Trung tâm Kinh tế Quản lý (EMC) - Viện Dầu khí Việt Nam:

Tư vấn xây dựng Chiến lược cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

21:20 | 27/05/2020

6,005 lượt xem
|
(PetroTimes) - Với vai trò là đơn vị tư vấn về kinh tế và quản lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trung tâm Kinh tế Quản lý (EMC) - Viện Dầu khí Việt Nam đã và đang tích cực tham gia xây dựng Chiến lược phát triển PVN.    
tu van xay dung chien luoc cho tap doan dau khi viet namPhát triển VPI thành hạt nhân đổi mới sáng tạo
tu van xay dung chien luoc cho tap doan dau khi viet namVPI khẳng định vai trò đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu
tu van xay dung chien luoc cho tap doan dau khi viet nam

Cán bộ nghiên cứu của VPI/EMC trình bày Báo cáo "Đánh giá tác động của giá dầu thô đến hoạt động của PVN giai đoạn 2019 - 2025"

Là trung tâm nghiên cứu chuyên ngành trong Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và quản lý dầu khí luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của EMC.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, ngành Dầu khí đang phải chịu tác động kép từ giá dầu giảm sâu và đại dịch Covid-19, cùng với chuyển dịch nền kinh tế thế giới và xu hướng chuyển dịch từ công ty dầu khí sang công ty năng lượng và tập trung phát triển năng lượng xanh, sạch. Thực tế đó đòi hỏi PVN cần có giải pháp để hồi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ và mức tăng trưởng trước đại dịch, đồng thời điều chỉnh định hướng chiến lược phù hợp để đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

Với vai trò là đơn vị tư vấn về kinh tế và quản lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN, EMC đã và đang tích cực tham gia cùng các nhóm công tác của PVN trong việc xây dựng gói giải pháp cấp bách và rà soát, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển PVN đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Cụ thể:

Một là, EMC đã tham gia tổng hợp, dự báo giá dầu thô và đánh giá, đề xuất các giải pháp ứng phó tác động kép của giá dầu giảm sâu và đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực thăm dò và khai thác (lĩnh vực E&P) như: Phân tích thị trường dầu khí quốc tế theo các diễn biến của đại dịch Covid-19 và sự bất đồng trong việc cắt giảm nguồn cung dầu giữa Liên bang Nga và OPEC; tổng hợp, dự báo giá dầu thô thế giới (theo nguồn từ các tổ chức tư vấn quốc tế), làm cơ sở để các nhóm công tác của PVN xác định các kịch bản tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động và của PVN, đơn vị.

Xây dựng và cập nhật mô hình kinh tế tài chính của mỗi lô hợp đồng dầu khi để tính toán xác định: Doanh thu của toàn bộ các dự án, phần thu của PVN/PVEP, dòng tiền hoạt động của dự án, dòng tiền của PVN/PVEP theo quyền lợi tham gia, các loại thuế (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp), phần thu của nước chủ nhà, các khoản nộp vào ngân sách Nhà nước từ mỗi hợp đồng/dự án đang khai thác theo các kịch bản giá dầu.

Phân tích, xác định giá thành của các dự án của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các hợp đồng/dự án của PVN/PVEP ở trong nước, bao gồm đơn giá khai thác miệng giếng (UPC); chi phí tối thiểu để khai thác một thùng dầu quy đổi và giá thành toàn bộ; đánh giá ảnh hưởng, tác động của giá dầu theo từng kịch bản đến dòng tiền, lợi nhuận của dự án/nhóm dự án từ đó đề xuất các giải pháp về tiết giảm chi phí, giãn đầu tư; các giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ (giãn/giảm các khoản thuế, giãn trích nộp quỹ thu dọn mỏ...).

Theo đó, kết quả đạt được là PVN đã hoàn thành báo cáo tổng kết về nhóm giải pháp ứng phó đối với tình hình dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu, đã trình Chính phủ và các bộ/ngành trong tháng 3/2020; đã ban hành quyết định về gói giải pháp cấp bách để thực hiện trong toàn Tập đoàn.

Hai là, rà soát, xây dựng/hiệu chỉnh Chiến lược lĩnh vực khí: EMC đã tham gia nhóm công tác do Hội đồng thành viên PVN chỉ đạo về rà soát, điều chỉnh Chiến lược của PVN trong lĩnh vực công nghiệp khí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với vai trò tư vấn các ý tưởng và hỗ trợ cho các đơn vị đầu mối (Ban Chiến lược, Ban Công nghiệp khí & Lọc hóa dầu) trong việc lập kế hoạch tổ chức triển khai; phương pháp, quy trình nghiên cứu, bố cục Báo cáo chiến lược khí; thu thập và tổng hợp thông tin, số liệu... để từng bước nghiên cứu bổ sung và biên soạn Báo cáo chiến lược khí.

EMC tiếp tục phối hợp nhóm công tác của PVN để triển khai, đảm bảo “Báo cáo Chiến lược phát triển của PVN về lĩnh vực công nghiệp khí” đáp ứng yêu cầu của PVN (về tiến độ, nội dung).

Ba là, rà soát xây dựng/hiệu chỉnh Chiến lược phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí. EMC đã thực hiện: Chuẩn bị tham luận về “Cập nhật xu hướng lĩnh vực lọc hóa dầu” phục vụ cho hội thảo Chiến lược phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí; EMC đã gửi PVN đề xuất “Nghiên cứu, rà soát và đề xuất một số định hướng về phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí phù hợp với tình hình phát triển của PVN”. Công việc tiếp theo của EMC là tiếp tục phối hợp với các ban của PVN để triển khai, đảm bảo “Báo cáo Chiến lược của PVN về lĩnh vực chế biến dầu khí” đáp ứng yêu cầu của PVN.

Bốn là, EMC phối hợp tư vấn xây dựng/hoàn thiện Chiến lược tổng thể phát triển PVN. Công việc EMC đã thực hiện: Tiếp theo và song song với việc xây dựng/hoàn thiện các định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực thăm dò khai thác (do Ban Tìm kiếm Thăm dò là đầu mối thực hiện), lĩnh vực khí và lĩnh vực chế biến dầu khí; EMC sẽ phối hợp xây dựng hoàn thiện Chiến lược tổng thể phát triển PVN. Hiện EMC đã dự thảo khung Chiến lược tổng thể và lên kế hoạch phối hợp triển khai, trong đó sẽ có sự phối hợp của các đơn vị VPI (Ban Khoa học Chiến lược, EPC, PVPro) và dự kiến mời tổ chức tư vấn nước ngoài (nếu được PVN thông qua). Công việc tiếp theo của EMC tiếp tục phối hợp với các đơn vị để triển khai, xây dựng Dự thảo “Báo cáo Chiến lược của PVN”.

Trong quá trình thực hiện mặc dù yêu cầu thời gian rất gấp, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thiếu đồng bộ, đặc thù cơ chế của mỗi dự án dầu khí khác nhau, cơ chế chính sách quản lý điều hành của nhà nước về lĩnh vực công nghiệp khí còn vướng mắc... nhưng với sự chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của lãnh đạo PVN và VPI, EMC đã hoàn thành công việc bước đầu như xây dựng các kịch bản đánh giá tác động, ảnh hưởng, các giải pháp ứng phó và sắp tới hoàn thành tốt báo cáo chiến lược cho PVN.

tu van xay dung chien luoc cho tap doan dau khi viet nam

Nâng cao vị thế VPI thông qua chất lượng phân tích thí nghiệm chuyên ngành và tư vấn sau phân tích
tu van xay dung chien luoc cho tap doan dau khi viet nam

VPI tiên phong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành Dầu khí

N.H

DMCA.com Protection Status