[VIDEO] Xúc tác và hấp phụ trước thách thức chuyển dịch năng lượng

08:36 | 25/05/2024

12,866 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Các báo cáo tại Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ XII, với chủ đề "Xúc tác và hấp phụ trước thách thức chuyển dịch năng lượng" đã đề cập đến xu hướng nghiên cứu toàn cầu về lĩnh vực xúc tác và hấp phụ mà Việt Nam có thể tiếp thu và phát triển. Đặc biệt là vấn đề trung hoà carbon và giảm phát thải CO2, nâng cao chất lượng các quá trình chế biến dầu khí, năng lượng mới và bảo vệ môi trường.
DMCA.com Protection Status