Sắp có cơ chế chính sách hỗ trợ cho điện mặt trời mái nhà tại nhà dân, cơ quan, khu công nghiệp

07:51 | 18/04/2024

13,522 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp.
Tìm giải pháp cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệpTìm giải pháp cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
Cần sớm ban hành cơ chế chính sách cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệpCần sớm ban hành cơ chế chính sách cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
Ưu tiên bố trí ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà cho cơ quan Nhà nướcƯu tiên bố trí ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà cho cơ quan Nhà nước
Sắp có cơ chế chính sách hỗ trợ cho điện mặt trời mái nhà tại nhà dân, cơ quan, khu công nghiệp
Ảnh minh họa

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ chương trình, hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp…

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các Bộ/ngành có liên quan, EVN… xây dựng bộ hồ sơ mẫu quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về quản lý nhà nước trong việc khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái nhà; quy định rõ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết của từng lĩnh vực có liên quan trên tinh thần một cửa liên thông, minh bạch, công khai, cải cách và rút ngắn tối đa các hồ sơ, thủ tục, trong đó có các quy định về quy trình thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy… để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tránh các hành vi trục lợi, tiêu cực;

Nghiên cứu bổ sung các cơ chế để có thể kiểm tra, giám sát, điều khiển xa với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất lớn để đảm bảo các đơn vị điều độ thuộc EVN có thể chủ động trong việc đóng cắt từ xa đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm đảm bảo linh hoạt, an toàn trong việc vận hành hệ thống điện Quốc gia;

Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng thì cần có phương án hỗ trợ về giá, thuế, lãi suất… để khuyến khích và bảo đảm lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần để khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, đồng thời giúp cho công tác đầu tư nguồn điện, lưới điện đạt được hiệu quả tốt hơn.

Cũng theo kết luận của Phó thủ tướng, Nhà nước Việt Nam ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời áp mái nhà tự sản, tự tiêu, điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, điện rác) nếu đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, an toàn hệ thống, giá cả phù hợp thì không giới hạn quy mô phát triển. Quy hoạch điện 8 là quy hoạch mở, vì vậy, trường hợp cần thiết có thể huy động bổ sung nguồn điện năng lượng tái tạo thay thế cho các nguồn điện khác để bảo đảm không thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Tìm giải pháp cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệpTìm giải pháp cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
Cần sớm ban hành cơ chế chính sách cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệpCần sớm ban hành cơ chế chính sách cho điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp
Ưu tiên bố trí ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà cho cơ quan Nhà nướcƯu tiên bố trí ngân sách phát triển điện mặt trời mái nhà cho cơ quan Nhà nước

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status