Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

21:54 | 20/10/2021

6,733 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 20/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư (Ban Chỉ đạo) đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo; thành viên Tổ Biên tập Đề án.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Toàn cảnh buổi làm việc

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư.

Việc thống nhất hệ thống tổ chức cơ sở đảng về đảng bộ toàn Tập đoàn từ khi thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn tháng 12 năm 2008 đã hình thành hệ thống chính trị hoàn chỉnh trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trải qua 12 năm hoạt động với mô hình mới (Đảng bộ toàn Tập đoàn) đã phát huy tốt vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vững vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đảm bảo được sự lãnh đạo tập trung, thống nhất lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên. Hệ thống chính trị (Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh) thống nhất nên vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng được đề cao. Công tác cán bộ được tập trung thống nhất.

Cùng với sự thay đổi về mô hình tổ chức cơ sở đảng khi thực hiện Quy định 196 -QĐ/TW là sự thay đổi phát triển về vị trí, vai trò, nâng cao vị thế của tổ chức đảng trong Đảng bộ toàn Tập đoàn, cụ thể: gắn chặt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với lãnh đạo của tổ chức đảng ở phạm vi toàn Tập đoàn, tạo cơ sở, tiền đề cho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thống nhất trong công tác quản lý cán bộ, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị xuyên suốt trong toàn Tập đoàn.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với cấp trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn có tổ chức đảng trong cả loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và không chi phối, liên doanh, liên kết,.. nhưng Đảng bộ Tập đoàn định hướng lãnh đạo thống nhất các đảng bộ trực thuộc theo đúng đường lối chủ trương, nghị quyết chung của Đảng bộ Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững mạnh. Việc hoạt động theo mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn đã tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Đảng ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, trọng tâm là thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Về công tác phối hợp với cấp ủy địa phương, trong những năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã tích cực triển khai thực hiện, chủ động, tích cực rà soát thống kê các địa phương có các đơn vị thuộc Tập đoàn, có nhiệm vụ liên quan cần thiết có sự phối hợp hoạt động, liên hệ làm việc với các tỉnh, thành ủy tiến hành công tác chuẩn bị và thực hiện ký Quy chế phối hợp. Đảng ủy Tập đoàn đã ký Quy chế phối hợp với 7 tỉnh/thành ủy: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Hải Phòng, Quảng Ngãi và Thanh Hóa.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp đã tăng cường mối quan hệ trong công tác Đảng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương; phối hợp lãnh đạo thực hiện triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở các đơn vị thành viên trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn và trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện công tác an sinh, xã hội ở địa phương.

Việc ký kết quy chế phối hợp công tác theo Quy định 197-QĐ/TW đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn, đồng thời cùng phối hợp với cấp ủy địa phương trong thực hiện Nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền, địa phương; từ đó giải quyết tốt mối quan hệ giữa các địa phương và doanh nghiệp, góp phần tích cực động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong ngành Dầu khí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế của địa phương, doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Việc phối hợp công tác đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Tập đoàn và cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Tập đoàn gắn với sự lãnh đạo chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy.

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án đã cùng trao đổi, thảo luận về các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã kiến nghị với Ban Chỉ đạo về việc điều chỉnh một số điều trong các Quy định, Quyết định, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV khẳng định mô hình tổ chức đảng toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong những năm qua đã chứng minh hiệu quả, góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Tập đoàn, cũng như tạo điều kiện phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng mong muốn Ban Chỉ đạo sẽ xem xét tồn tại, hạn chế, điều chỉnh nhằm hoàn thiện hơn mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước nói chung, mô hình Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng phù hợp, để Tập đoàn có điều kiện hoạt động, thực hiện tốt chiến lược phát triển ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong triển khai thực hiện Quy định 196-QĐ/TW và Quy định 197-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Ban Chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo các điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển. Những đề xuất, kiến nghị, trao đổi tại buổi làm việc sẽ là cơ sở để Ban Chỉ đạo khảo sát tham khảo, bổ sung và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong người lao động Dầu khíKhơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong người lao động Dầu khí
Quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021Quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Quán triệt các quy định mới của Ban chấp hành Trung ươngQuán triệt các quy định mới của Ban chấp hành Trung ương
Thủ tướng: Mong cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chia sẻ với Đảng, Nhà nướcThủ tướng: Mong cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chia sẻ với Đảng, Nhà nước
Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh hiện nayCơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh hiện nay
Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamKhảo sát việc thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

H.A

DMCA.com Protection Status