Vietsovpetro tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019-2021

05:45 | 12/07/2022

|
(PetroTimes) - Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cùng hoạt động sáng kiến, sáng chế đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu lao động sáng tạo của CBCNV, tiết giảm một cách hiệu quả chi phí vật tư, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất hàng năm của Vietsovpetro.

Ngày 08/07 vừa qua, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế giai đoạn 2019 - 2021 tại khách sạn Vietsovpetro, TP. Đà Lạt.

Tại Hội nghị, đại diện Hội đồng sáng kiến - sáng chế đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế (SK-SC) của Vietsovpetro giai đoạn 2019 - 2021, phương hướng giai đoạn 2022 - 2023. Trong đó, báo cáo đã chỉ ra những vấn đề khó khăn trong điều kiện khai thác các mỏ dầu khí, tình trạng suy giảm sản lượng khai thác ở Lô 09-1, trong khi các phát hiện dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, các khu vực triển vọng còn lại có điều kiện địa chất hết sức phức tạp, tiềm năng dầu khí thấp, cùng với tình hình giá dầu biến động không ổn định, thị trường cung cấp dịch vụ, vật tư thiết bị tăng giá gây trở ngại cho công tác mua sắm đảm bảo sản xuất, song song đó là tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lan rộng và diễn biến phức tạp, có nguy cơ làm đứt gãy chuỗi sản xuất & cung ứng... Song, trước hàng loạt những thách thức đó, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro vẫn nỗ lực thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng hai Phía giao phó.

Vietsovpetro tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019-2021
Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế giai đoạn 2019 - 2021 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Vietsovpetro cùng với hoạt động SK-SC đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội đoàn thể và người lao động trong Vietsovpetro. Phong trào SK-SC đã đáp ứng nhu cầu lao động sáng tạo của CBCNV, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, tiết giảm một cách hiệu quả chi phí vật tư, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất hàng năm của Vietsovpetro.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, phong trào SK-SC tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng, với 426 giải pháp đăng ký sáng kiến của CBCNV thuộc 13 đơn vị trong Vietsovpetro được xem xét. Kết quả, đã có 305 giải pháp được công nhận là sáng kiến, chiếm 71,6 % tổng số đơn đăng ký sáng kiến.

Trong 305 giải pháp kể trên, có 98 sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất, nhưng hiệu quả áp dụng không tính ra được thành tiền. Tuy nhiên, hiệu quả áp dụng của các sáng kiến đó chính là đã góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho con người, những công trình biển và bờ. Còn lại 193 sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế, chiếm 66,32 % tổng số sáng kiến đã được áp dụng với hiệu quả thu được sau năm đầu tiên là 26.291.129 USD. Sau khi xác định hiệu quả, Liên doanh đã chi trả thù lao, thưởng bằng tiền cho các tác giả/đồng tác giả và những người đã tham gia hỗ trợ, áp dụng sáng kiến vào sản xuất (291 sáng kiến) với tổng số tiền 1.203.066 USD.

Trong toàn Liên doanh có 1.757 CBCNV là tác giả/đồng tác giả của 426 sáng kiến, đạt tỷ lệ tham gia là 9,24% trên tổng số CBCNV; trong đó, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí chiếm tỷ lệ cao nhất là 21%, kế đến là Xí nghiệp Khí, Xí nghiệp Xây lắp, Xí nghiệp Cơ Điện... Trong số tác giả/đồng tác giả, số lượng người Nga chiếm tỉ lệ 3%, cán bộ lãnh đạo chiếm tỷ lệ 4%, công nhân 9%; còn lại 87% là kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, trong đó có 6 cán bộ nữ.

Vietsovpetro tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019-2021
Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Vietsovpetro vì thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến - sáng chế giai đoạn 2019 - 2021.

Cũng trong giai đoạn này, Vietsovpetro đã tích cực và chủ động tham gia các giải thưởng về KHCN ở cấp địa phương, ngành và toàn quốc. Đơn cử như tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh BR-VT, Vietsovpetro đăng ký 52 giải pháp, kết quả đã có 43 giải pháp đoạt giải (tỉ lệ trên 82%), chiếm hơn 34% toàn bộ giải thưởng của Hội thi. Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Vietsovpetro đã giành được 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 02 giải Ba. Vietsovpetro cũng được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp 3 sáng chế cấp nhà nước và 2 giải pháp hữu ích.

Riêng đối với phong trào sáng kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong giai đoạn năm 2019-2021, Vietsovpetro đã gửi 5 giải pháp đăng ký công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn. Cả 5 giải pháp đăng ký của Vietsovpetro được hội đồng Sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao và công nhận bao gồm 1 giải pháp được loại đặc biệt, 04 giải pháp được loại A. Tại Giải thưởng Khoa học công nghệ cấp Tập đoàn, năm 2020, Vietsovpetro đăng ký 2 công trình và đều đạt giải A, đồng thời được đề cử tham gia giải thưởng cấp Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được lắng nghe tham luận của các đơn vị có phong trào hoạt động sáng kiến sáng chế nổi bật và nhiều thành tích cao trong giai đoạn 2019 - 2021 như Xí nghiệp Cơ điện, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế, Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng và Công đoàn Vietsovpetro... Đại diện phòng ATSKMT cũng có bài tham luận chỉ ra những vấn đề cần chú ý trong việc tuân thủ các quy định về ATSKMT trong hoạt động SK-SC. Nhiều ý kiến đóng góp cũng như những bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức quản lý, đẩy mạnh phong trào sáng kiến - sáng chế ở các đơn vị đã được đưa ra trình bày, thảo luận...

Bên cạnh các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro, công ty Luật Aliat tham gia Hội nghị với vai trò khách mời cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm thiết thực và lưu ý về các bước thủ tục để đăng ký hồ sơ sáng chế, nhằm giúp cho các tác giả hoàn thiện mô tả sáng chế và chuẩn bị các phương án tối ưu để có được phạm vi bảo hộ mạnh nhất và đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế khi dự định nộp đơn đăng ký sáng chế ở Cục Sở hữu trí tuệ.

Vietsovpetro tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019-2021
Các đại biểu trao đổi, thảo luận các ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Công tác hoạt động sáng kiến, sáng chế và giải pháp hữu ích trong giai đoạn từ 2019-2021 thực hiện nghiêm ngặt trên cơ sở "Quy chế về tổ chức công tác hoạt động sáng kiến, sáng chế và giải pháp hữu ích của Vietsovpetro". Trong quá trình thực hiện, nội dung của Quy chế sáng kiến sáng chế luôn được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với văn bản pháp luật và điều kiện thực tế nảy sinh. Hội nghị đã xem xét một số thay đổi trong dự thảo quy chế về hoạt động sáng kiến sáng chế và giải pháp hữu ích ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Trong thời gian đại dịch Covid bùng phát, Ban lãnh đạo Vietsovpetro, Hội đồng sáng kiến - sáng chế Vietsovpetro đã triển khai cho phép đăng ký, xem xét và xử lý hồ sơ trên hệ thống e-office, cho phép rút ngắn thời gian đăng ký, xem xét và ra kết luận đơn đăng ký sáng kiến xuống còn một nửa so với phương thức truyền thống.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng và những nhiệm vụ cơ bản của hoạt động sáng kiến sáng chế Vietsovpetro trong những năm tiếp theo. Sự phối hợp từ các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể khác ở các cấp tương ứng và đặc biệt là sự quan tâm sát sao từ phía lãnh đạo các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào sáng kiến sáng chế, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho những người lao động sáng tạo và cho toàn Vietsovpetro. Ngoài ra, Hội nghị cũng nhất trí cần tích cực tuyên truyền về khen thưởng khuyến khích, các tấm gương điển hình trong phong trào sáng kiến sáng chế lên trang web nội bộ của Vietsovpetro để nâng cao động lực phấn đấu của người lao động.

Tổng kết công tác sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019 - 2021 của Vietsovpetro, hội nghị đã trao giấy khen của Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019 - 2021.

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn phía Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực sáng kiến sáng chế trong các năm tiếp theo. Toàn thể lãnh đạo của các phòng ban đơn vị trực thuộc, các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên các cấp Vietsovpetro, bằng những công việc cụ thể, động viên và khuyến khích CBCNV, các công đoàn viên và các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào phong trào thi đua này, nhằm đạt được những chỉ tiêu đề ra.

Vietsovpetro tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế giai đoạn 2019-2021
Đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư Vietsovpetro đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động sáng kiến - sáng chế của Vietsovpetro về số lượng và chất lượng. Đồng chí hoan nghênh Hội đồng sáng kiến sáng chế Vietsovpetro đã luôn sửa đổi nội dung Quy chế để phù hợp với sự phát triển của đơn vị trong sản xuất và kinh doanh; đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động sáng kiến sáng chế, tăng cường động viên khuyến khích người lao động bằng nhiều hình thức khác nhau như khen thưởng về vật chất, đề xuất tăng lương thưởng, tuyên truyền phổ biến để nâng cao động lực tham gia...

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến - Sáng chế Vietsovpetro gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, các tổ chức chính trị, xã hội trong Vietsovpetro đã luôn đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ để phong trào sáng kiến - sáng chế lan tỏa tới từng CBCNV và coi đây là động lực để thúc đẩy sự phát triển của toàn Liên doanh.

[PetroTimesTV] Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Petrovietnam và Vietsovpetro[PetroTimesTV] Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Petrovietnam và Vietsovpetro
Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Petrovietnam và VietsovpetroĐoàn công tác của Quốc hội làm việc với Petrovietnam và Vietsovpetro
Sáng kiến mới trong công tác dịch thuật tại VietsovpetroSáng kiến mới trong công tác dịch thuật tại Vietsovpetro
Hạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ RồngHạ thủy thành công khối Chân đế RC-RB1 thuộc dự án phát triển mỏ Rồng
Vietsovpetro: Vững vàng trong giai đoạn mớiVietsovpetro: Vững vàng trong giai đoạn mới

P.V

DMCA.com Protection Status