VPI nghiên cứu giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam

17:19 | 07/07/2023

8,863 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 5/7/2023, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) về tình hình triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
VPI nghiên cứu giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam
Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với VPI về tình hình triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã định hướng VPI báo cáo tập trung về các vấn đề liên quan đến các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; hướng nghiên cứu về công nghệ mới, các giải pháp kỹ thuật có tính đột phá để giữ vững, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí, cơ hội thay đổi mô hình kinh doanh, cải tiến các chuỗi liên kết, phát triển sản phẩm dịch vụ theo xu hướng kinh tế xanh, … để tạo động lực sự phát triển của Petrovietnam.

Viện trưởng VPI Nguyễn Anh Đức đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Tập đoàn giao; đề xuất các giải pháp và 05 kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Trong thời gian qua, VPI đã nghiên cứu, xem xét ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp kỹ thuật mới (như hợp nhất tài liệu địa chất 3D của bể Cửu Long, bẫy phi cấu tạo, nghịch đảo địa chấn, từ trọng lực, ứng dụng ML/AI…); xem xét, đánh giá giải pháp nâng cao hệ số thu hồi cho các mỏ hiện có nhằm duy trì sản lượng khai thác dầu ổn định (đã thử nghiệm bơm ép hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu VPI SP cho đối tượng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ; đánh giá khả năng mở rộng phạm vi áp dụng các giải pháp EOR/IOR); nghiên cứu áp dụng xu hướng phát triển mỏ với việc tối ưu cơ cấu chi phí CAPEX, OPEX và quy trình rút ngắn các thủ tục pháp lý phù hợp.

Đồng thời, VPI tập trung nghiên cứu giải pháp quản trị để giữ vững, gia tăng sản lượng kết hợp với tính toán phương án đầu tư phù hợp cho công tác khoan thăm dò tại các khu vực truyền thống; ứng dụng học sâu (U-FNO) để mô phỏng mô hình khai thác, tối ưu hiệu quả dự án Lô B; nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, vật liệu tiên tiến trong thu hồi dầu tăng cường EOR/IOR.

VPI nghiên cứu giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, VPI cũng tập trung đánh giá cơ hội thay đổi mô hình kinh doanh, cơ hội phát triển cho sản phẩm dịch vụ theo xu hướng phát triển kinh tế xanh (sản phẩm hàng hóa/dịch vụ chủ lực, điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, ammonia xanh…); xây dựng chương trình tổng thể, đánh giá cơ hội tham gia của Petrovietnam trong đề án sử dụng và chôn lấp/cất giữ CO2 (đã hợp tác với JOGMEC đánh giá chi tiết tiềm năng cất giữ CO2 tại bể Sông Hồng, Cửu Long; hợp tác tổ chức các hội thảo quốc tế về: (i) khung pháp lý CCUS, (ii) về CCS, (iii) công nghệ thúc đẩy xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, (iv) nguồn phát thải và tiềm năng cất giữ CO2).

VPI cho biết đã hợp tác sản xuất thử nghiệm phân bón nhả chậm và ứng dụng CNT/graphene; thử nghiệm liên kết 3 doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời đang tập trung nghiên cứu mô hình quản lý chuỗi liên kết trong Tập đoàn, trên cơ sở tối ưu việc sử dụng các tài sản, hệ thống hạ tầng kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ.

VPI nghiên cứu giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam
Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến phát biểu tại cuộc họp

Theo Viện trưởng Nguyễn Anh Đức, với định hướng hình thành và phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt Nam, VPI đang ứng dụng các công cụ/nền tảng hàng đầu để cộng tác sáng tạo sản phẩm số; xây dựng nền tảng sáng tạo sản phẩm số/vật lý (thấu hiểu doanh nghiệp, chuyên gia, phân tích dữ liệu, thí nghiệm) và 6 nhóm chuyên sáng tạo sản phẩm số/vật lý trong các lĩnh vực công nghệ trọng tâm gồm: công nghệ tìm kiếm tiên tiến; tiềm năng và trữ lượng; hỗ trợ quản lý và tối ưu khai thác; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS); hydrogen/ammonia xanh.

Theo ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam, VPI dù hoạt động theo mô hình nào thì nhiệm vụ chính là hỗ trợ Petrovietnam trong việc cập nhật các cơ hội phát triển, rà soát chiến lược, tư vấn, đề xuất các giải pháp để tạo ra động lực tăng trưởng, sự phát triển bền vững cho toàn Tập đoàn.

VPI nghiên cứu giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam
Viện trưởng VPI Nguyễn Anh Đức báo cáo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao VPI trong việc nỗ lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo là động lực cho phát triển, với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia. Với vai trò như vậy, vị thế và vị trí của VPI trong hệ sinh thái của Petrovietnam phải được củng cố và nâng cao, gắn bó mật thiết với hoạt động quản trị, điều hành của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam đề nghị VPI xem xét phối hợp với Ban Kinh tế Đầu tư trong quá trình tham gia đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 cùng Ban Kinh tế Trung ương, từ đó, giúp Petrovietnam cập nhật chiến lược phát triển với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia; tiếp tục đánh giá và dự báo dịch chuyển mô hình kinh doanh của Petrovietnam sau khi cập nhật chiến lược và chuyển đổi số.

VPI xem xét xây dựng định hướng phối hợp với các Ban chuyên môn xây dựng Báo cáo ESG cho Petrovietnam, đồng bộ với chiến lược và lộ trình chuyển dịch năng lượng, làm cơ sở thu xếp tài chính cho các dự án đầu tư của Petrovietnam; xem xét xây dựng chiến lược Hydrogen và Ammonia xanh của Petrovietnam; cập nhật chiến lược phát triển lĩnh vực công nghiệp lọc hóa dầu, đặc biệt là dự báo và cân đối lộ trình về nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu làm cơ sở xác định hướng dịch chuyển cho khâu sau; cập nhật sự thay đổi về công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động chính của Petrovietnam; góp ý về Kế hoạch quản trị của Petrovietnam, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, xây dựng mô hình kinh tế cho các dự án khó khăn.

VPI nghiên cứu giải pháp tạo động lực tăng trưởng cho Petrovietnam
Ban Khai thác Dầu khí, Ban Pháp chế Thanh tra, Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường, Ban Tài chính, Ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, Ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn phát biểu tại cuộc họp

Tổng Giám đốc Petrovietnam đặc biệt đánh giá cao việc ứng dụng các mô hình về tư duy, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các nhóm hạt nhân để bắt đầu hình thành mô hình khởi nghiệp trong VPI. Việc thí điểm start-up trong doanh nghiệp sẽ được nhân rộng phù hợp trong toàn Tập đoàn, trước mắt xem xét thí điểm tại một số đơn vị như PVCFC, BSR, ... VPI cần xem xét phương án hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phù hợp; rà soát đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong ngành Dầu khí, để đề xuất áp dụng cơ chế chính sách riêng đối với nhân sự có trình độ cao.

Về các kiến nghị của VPI, Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo Ban liên quan khẩn trương rà soát, trình lãnh đạo phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển của VPI đồng bộ với Chiến lược phát triển của Petrovietnam; nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhật mô hình hoạt động, mô hình tổ chức và mô hình quản trị của VPI với mục tiêu phục vụ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Tổng Giám đốc Petrovietnam gợi ý xem xét mô hình VPI nằm trong Công ty mẹ song cần liên kết phù hợp với các trung tâm nghiên cứu trong toàn hệ sinh thái của Tập đoàn, có sự phân công phối hợp với các đơn vị thông qua quy chế người đại diện, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực. VPI cần cập nhật các mô hình viện nghiên cứu trong các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia, từ đó xác định rõ mục tiêu và xem xét cập nhật lại chiến lược phát triển.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chính của VPI là phục vụ mục tiêu phát triển của Petrovietnam, tạo động lực để Tập đoàn phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các Ban chuyên môn chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ các thủ tục để VPI hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hải Anh

VPI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tại bể Cửu LongVPI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tại bể Cửu Long
Khoa học công nghệ trước xu hướng chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi sốKhoa học công nghệ trước xu hướng chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số
VPI tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt NamVPI tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt Nam
Tòa nhà VPI tiết kiệm từng kWh điệnTòa nhà VPI tiết kiệm từng kWh điện
Đảng bộ VPI sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh sáng tạo sản phẩm sốĐảng bộ VPI sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh sáng tạo sản phẩm số
Thử nghiệm và mô phỏng thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbonThử nghiệm và mô phỏng thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon
Tiềm năng phát triển Hydrogen xanh tại Việt NamTiềm năng phát triển Hydrogen xanh tại Việt Nam

DMCA.com Protection Status