PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020

09:37 | 19/12/2020

|
(PetroTimes) - Chiều ngày 18/12/2020, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Vũ Thanh Hường - Ủy viên BTV, Phó chủ nhiệm UBKT CĐDKVN; đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía PVFCCo, có đồng chí Nguyễn Tiến Vinh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Lê Cự Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT; đồng chí Tống Xuân Phong – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS, các tổ chức Đoàn thể, cấp ủy, lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc PVFCCo và 161 đại biểu từ các đơn vị thành viên.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Vinh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong bối cảnh năm 2020 là một năm có rất nhiều thách thức: Thiên tai và đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác nông nghiệp và thị trường nông sản, nhu cầu tiêu thụ phân bón giảm mạnh, vấn nạn phân bón giả, kém chất lượng hoành hành... khiến thị trường phân bón cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Trước tình hình đó, Đảng ủy PVFCCo đã cùng HĐQT, Ban TGĐ kịp thời đề ra các giải pháp, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo TCT thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính nhìn chung đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu trong toàn TCT, nỗ lực chăm lo cho CBCNV. Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2020, Đảng ủy đã được thực hiện đồng bộ, duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ. Trong sinh hoạt, Đảng ủy tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết/Kết luận của cuộc họp trước và kiểm điểm những việc làm tốt, những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, thống nhất nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo các Đảng bộ/chi bộ trực thuộc đổi mới phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chương trình khác gắn với chuỗi hoạt động SXKD.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Đặc biệt, trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã Chỉ đạo và hướng dẫn các Chi/Đảng bộ trực thuộc hoàn thành công tác đại hội đảng các cấp theo đúng quy định và ban hành Quyết định chuẩn y các Chi/Đảng bộ trực thuộc, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVFCCo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã ra quyết định kết nạp cho 09 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 10 đảng viên dự bị; thường xuyên cử quần chúng ưu tú và đảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 09 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 570 đảng viên.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn hạn chế như: một số chỉ tiêu, kế hoạch không đạt kế hoạch đề ra; Công tác phối hợp giữa các đơn vị với các Ban/VP TCT còn chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Tình trạng xử lý công việc còn chậm, một số CBCNV chưa nêu cao trách nhiệm thực hiện công việc được giao...

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Lê Cự Tân trình bày báo cáo của Người sử dụng lao động năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, báo cáo do đồng chí Lê Cự Tân trình bày cho thấy, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng do tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi khi giá nguyên liệu giảm cùng với việc Nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, tận dụng các thời cơ của thị trường, cùng sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CBCNV nên sản lượng sản xuất và kinh doanh sản phẩm chủ lực Urê Phú Mỹ đã vượt kế hoạch (KH) năm. Trong đó, sản lượng sản xuất ước đạt 868.000 tấn, ước đạt 111% KH năm 2020; sản lượng tiêu thụ ước đạt 807.000 tấn, ước đạt 103% KH năm 2020.

Một điểm sáng nổi bật khác của PVFCCo trong năm 2020 vừa qua là công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm tối đa các chi phí về quản lý, giá thành sản phẩm được chỉ đạo, thực hiện tốt. Kết quả là tổng giá trị tiết kiệm năm 2020 trong toàn PVFCCo ước 417 tỷ đồng, đạt 176% KH năm.

Từ thành quả đạt được của năm 2020 và những phân tích, dự báo bối cảnh, thị trường thời gian tới, PVFCCo xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Song song với việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021 (trong đó, sản lượng sản xuất: Urê Phú Mỹ: 770.000 tấn; NPK Phú Mỹ: 150.000 tấn…), PVFCCo quyết tâm thực hiện thành công bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2021 với các tiêu chí An toàn – Chất lượng – Tiến độ - Hiệu quả; Tập trung nguồn lực để kiểm soát cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ cho khách hàng tốt hơn; Tiếp tục công tác tái cơ cấu bộ máy TCT, nhân sự; Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các mặt hoạt động TCT.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Đặng Quốc Hùng trình bày Báo cáo kết quả tổ chức các hội nghị người lao động

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn PVFCCo trình bày Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở và tình hình giám sát thực hiện TƯLĐTT và các chính sách khác tại TCT; các nội dung kiến nghị của người lao động. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng 2020 và kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng 2021; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2020, kế hoạch năm 2021, trả lời kiến nghị của tập thể người lao động…

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, hiến kế các giải pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ 2021, đại diện cho các đơn vị đã trình bày các tham luận về: Vai trò của Đảng ủy Nhà máy trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy năm 2021; Chi ủy PVFCCo Miền Bắc lãnh đạo thực hiện công tác tái cơ cấu; Giải pháp của Đoàn Thanh niên PVFCCo trong công tác T ái tạo Văn hóa PVFCCo.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha đã cung cấp thông tin về kết quả SXKD của Petrovietnam trong năm 2020 tới toàn thể đại biểu tham dự. Cụ thể, năm 2020 là 1 năm đầy khó khăn với ngành dầu khí thế giới và Tập đoàn, đặc biệt do "khủng hoảng kép" từ dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu; song với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV ngành Dầu khí, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã đạt các kết quả đáng phấn khởi, sẽ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Đồng chí đánh giá PVFCCo đã có một năm hoàn thành rất tốt kế hoạch SXKD, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Petrovietnam. Qua kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2020 cho thấy rõ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo PVFCCo tới người lao động; sự nỗ lực, đồng lòng của cả tập thể; sự chăm lo tốt đời sống cho CBCNV... Văn hóa Dầu khí/Văn hóa PVFCCo được phát triển mạnh mẽ, nổi bật là phong trào lao động sáng tạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như trong SXKD; phong trào thể thao – văn hóa văn nghệ; hoạt động an sinh xã hội…. Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha nhấn mạnh, CĐ DKVN luôn đánh giá cao các hoạt động, bản lĩnh trí tuệ của người lao động PVFCCo.

Đối với hoạt động công đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha đề nghị sang năm 2021, Công đoàn PVFCCo cần tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động sáng tạo; tiếp tục xây dựng đội ngũ NLĐ đoàn kết một lòng; các hoạt động phong trào tiếp tục được đẩy mạnh; làm tốt công tác tư tưởng cho CBCNV để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Tống Xuân Phong phát biểu

Phát biểu đáp từ, đồng chí Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn PVFCCo đã thay mặt Công đoàn Tổng công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo của lãnh đạo CĐ DKVN và sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể thiết thực, kêu gọi tập thể người lao động cùng đoàn kết, quyết tâm xây dựng Công đoàn PVFCCo ngày càng vững mạnh.

Để hưởng ứng và thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ thi đua mà TCT giao, trong chương trình các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đã ký Giao ước thi đua năm 2021.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Ký giao ước thi đua

Tại Hội nghị, TCT đã vinh danh, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc như: “Tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm giai đoạn 2015-2019”; Khen thưởng của CĐ DKVN; Khen thưởng của Đảng ủy/Tổng giám đốc PVFCCo cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2020.

PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha trao bằng khen của CĐ DKVN
PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020
Đồng chí Lê Cự Tân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020
PVFCCo: Tận dụng cơ hội, hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm năm 2020

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, Hội nghị đã kết thúc thành công, tạo tâm thế, sự phấn khởi, đoàn kết, tự tin bước vào và gặt hái thành công trong năm 2021.

DPM đạt Top 5 quản trị công ty tốt nhất nhóm Midcap DPM đạt Top 5 quản trị công ty tốt nhất nhóm Midcap
PVFCCo trao tặng 280 tấn phân bón Phú Mỹ hỗ trợ bà con vùng bão lũ PVFCCo trao tặng 280 tấn phân bón Phú Mỹ hỗ trợ bà con vùng bão lũ
Quản trị biến động vượt Quản trị biến động vượt "khủng hoảng kép" nhìn từ các đơn vị Petrovietnam

T.V

DMCA.com Protection Status