Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống:

PVN điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm lãnh đạo các Ban

12:20 | 03/10/2018

|
Trong những ngày qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã công bố và trao các quyết định của Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn về việc bổ nhiệm nhân sự và điểu chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đối với các Ban Tập đoàn.  

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn tham dự và trao các quyết định.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn, ngày 27/9/2018, Tổng giám đốc Tập đoàn đã có quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ chính của các Ban/Văn phòng tại bộ máy giúp việc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo quyết định, thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và nhiệm vụ Truyền thông và quan hệ công chúng của Văn phòng Tập đoàn. Thành lập Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực trên cơ sở hợp nhất một số chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị nguồn nhân lực. Thành lập Ban Pháp chế và Kiểm tra trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế - Thanh tra. Cùng với đó, Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ chính của Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Đầu tư và Ban Thương mại Dịch vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2018.

pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban
Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn trao quyết định cho ông Trần Quang Dũng, phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

Tổng giám đốc Tập đoàn có quyết định giao nhiệm vụ cho ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2018.

pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban
Lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp
pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban
Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho ông Trần Mạnh Cường, Trưởng ban Quản lý hợp đồng dầu khí
pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban
Tân Trưởng ban Kinh tế Đầu tư Dương Nghĩa Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước đó, Hội đồng Thành viên Tập đoàn ban hành Quyết định ngày 24/9/2018 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí Tập đoàn; Quyết định ngày 24/9/2018 tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Nghĩa Dũng, Trưởng ban Dầu thô Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Đầu tư Tập đoàn, các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban PVN bổ nhiệm Tổng giám đốc PV Power làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban PVN bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính Kế toán
pvn dieu chinh bo sung co cau to chuc va bo nhiem lanh dao cac ban PVN bổ nhiệm lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn

Hiền Anh