Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí tổng kết, đánh giá công tác khoan giai đoạn 2016 -2022 và định hướng triển khai giai đoạn 2023-2025

18:09 | 05/01/2023

8,590 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 04/01/2023, tại Hà Nội, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí trực thuộc Hội đồng Khoa học Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó tập trung đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm công tác khoan giai đoạn 2016-2022, nhận định những khó khăn, thách thức và định hướng triển khai cho giai đoạn 2023-2025.

Tại Kỳ họp, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí (Tiểu ban) đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới công tác khoan, bao gồm: Tổng kết công tác khoan trong giai đoạn 2016-2022, kế hoạch khoan đến năm 2025; Kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác khoan của Vietsovpetro giai đoạn 2016-2022 và kế hoạch khoan năm 2023; Kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác khoan và sửa giếng của Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cuu Long JOC) giai đoạn 2016-2022; Nhận định thị trường giàn khoan tự nâng trong giai đoạn 2023-2027; Thế hệ motor mới cho khoan đá móng; Công nghệ khoan ERD và thách thức đặt ra.

Lãnh đạo Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí điều hành Kỳ họp tổng kết
Lãnh đạo Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí điều hành Kỳ họp tổng kết

Trong giai đoạn 2016-2022, đã tiến hành khoan tổng cộng 290 giếng (trong đó có 81 giếng thăm dò - thẩm lượng và 209 giếng phát triển khai thác). Số lượng giếng khoan giai đoạn này thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2011-2015 (370 giếng). Nguyên nhân chính được xác định do điều kiện địa chất - công nghệ mỏ phức tạp (suy giảm áp suất vỉa, các phát hiện hầu hết có quy mô nhỏ, cận biên…) cũng như cơ chế chính sách còn nhiều vướng mắc dẫn tới khó thu hút nguồn vốn đầu tư, ít ký thêm được Hợp đồng Dầu khí mới…

Toàn cảnh Kỳ họp tổng kết Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2022
Toàn cảnh Kỳ họp tổng kết Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2022

Trên cơ sở đó, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí đã phân tích các bài học kinh nghiệm như: Chủ động thông báo với các nhà thầu để bám sát kế hoạch, sẵn sàng chuẩn bị nguồn lực vật tư thiết bị, hỗ trợ người điều hành trong công tác nhân lực, thiết bị, giàn khoan; tối ưu, tiết kiệm chi phí thi công (giải pháp đồng bộ: Giảm chi phí dịch vụ, nhân công, hậu cần, giảm thời gian phi sản xuất - NPT, tối ưu phạm vi công việc, thời gian thi công…); Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ như: sử dụng vật liệu chống mất dung dịch trong khi khoan các giếng khai thác có độ suy giảm cao để giải quyết tình trạng áp suất vỉa suy giảm; thiết kế quỹ đạo giếng, thiết kế ống chống dự phòng, tối ưu quy trình, thông số chế độ khoan, dung dịch khoan… cho những khu vực có điều kiện địa chất phức tạp; nghiên cứu giải pháp thu hồi dầu thứ cấp như ứng dụng bơm điện chìm (ESP); tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, ứng dụng công nghệ hủy giếng không dùng giàn… đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng và duy trì sản lượng khai thác.

Tiểu ban cũng đã trao đổi, nhận định về những khó khăn, thách thức, đồng thời thảo luận những giải pháp để triển khai hiệu quả công tác khoan giai đoạn 2023-2025. Theo đó, để đạt được con số gia tăng trữ lượng và duy trì sản lượng khai thác theo kế hoạch, số lượng giếng khoan hàng năm của giai đoạn 2023-2025 dự kiến khoảng 40-45 giếng khoan/năm.

Ông Lê Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
Ông Lê Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Lê Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết số lượng Hợp đồng Dầu khí ký mới giai đoạn 05 năm gần đây không đạt như kỳ vọng đã ảnh hưởng lớn đến công tác gia tăng trữ lượng và duy trì sản lượng khai thác. Trữ lượng dầu khí còn lại hiện tại chiếm khoảng 50% trữ lượng đã phát hiện, tuy nhiên tỷ lệ khí chiếm đa số (khoảng 75%), tỷ lệ dầu chỉ chiếm khoảng 25%. Đối với phần trữ lượng còn lại, khoảng 29% đóng góp từ các mỏ hiện hữu; 31% từ các dự án trọng điểm (Lô B, Cá Voi Xanh) và 40% từ các mỏ nhỏ, cận biên, các đối tượng tiềm năng nhưng khó phát triển, khai thác. Trong bối cảnh cơ cấu trữ lượng như vậy, việc duy trì sản lượng khai thác dầu khí là thách thức lớn cho giai đoạn tiếp theo. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh trách nhiệm của Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho Hội đồng Khoa học Công nghệ và Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quá trình tư vấn chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Ông Trần Bình Minh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn và Thường trực Tiểu ban tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Nguyên Phó Trưởng Tiểu ban đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Tiểu ban trong Nhiệm kỳ 2020-2022
Ông Trần Bình Minh, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn và Thường trực Tiểu ban tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Ngọc Hoàn, Nguyên Phó Trưởng Tiểu ban đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Tiểu ban trong Nhiệm kỳ 2020-2022

Trong nhiệm kỳ tới, Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí tập trung thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Hội đồng Khoa học Công nghệ và Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong công tác quản lý và điều hành hoạt động thăm dò khai thác ở trong và ngoài nước; nghiên cứu tận thăm dò, thăm dò mở rộng đối tượng gần các khu vực đang khai thác; bẫy phi cấu tạo, các đối tượng chứa chặt sít, bẫy quạt trầm tích, turbidite, móng carbonate, thăm dò khai thác và thi công tại khu vực nước sâu, xa bờ...; tối ưu hóa công tác khoan, các giải pháp công nghệ, công tác hủy giếng...; các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tối ưu hóa khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu...; cập nhật, phổ biến các quy định mới của Luật Dầu khí; đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến thủ tục triển khai phê duyệt, đấu thầu cho các lô mở để thúc đẩy việc ký các Hợp đồng Dầu khí mới...

Các đại biểu tham dự Kỳ họp tổng kết Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí Nhiệm kỳ 2020-2022
Các đại biểu tham dự Kỳ họp tổng kết Tiểu ban Thăm dò Khai thác Dầu khí Nhiệm kỳ 2020-2022

Anh Tuấn - Hiền Trang

Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí với các giải pháp công nghệNâng cao hiệu quả khai thác dầu khí với các giải pháp công nghệ
Đánh giá khả năng gia tăng trữ lượng trong nước giai đoạn 2022-2025Đánh giá khả năng gia tăng trữ lượng trong nước giai đoạn 2022-2025

DMCA.com Protection Status