Văn hóa ngành Dầu khí góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc

19:00 | 30/08/2020

7,527 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngành Dầu khí Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Là một cựu chiến binh (CCB) đã từng khoác trên mình bộ quân phục của anh bộ đội Cụ Hồ, nhất là khi được vinh dự làm việc, công tác trong “ngôi nhà chung” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bản thân tôi nhận thấy phải có trách nhiệm cùng với các đồng chí, các hội viên Hội CCB của Tập đoàn tiếp tục duy trì và phát huy văn hóa ngành Dầu khí Việt Nam, từ đó góp phần giữ gìn “ngọn lửa thiêng” của Tổ quốc.

Xứng danh ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước

Lịch sử hình thành và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ tiến hành tổ chức lại hoạt động của ngành Địa chất và Khai thác mỏ. Tuy nhiên, riêng trong lĩnh vực Dầu khí, giai đoạn từ 1945 đến 1954 chưa có nhiều nghiên cứu. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng 1954, với sự giúp đỡ của các nước Xã hội Chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, một khối lượng to lớn các công trình khảo sát, tìm kiếm thăm dò địa chất, khoáng sản, trong đó có dầu khí đã được hoàn thành.

2046-khang-dinh-ban-linh-suc-manh-noi-luc
Giàn khai thác Hải Thạch 1 thuộc Dự án Biển Đông 01.

Năm 1961, sau 2 năm khảo sát trên 11 tuyến với 25.000 km lộ trình, công trình tổng hợp báo cáo về địa chất và triển vọng dầu khí đầu tiên ở Việt Nam đã được hoàn thành . Ngày 27/11/1961, Đoàn Địa chất 36 trực thuộc Tổng cục Địa chất được thành lập để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam. Hoạt động của đoàn Địa chất 36 ngày càng lớn cho nên ngày 9/10/1969, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 203/CP thành lập Liên đoàn Địa chất 36, có nhiệm vụ xây dựng, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu tìm kiếm và thăm dò dầu mỏ và khí đốt ở trong nước. Từ đó đến nay, ngày 27/11/1961 trở thành Ngày Truyền thống của những người lao động trong ngành Dầu khí Việt Nam.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển với bao thăng trầm có cả thành công lẫn thất bại, song với ý chí, quyết tâm, bền bỉ, sáng tạo cùng nỗi nhọc nhằn, vất cả, đổ mồ hôi, nước mắt của lớp lớp những thế hệ người lao động ngành Dầu khí đã góp phần làm nên “Ngôi nhà chung” vững mạnh. Lịch sử xây dựng và phát triển ngành Dầu khí của chúng ta luôn có thử thách, song tập thể người lao động dầu khí các thế hệ đã nối tiếp nhau vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác để xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí hùng mạnh như hôm nay.

2132-1555-nguoi-lao-dong-bien-dong-poc
Người lao động dầu khí chưa bao giờ lùi bước trước nguy nan

Người dầu khí không có thói quen ỷ lại và lùi bước trước khó khăn. Trong những thời điểm khó khăn, người dầu khí không hề nao núng mà siết chặt đội ngũ, đồng lòng thực hiện các kế sách ứng phó hiệu quả, tiết giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng, phát huy sáng kiến, sáng tạo để vượt qua những khó khăn, thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Tinh thần đó đã tạo nên sức mạnh, giúp Tập đoàn chúng ta đứng vững và phát triển. Bản thân tôi nhận thấy, hơn lúc nào hết, mỗi tập thể, cá nhân cần phải phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của ngành Dầu khí. Đi đầu là các cán bộ đảng viên, CCB, đó phải thật sự là những hạt nhân đoàn kết, đi đầu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó cụ thể nhất là chúng ta hãy học đức tính tiết kiệm của Bác. Đối với tập thể và các đơn vị trực thuộc cần phải có những nhóm giải pháp cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn, phải đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, quản lý đơn vị, sao cho đạt hiệu quả cao nhất, nhưng chi phí giảm xuống thấp nhất.

Trong quá trình hình thành và phát triển, ngành Dầu khí của chúng ta luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là việc đề ra những chính sách phù hợp, kịp thời trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động nên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng; khẳng định vai trò, vị trí là tập đoàn kinh tế trụ cột, hàng đầu của đất nước; thực hiện tốt vai trò là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước, tổng doanh thu đạt tốc độ tăng cao (10%/năm), đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Chính phủ đề ra. Đặc biệt, Tập đoàn đã luôn tích cực, chủ động tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia trên biển dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Hợp tác hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khác trong việc triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.

4325-bo-doi-1
Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, động viên người lao động NMNĐ Vũng Áng 1 (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Bên cạnh đó, Petrovietnam luôn chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp, công tác khoa học công nghệ và đào tạo, đi đầu trong công tác an sinh xã hội; việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định; thực hiện văn hóa doanh nghiệp… với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, ngành Dầu khí luôn có vị trí trong tóp đầu các ngành kinh tế, xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Từ khi thành lập tháng 12 năm 2009 đến nay, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Tập đoàn đã không ngừng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên hội viên CCB trên mọi cương vị công tác nâng cao ý chí phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan, đơn vị, gương mẫu trong lao động sản xuất. Qua đó, cán bộ, người lao động dầu khí được nâng cao ý thức tu dưỡng, thúc đẩy hành động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

2257-3620-img-9920
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ CCB và nói chuyện về biển đảo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội CCB Tập đoàn đã tích cực hoạt động, góp phần giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi sai trái và những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền trong cơ quan, đơn vị. Hội cũng xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động; tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, người lao động và các tổ chức đoàn thể khác; gương mẫu vận động các CCB và người lao động chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ CCB Việt Nam, gương mẫu trong thực hiện các quy chế, quy định, kỷ luật của cơ quan, đơn vị.

Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cũng là một điểm nổi bật trong hoạt động của Hội CCB Tập đoàn. Lãnh đạo Hội luôn động viên khích lệ tinh thần các hội viên CCB, kết hợp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền trên biển theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và lãnh đạo của Tập đoàn. Đặc biệt, Hội thường xuyên tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà các chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và các nhà giàn trên biển, tri ân thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hải chiến Gạc Ma bảo vệ Trường Sa… Hội cũng đã tích cực động viên CCB tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2346-img-9864
Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn thăm quan các phân xưởng sản xuất, chia sẻ với người lao động PVTEX

Hội CCB Tập đoàn luôn chủ động phối hợp với ban chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” và triển khai rộng khắp, khuyến khích người lao động hưởng ứng tham gia, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2014-2019), các CCB Tập đoàn đã có 15 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; đã trực tiếp hoặc tham gia 134 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tiết kiệm được khoảng 4 tỷ đồng và 1 triệu 32 nghìn USD. Tiêu biểu như Hội CCB Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã có 6 có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được nhiều chi phí; hội viên CCB BSR, năm 2015, tham gia thực hiện đề tài “Xác định phương pháp hợp lý trong việc thanh lý để thu hồi kim loại quý trong chất xúc tác R-234 đã qua sử dụng theo công nghệ bản quyền của nhà sản xuất UOP”, làm lợi cho công ty mỗi năm hơn 9 tỷ đồng; và đề tài “Tối ưu hóa công tác kiểm tra và làm sạch bể cầu bằng giải pháp xuồng cao su”, thay thế hoàn toàn phương pháp lắp đặt giàn giáo truyền thống kém an toàn, không hiệu quả về kinh tế và tiến độ, tiết kiệm được 55.881 USD…

Ngoài ra, Hội CCB tại PV Drilling, PVFCCo, PVCFC, VPI, PV GAS, PVEP... đã thể hiện vai trò là hạt nhân trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được doanh nghiệp, Tập đoàn và Bộ Công Thương ghi nhận bằng những phần thưởng, bằng khen. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo những nội dung hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động của hội gắn với việc thực hành tiết kiệm, đổi mới nội dung phương thức hoạt động “có trọng điểm, lấy thiết thực, hiệu quả là chính”.

Lê Quang Toán

Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Xem tiếp kỳ sau)

PVN làm theo lời Bác: "Thi đua là yêu nước"
45 năm PVN - Nhiều thăng trầm nhưng cũng lắm vinh quang
Bài cuối: Làm thế nào để thi đua thực sự trở thành nhu cầu của người lao động
Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ - “Đứa con đầu lòng” của ngành hóa dầu Việt Nam
Những mốc son trên chặng đường phát triển
PVN báo lãi hơn 10 nghìn tỷ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 38 nghìn tỷ đồng

DMCA.com Protection Status