Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong người lao động Dầu khí

22:21 | 15/10/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 15/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã họp và cho ý kiến về các Báo cáo kế hoạch thực hiện các Chuyên đề, Nghị quyết và các công tác đảng viên.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn trình bày về công tác xây dựng các Kế hoạch/Chỉ thị gồm: Kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đồng thời, Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến đánh giá về công tác cán bộ, đảng viên.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong người lao động Dầu khí
Lễ chào cờ trên Biển Đông (ảnh tư liệu)

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 24- KH/ĐUK, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động nhận thức; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển bền vững đơn vị, Tập đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy Tập đoàn cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện. Trong quá trình thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, từ học tập đến xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đề nghị tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ) về vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, lao động của Tập đoàn ngày càng có năng lực, thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức Công đoàn các cấp; tổ chức công đoàn làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, hệ thống chính trị với NLĐ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết trong toàn thể người lao động Dầu khí, góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững.

Nhằm triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, NLĐ nhằm nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm liên quan, chuẩn bị và tổ chức đại hội chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19, xác định xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn là góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong Tập đoàn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Tập đoàn và đơn vị.

PV GAS: Học tập Bác đã trở thành hành động tự giác, thường xuyênPV GAS: Học tập Bác đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên
Đảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên InternetĐảng ủy PV Power tổ chức kiểm tra kết quả việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trắc nghiệm trên Internet
Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05
Bài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác HồBài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Tự hào về truyền thống, ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của Tự hào về truyền thống, ý chí nội lực, tinh thần yêu nước và khát vọng của "Những người đi tìm lửa"
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa PetrovietnamBài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trịBài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu

PV

DMCA.com Protection Status