu kế hoạch, PVEP tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng. Cụ thể, tổng doanh thu tháng 2 là 3.237 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch tháng; cộng dồn 2 tháng là 6.989 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch 2 tháng, 27% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tháng 2 là 1.635 tỷ đồng; cộng dồn 2 tháng là 3.473 tỷ đồng, đạt 265% kế hoạch 2 tháng, 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là tháng 2 là 920 tỷ đồng; cộng dồn 2 tháng là 2.010 tỷ đồng, đạt 246% kế hoạch năm. Nộp NSNN tháng 2 là 1.743 tỷ đồng, trong đó nộp thuế là 970 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch tháng, lãi nước chủ nhà là 774 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng, PVEP đã nộp NSNN là 3.523 tỷ đồng, trong đó nộp thuế là 1.978 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch 2 tháng, lãi nước chủ nhà là 1.545 tỷ đồng.

Trong tháng 3, PVEP sẽ triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan phát triển các giếng theo kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ, đảm bảo tiến độ các dự án có First Oil/First Gas trong năm 2022. Dự kiến, sản lượng khai thác của PVEP tháng 03/2022 là 0,31 triệu tấn quy dầu, trong đó sản lượng dầu và condensate là 0,21 triệu tấn; sản lượng khí xuất là 103 triệu m3. Bên cạnh đó, PVEP đặt mục tiêu doanh thu trong tháng 3 là 3.545 tỷ đồng và dự kiến nộp NSNN đạt 988 tỷ đồng.

Hoàng Long - Hoàn Vũ JOCs quyết tâm hoàn thành 110% kế hoạch sản lượng khai thác năm 2022Hoàng Long - Hoàn Vũ JOCs quyết tâm hoàn thành 110% kế hoạch sản lượng khai thác năm 2022
PVEP - An toàn để thực hiện sứ mệnh “Tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc”PVEP - An toàn để thực hiện sứ mệnh “Tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc”
Khánh thành điểm trường Xóm Vẹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình do PVEP tham gia tài trợKhánh thành điểm trường Xóm Vẹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình do PVEP tham gia tài trợ
PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 1/2022PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 1/2022
PVEP đặt mục tiêu gia tăng tối đa trữ lượng và sản lượng trong năm 2022PVEP đặt mục tiêu gia tăng tối đa trữ lượng và sản lượng trong năm 2022

Khánh An

DMCA.com Protection Status