Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 cho đối tượng kết nạp Đảng

18:20 | 22/10/2020

|
Ngày 22 và 23/10 tại Viện Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020 cho đối tượng kết nạp Đảng. Học viên là hơn 250 quần chúng ưu tú là cán bộ công nhân viên thuộc các đơn vị thành viên Tập đoàn tại khu vực Hà Nội.
5113-img-0232
Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn khẳng định: Công tác phát triển đảng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thông qua khoa học, các quần chúng ưu tú sẽ được bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn với tập thể, nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể hoạt động xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở, bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú bổ sung cho đội ngũ đảng viên của Đảng bộ, chi bộ, góp phần phát triển Đảng tại cơ sở ngày càng lớn mạnh.

5205-img-0234
Toàn cảnh lớp học

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy nhấn mạnh, để được vinh dự đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là một niềm vinh dự lớn, các học viên phải luôn phấn đấu không ngừng trong học tập, rèn luyện và công tác. Tham dự khóa học này, tất cả các học viên cần tập chung nghiên cứu những nội dung của chương trình học, chấp hành các quy định của lớp học, bản thân các học viên cần phải phát huy cao nhất hiệu quả đào tạo giữa lý luận đi đôi với thực tiễn, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, xứng đáng là những quần chúng ưu tú được lụa chọn, tích cực phấn đấu trở thành những đảng viên vững vàng về chính trị, gương mẫu trong công việc.

5417-img-0241
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, đã thông tin nhanh tới các học viên về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí tin tưởng rằng, sự nghiên cứu đầy đủ, học tập nghiêm túc, nắm vững, hiểu sâu các kiến thức bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ giúp bổ sung cho Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”.

5613-img-0260
Thạc sỹ Ngô Thị Thiết truyền đạt các nội dung chuyên đề tới các học viên
5615-img-0274
Học viên lớp học lắng nghe bài giảng

Trong các buổi học, học viên sẽ được bồi dưỡng các kiến thức về khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… do giảng viên là Thạc sỹ Ngô Thị Thiết, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày.

Đây là những kiến thức được chuẩn bị nhằm giúp các học viên là đối tượng kết nạp Đảng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp đảng viên trên mỏ dầu khí Hải Thạch – Mộc Tinh Lễ kết nạp đảng viên trên mỏ dầu khí Hải Thạch – Mộc Tinh
Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị  cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới
Chi bộ Thương mại - Đảng đoàn Kỹ thuật thuộc Đảng bộ PV Power Services tổ chức Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Thương mại - Đảng đoàn Kỹ thuật thuộc Đảng bộ PV Power Services tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
BIENDONG POC kết nạp đảng viên mới tại làng Sen quê Bác BIENDONG POC kết nạp đảng viên mới tại làng Sen quê Bác
PVEP kết nạp đảng viên mới tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh PVEP kết nạp đảng viên mới tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
[PetroTimesTV] Kết nạp Đảng viên mới trên Tàu Athena [PetroTimesTV] Kết nạp Đảng viên mới trên Tàu Athena

Nguyễn Hoan