CĐ DKVN đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

12:05 | 13/11/2023

17,408 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Dầu khí Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền về Đại hội tới tất cả các cấp công đoàn trong toàn ngành.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân, lao động Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 03/12 tại Hà Nội.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành, thảo luận và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

CĐ DKVN đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, CĐ DKVN sẽ tập trung tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt tuyên truyền sẽ tập trung vào các nội dung chính gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là 5 năm vừa qua; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, nêu bật kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai Nghị quyết; kết quả đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Kết quả chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn các cấp; ý nghĩa, quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 cùng một số nội dung liên quan.

Thông qua đợt tuyên truyền đặc biệt này sẽ góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Dầu khí nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội. Đồng thời, động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ người lao động Dầu khí hiện đại, phát triển, phong trào công lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Để đợt tuyên truyền đạt được hiệu quả, chất lượng, CĐ DKVN đề nghị các cấp công đoàn trong toàn ngành Dầu khí căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để tuyên truyền đúng nội dung, định hướng với các hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả; rà soát thông tin, kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội.

Đồng thời, tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền mạnh ở cơ sở, các địa điểm công cộng; đảm bảo mọi nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa. Công đoàn cấp trên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền của công đoàn cấp dưới.

Ngày hội trọng đại của người Dầu khíNgày hội trọng đại của người Dầu khí
Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹpĐại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình 11 sáng kiến của ngành Dầu khí được tuyên dương tại lễ tổng kết chương trình "1 triệu sáng kiến"
CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIICĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
'Đóng góp của CĐ DKVN cho hệ thống Công đoàn Việt Nam là rất quan trọng và ý nghĩa''Đóng góp của CĐ DKVN cho hệ thống Công đoàn Việt Nam là rất quan trọng và ý nghĩa'
Lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII CĐ DKVN: Thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lao động dầu khíLấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII CĐ DKVN: Thể hiện ý chí, nguyện vọng của người lao động dầu khí

H.A

DMCA.com Protection Status