Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019 của PVN:

Bài 1: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với thi đua khen thưởng

11:28 | 21/08/2020

17,192 lượt xem
|
(PetroTimes) - Giai đoạn 2015-2019, dầu khí thế giới cũng như Việt Nam bị tác động lớn bởi giá dầu giảm sâu và biến động liên tục. Trước muôn vàn thử thách, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Thành viên và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn luôn chỉ đạo sát sao, phát động các phong trào thi đua, nỗ lực để đạt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Chính phủ giao phó.

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn tiếp tục được quan tâm, đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động và đã thu được nhiều kết quả. Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, coi các phong trào thi đua là động lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong
Người lao động dầu khí chuyên nghiệp, kỹ năng cao và không ngần ngại trước gian khó.

Tuy nhiên, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Trong công tác thi đua việc bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình để mọi người học tập làm theo chưa được tiến hành thường xuyên; Việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất mặc dù được Tập đoàn quan tâm, chú trọng nhưng một số đơn vị chưa thực hiện kịp thời; Phong trào thi đua có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự đồng đều, chưa lấy các phong trào thi đua, công tác thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, còn chậm đổi mới hình thức và nội dung cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua để phù hợp với từng thời gian và nhiệm vụ cụ thể.

Nắm bắt được những thuận lợi và tồn tại nêu trên, Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các cấp đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Theo đó, Tập đoàn đã chỉ đạo, gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình để biểu dương kịp thời, nhất là trên các công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn cũng như các đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành; đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo đơn vị khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Nhờ vậy mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua của Tập đoàn đã đạt nhiều kết, phong trào thi đua trở nên thiết thực hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đổi mới nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Bên cạnh việc tổ chức thi đua thường xuyên, Tập đoàn còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, đột xuất.

Đặc biệt, Tập đoàn luôn gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Có thể nói, các phong trào thi đua trong thời gian qua của Tập đoàn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, do đó các nội dung, phương pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng luôn bám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn. Các cấp ủy Đảng đã kịp thời ra Nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng và có hiệu quả hơn trong toàn Tập đoàn.

Tùng Dương

gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong

BIENDONG POC tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước Lần thứ I
gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong

Đạm Cà Mau: Sức mạnh kết nối, lan toả từ những gương điển hình tiên tiến
gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong

PVMTC: Phong trào thi đua khen thưởng góp phần thiết thực tạo nên những thành công ấn tượng
gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong

PVTrans khơi thông nguồn lực từ thi đua khen thưởng thực chất
gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong

Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển
gan trach nhiem nguoi dung dau voi thi dua khen thuong

PVN đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

DMCA.com Protection Status