PVN làm theo lời Bác: "Thi đua là yêu nước"

06:50 | 30/08/2020

11,243 lượt xem
|
(PetroTimes) - Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua (2015-2019) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thiết thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đổi mới về nội dung và đa dạng về hình thức, đạt nhiều kết quả khả quan đáng ghi nhận

Đổi mới nội dung, hình thức thi đua

Được hình thành từ ước nguyện lớn lao của Bác Hồ, qua 59 năm xây dựng và phát triển, đến ngày hôm nay, PVN đã có bước phát triển vượt bậc, thực sự trở thành tập đoàn kinh tế quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

pvn lam theo loi bac thi dua la yeu nuoc
Cán bộ, công nhân PV GAS luôn đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí trên cả nước

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thương hiệu và hình ảnh của PVN vẫn luôn được khẳng định cả trong nước và quốc tế, thể hiện rõ nét vai trò của tập đoàn kinh tế quan trọng, giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia.

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của PVN tiếp tục được quan tâm, đổi mới về nội dung, hình thức, đã thu được nhiều kết quả khả quan. Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo PVN rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, coi các phong trào thi đua là động lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo PVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị; chỉ đạo gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhất là trên các công trình trọng điểm về dầu khí của Nhà nước và các dự án trọng điểm của PVN. Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng PVN cũng như các đơn vị thành viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất, tham mưu với lãnh đạo PVN, lãnh đạo đơn vị khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

PVN luôn gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của PVN; coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Ngày 11-8-2020, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 1009/QĐ-DKVN về việc tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2019 tại Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V (2020-2025). Theo đó, Tập đoàn tôn vinh 10 tập thể xuất sắc, 45 cá nhân điển hình xuất sắc và 59 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019.

Có thể nói, các phong trào thi đua trong thời gian qua của PVN được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, do đó các nội dung, phương pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng luôn bám sát thực tiễn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của PVN. Các cấp ủy Đảng đã kịp thời ra Nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả hơn trong toàn PVN.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hằng năm, ngay từ những ngày đầu của năm, Tổng giám đốc PVN phát động phong trào thi đua tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động. Các đơn vị thành viên cũng căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh để phát động thi đua tại đơn vị với các nhiệm vụ cụ thể.

pvn lam theo loi bac thi dua la yeu nuoc

Căn cứ đặc điểm, tình hình, PVN đã nghiên cứu và chọn các phương thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng công trình, từng đơn vị. Đặc biệt, PVN chú trọng việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống của ngành Dầu khí, về vai trò của ngành Dầu khí đối với đất nước, về ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng để từ đó tạo động lực cho người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực, tự nguyện vào các phong trào thi đua.

PVN đã phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Đoàn Thanh niên trong toàn PVN triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, hiệu quả mang lại rất lớn. Trong những năm qua, PVN và CĐ DKVN đã phối hợp phát động các phong trào thi đua trên các công trình, dự án của ngành Dầu khí, mang lại trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh có nhiều giải pháp, sáng kiến tốt, hiệu quả cao.

Các phong trào thi đua như: “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”, “Thi đua đóng góp ý tưởng sáng tạo”,“Sáng kiến sáng chế cải tiến kỹ thuật”, “PVCFC Eureka - sáng tạo là không giới hạn”, “Hiến kế - Thân thiện - An toàn - Hiệu quả”… đã được các đơn vị thành viên PVN triển khai nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua của PVN. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2015-2019, công tác thi đua, khen thưởng của PVN đã không ngừng được đổi mới về cả hình thức, nội dung và chất lượng. Các phong trào thi đua thực sự phát huy hiệu quả trên các công trình trọng điểm, thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị thành viên và của cả PVN.

Trong 5 năm (2015-2019), đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: Có 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được đơn vị đề nghị PVN xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp PVN, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỉ đồng.

Những chuyển biến rõ nét

Việc tổ chức các phong trào thi đua tại PVN luôn được quán triệt yếu tố thiết thực, cụ thể và có tác dụng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần và thu nhập cho người lao động, làm sao thi đua thực sự phải trở thành nhu cầu và động lực của từng người lao động. Các phong trào thi đua phải được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, môi trường công việc, chức năng nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân và phong trào thi đua phải có sức lôi cuốn, tạo sân chơi bình đẳng, kích thích sự lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, để tất cả mọi người lao động cùng tham gia với tinh thần hứng khởi, tự giác và hăng say nhất.

pvn lam theo loi bac thi dua la yeu nuoc
Người lao động Vietsovpetro vượt sóng thi công hạ đặt chân đế giàn khoan

Công tác thi đua, khen thưởng chỉ thành công nếu tất cả các tập thể, cá nhân ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia phong trào thi đua; tổ chức phong trào thi đua phải có hiệu quả rõ rệt so với việc không tổ chức.

Chủ trương, tư tưởng chỉ đạo, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của các phong trào thi đua, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cần được quán triệt một cách sâu rộng, đồng bộ trong toàn hệ thống của PVN và phải tạo được sự đồng thuận của tập thể người lao động.

Công tác tổng kết, khen thưởng phải kịp thời, công khai, minh bạch, trung thực, đối tượng khen thưởng phải đúng và phải là các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua; ưu tiên cho những tập thể nhỏ và những người lao động trực tiếp; lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để bình xét các danh hiệu thi đua; khen thưởng kịp thời, đúng mức, tăng cường các hình thức khen thưởng đột xuất.

Công tác thi đua, khen thưởng là công việc thường xuyên, liên tục gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể và cá nhân theo từng chuyên đề, từng giai đoạn. Cần làm tốt công tác, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về các phong trào thi đua và giới thiệu, động viên, cổ vũ các gương điển hình người tốt việc tốt.

Giai đoạn 2015-2019, công tác thi đua, khen thưởng của PVN đã không ngừng được đổi mới về cả hình thức, nội dung và chất lượng. Các phong trào thi đua thực sự đã gắn với nhiệm vụ chính trị chung trong toàn ngành Dầu khí, đã phát huy hiệu quả trên các công trình, dự án trọng điểm, thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị thành viên và của cả PVN.

pvn lam theo loi bac thi dua la yeu nuoc
Cán bộ kỹ sư PVN tại Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Những năm qua, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong PVN đã có một bước chuyển biến rõ nét hơn. Mọi tổ chức, cá nhân đã ý thức được vai trò và hiệu quả to lớn của các phong trào thi đua mang lại, vì vậy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Các phong trào thi đua đã thực sự khơi dậy lòng yêu nghề, sự lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, rút ngắn thời gian xử lý công việc; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp; làm cho mọi người lao động dầu khí gần nhau hơn, gắn bó hơn với công việc, với đơn vị và tạo ra hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội to lớn trong toàn PVN.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Họ là đại diện ưu tú cho tập thể và thế hệ lao động mới có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đương đầu với các thách thức. Chính họ là những hạt nhân của các phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị thành viên PVN đều đã hình thành được hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời ứng dụng công nghệ vào công tác thi đua, khen thưởng như hệ thống cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng từ đơn vị đến PVN đã được hoàn thiện, minh bạch hóa các đánh giá về thi đua lao động sản xuất đến từ cá nhân, tổ đội, đơn vị.

Trong 5 năm (2015-2019), đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: có 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được đơn vị đề nghị PVN xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp PVN, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỉ đồng.
45 năm PVN - Nhiều thăng trầm nhưng cũng lắm vinh quang
Bài cuối: Làm thế nào để thi đua thực sự trở thành nhu cầu của người lao động
Giải pháp cho lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí trong giai đoạn 2020-2025
Bài 4: Khen thưởng phải kịp thời, tôn vinh phải trang trọng
Bài 3: Để những tấm gương lao động luôn sáng mãi
Những mốc son trên chặng đường phát triển
Bài 2: Động lực cho sản xuất kinh doanh hiệu quả
Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Bài 1: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với thi đua khen thưởng
[E-Magazine] Bí quyết vượt "khủng hoảng kép" của PVN
[E-magazine] PVN - Tâm thế vượt "khủng hoảng kép"

Thành Công

DMCA.com Protection Status