Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Nhiều tiến bộ trong công tác phụ nữ

14:11 | 08/09/2017

|
Hơn 300 lớp tập huấn lồng ghép các nội dung về giới cho hơn 10.000 lượt nữ cán bộ trong ngành, 5-10% cán bộ chủ chốt tại đơn vị là phụ nữ... Đây là những con số đáng tự hào của hoạt động nữ công tại Công đoàn Dầu khí Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Tăng cường nâng cao nghiệp vụ

Là ngành đặc thù về kỹ thuật, nhưng số lượng nữ CBCNV-LĐ tính đến tháng 6-2017 lên đến 14.004 người, chiếm tỷ lệ 22,87% số CBCNV-LĐ, chính vì vậy, các hoạt động dành cho nữ CBCNV-LĐ càng đòi hỏi những người làm công tác nữ công phải luôn biết đổi mới, sáng tạo.

Sau khi Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

nhieu tien bo trong cong tac phu nu
Nữ CNVCLĐ Dầu khí tiêu biểu được khen thưởng danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Để không ngừng nâng cao nhận thức về giới Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Nữ công các cấp chủ động tham mưu tổ chức hiệu quả trên 300 lớp tuyên truyền, tập huấn lồng ghép các nội dung về giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động cho hơn 10.000 lượt nữ CBCNV-LĐ trong ngành. Nhân các ngày lễ lớn như Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới theo chủ đề của từng năm thông qua các hội thảo chuyên đề cấp ngành: “Hội thảo về công tác cán bộ nữ”, “Phụ nữ Dầu khí tự tin, hội nhập, phát triển”, “Phụ nữ Dầu khí với sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” và nhiều hội thảo ở cấp cơ sở. Tại đây, các nữ CBCNV-LĐ trong ngành đã tiếp thu được nhiều kiến thức về bình đẳng giới, về các quyền của phụ nữ, đồng thời giao lưu và giúp đỡ nhau trong công tác nghiệp vụ.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ từng giai đoạn. Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập Ban Nữ công quần chúng và các tổ nữ công theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ở một số đơn vị có thay đổi nhân sự xong đã kiện toàn nhanh chóng và sớm đi vào hoạt động nề nếp, tích cực, hiệu quả. Các đồng chí được phân công làm công tác nữ, mặc dù đều kiêm nhiệm, không có chế độ phụ cấp, song phần lớn đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với hoạt động phong trào, sáng tạo, đổi mới, không ngừng cố gắng, tâm huyết, trách nhiệm để đưa các hoạt động nữ công ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Quan tâm nguyện vọng của phụ nữ

Trong ngành Dầu khí, nhiều nữ CBCNV-LĐ làm việc ở những lĩnh vực mang tính kỹ thuật rất cao. Họ đều chịu nhiều áp lực, đặc biệt có những người làm ở lĩnh vực thăm dò, khai thác hay lọc hóa dầu, xây lắp, dịch vụ, vận tải... nhưng họ vẫn luôn cố gắng vượt mọi thử thách hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ được giao.

Công tác quy hoạch cán bộ có nhiều thay đổi, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có tỷ lệ cán bộ chủ chốt nữ cao hơn so với các năm trước đây. Cùng với đó, công tác chăm lo sức khỏe đối với lao động nữ được các đơn vị chú trọng, 100% phụ nữ được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Bên cạnh nỗ lực của từng chị em, mỗi cá nhân, hoạt động nữ công của CĐ DKVN đã góp phần quan trọng hun đúc óc sáng tạo, nghị lực vươn lên của chị em. Để có được điều này, đội ngũ cán bộ nữ công luôn bám sát cơ sở, linh hoạt tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, mang bản sắc Văn hóa Dầu khí. Điều mà các cán bộ nữ công tâm niệm là mọi phong trào phải phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết.

Kịp thời khích lệ, động viên tinh thần nữ CBCNV-LĐ, lãnh đạo Tập đoàn cũng như CĐ DKVN luôn tạo điều kiện, tổ chức nhiều hoạt động như: đại biểu nữ tiêu biểu, khen thưởng tập thể, cá nhân người lao động nữ có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, thăm Phủ Chủ tịch, yết kiến và báo cáo Chủ tịch nước tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của lao động nữ Dầu khí, thăm và gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội.

Trong toàn Tập đoàn đã tổ chức sôi nổi nhiều hội thi từ cấp ngành đến các công đoàn trực thuộc như: “Phụ nữ Dầu khí tài năng duyên dáng”, “Táo mùng Tám tháng Ba”; “Liên hoan ẩm thực”, “Khi đàn ông vào bếp”... trong các ngày lễ dành cho phụ nữ đã thu hút nhiều thành phần tham gia đặc biệt là nam giới. Cùng với phong trào thi đua “Tập thể, cán bộ nữ công xuất sắc” nhằm thiết thực đẩy mạnh công tác nữ công trong toàn ngành. Phong trào này đã được tổng kết, đánh giá và khen thưởng hằng năm, mang lại nguồn cổ vũ, động viên lớn tới đội ngũ hơn 500 cán bộ nữ công toàn ngành - lực lượng nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp, động viên CBCNV-LĐ nữ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Công tác nữ công tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong những năm qua, tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp công đoàn tổ chức tốt và ngày càng sáng tạo, phù hợp gắn với việc thực hiện tốt 4 phẩm chất phụ nữ thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Có thể nói, 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (2007-2017) đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Công tác nữ công của Tập đoàn đạt được nhiều kết quả tốt. Ban Nữ công các cấp công đoàn đóng vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, bám sát chức năng, nhiệm vụ của công đoàn để xây dựng kế hoạch hoạt động, lồng ghép các chương trình với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng đổi mới hình thức, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

P.V