[VIDEO] Hành trình "Mùa xuân từ những giếng dầu"

21:35 | 01/02/2021

3,621 lượt xem
|
Sau khi đi qua 13 điểm dọc chiều dài đất nước, hành trình "Mùa xuân từ những giếng dầu" đã kết thúc tại tỉnh Hà Giang - tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.
DMCA.com Protection Status