Chủ tịch PVChem Trương Đại Nghĩa: PVChem kiên định mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10-20%/năm

15:27 | 26/10/2023

9,481 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - "Tổng công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã và đang nỗ lực từng ngày để trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hóa kỹ thuật, nhà sản xuất kinh doanh các sản phẩm hóa chất, hóa dầu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có uy tín trong nước và quốc tế; Kiên định với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10-20%/năm" - Đây là khẳng định của Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa khi chia sẻ với phóng viên PetroTimes về Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035.

Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035 được xây dựng từ năm 2019 và được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phê duyệt với nhiều mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng đổi mới, phát triển. Nhưng ngay giai đoạn đầu triển khai, 2020-2021, PVChem đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 cùng sự sụt giảm sâu và kéo dài nhất trong vòng 20 năm qua của giá dầu, song tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVChem vẫn kiên định với mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch PVChem Trương Đại Nghĩa: PVChem kiên định mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10-20%/năm
Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem.

PV: Xin ông cho biết, điều gì khiến PVChem tự tin vào chặng đường phát triển nhanh và bền vững trong 10 năm tới?

Ông Trương Đại Nghĩa: Chúng tôi đã chuẩn bị cho Chiến lược phát triển đến năm 2035 một cách cẩn trọng và bài bản. Vì nhiều lý khách quan khác nhau như khủng hoảng giá dầu, đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020 và biến động tiêu cực, kéo dài của thị trường dầu khí… đã ảnh hưởng xấu đến kế hoạch triển khai chiến lược của chúng tôi. Đến nay, khi thị trường đã phục hồi và tương đối ổn định, nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ dầu khí và ngành hóa chất, đặc biệt là hóa chất dầu khí tăng mạnh, nên PVChem đã xác định đây là cơ hội vàng để PVChem và các đơn vị thành viên thực hiện kế hoạch tăng tốc phát triển trên cả ba lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, sản xuất.

Là đơn vị thành viên của Petrovietnam, sự tự tin vào việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển PVChem đến từ sự hỗ trợ to lớn của Petrovietnam, các đơn vị thành viên hùng mạnh của Petrovietnam và chính những cán bộ công nhân viên PVChem đã, đang nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn trong nhiều năm qua để chuẩn bị cho “giai đoạn chuyển mình” này.

Nhằm tạo thế cân bằng ổn định cho sự phát triển trong tương lai, trong giai đoạn đầu, PVChem sẽ tập trung phát triển đồng đều trên cả ba lĩnh vực chính. Lĩnh vực dịch vụ với tôn chỉ lấy uy tín và chất lượng dịch vụ là cốt lõi, con người là trọng tâm, vì vậy, PVChem chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực năng động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để khẳng định thương hiệu của PVChem trong lĩnh vực dịch vụ thượng nguồn như dung dịch khoan, dịch vụ hóa chất hỗ trợ khai thác, tăng cường thu hồi dầu, xử lý giếng... và các dịch vụ khâu trung và hạ nguồn như dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa...

Lĩnh vực kinh doanh, PVChem tập trung kinh doanh các sản phẩm hóa chất, hóa dầu, thiết bị dầu khí, khoáng sản, khí công nghiệp,... phục vụ trong và ngoài ngành dầu khí với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và 2026-2035 tương ứng doanh thu bình quân đạt 1.650 tỷ đồng/năm và 2.000 tỷ đồng/năm.

Lĩnh vực sản xuất, PVChem đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hóa chất, hóa dầu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị dầu khí, như dự án PP filler, H2O2, khí công nghiệp... Ngoài ra, để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, PVChem cũng đang nghiên cứu các dự án dịch chuyển năng lượng và các sản phẩm tái chế như dự án PET chip từ chai nhựa phế thải, vải vụn... PVChem đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm gắn liền với chuỗi giá trị dầu khí, tạo dây chuyền đồng bộ và gia tăng giá trị. Việc cung cấp sản phẩm phục vụ cho các đơn vị trong Petrovietnam là trọng tâm. Mở rộng sản xuất các hóa phẩm dầu khí là nền tảng phát triển bền vững với mục tiêu sản lượng sản xuất bình quân đạt 100.000 tấn/năm trở lên.

PVChem cũng đã nhìn thấy những cơ hội to lớn khi Petrovietnam đồng loạt triển khai những siêu dự án như: Lô B Ô Môn, Cá Voi Xanh, nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất… bên cạnh những dự án đã đi vào vận hành như Lọc hóa dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cụm Khí - Điện - Đạm cùng các dự án khoan thăm dò, khai thác dầu khí trong nước, trong thời gian tới đây sẽ là thị trường cốt lõi cho sự phát triển của PVChem.

Chủ tịch PVChem Trương Đại Nghĩa: PVChem kiên định mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10-20%/năm
PVChem thực hiện phối trộn và cung cấp hóa phẩm dung dịch khoan tại cảng Vietsovpetro.

PV: Hiện nay, trước những khó khăn và thách thức của nền kinh tế nói chung và của thị trường dầu khí nói riêng, vậy PVChem có giải pháp gì để đảm bảo thực hiện chiến lược của mình, thưa ông?

Ông Trương Đại Nghĩa: Để tận dụng tốt những cơ hội nêu trên đồng thời đạt được mục tiêu đã đề ra, PVChem sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp chính như: quản trị chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp; tái tạo văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tài chính và vốn; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư, nghiên cứu phát triển; bản quyền công nghệ.

Nhóm giải pháp về quản trị chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp… đồng bộ với đề án tái cấu trúc Petrovietnam được Chính phủ phê duyệt, Trong đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số khi tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin một cách đồng bộ trong toàn PVChem, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của PVChem nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và từng bước kết nối với cơ sở dữ liệu lớn của Petrovietnam.

PVChem cũng thường xuyên rà soát, cập nhật và bổ sung hệ thống văn bản quy chế, quy định nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát cũng như tạo hành lang pháp lý để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc. Song song, PVChem chủ động nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản trị rủi ro phù hợp phục vụ chiến lược phát triển của PVChem và yêu cầu của Petrovietnam.

Đồng thời, PVChem luôn quan tâm, coi trọng việc đẩy mạnh triển khai văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc PVChem, đặc biệt là văn hóa ứng xử, thay đổi nề nếp, thái độ ứng xử trong cán bộ công nhân viên nhằm tái tạo văn hóa kinh doanh.

Nhóm giải pháp quan trọng và khá mới là xây dựng giải pháp cân đối nguồn vốn cho từng giai đoạn phát triển cụ thể, bảo đảm cơ cấu vốn tối ưu giữa vốn vay và vốn tự có, giữa vốn cố định và vốn lưu động phục vụ Chiến lược phát triển PVChem. Một trong những mục tiêu và cũng là giải pháp trước mắt để bảo đảm tốc độ tăng trưởng 10-20% của PVChem, trong tương lai là việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Ngày 10/10/2023, PVChem đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 812 tỷ trong năm 2023. Đây là cơ sở và là bước đầu để PVChem có nguồn lực về vốn, nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập và bổ sung vốn điệu lệ cho các đơn vị thành viên, đầu tư dự án. Bên cạnh việc thực hiện tăng vốn điều lệ, PVChem cũng đang trong quá trình tìm kiếm đối tác, cổ đông chiến lược để có thể tận dụng được nguồn vốn cũng như các giải pháp quản lý tiên tiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của PVChem đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của nhà đầu tư.

Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đầu tư, nghiên cứu phát triển, phát triển nguồn nhân lực và bản quyền công nghệ thì PVChem đã thực hiện liên tục trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã có những tích lũy về khoa học - công nghệ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm và có khả năng cạnh tranh cao trong môi trường trong nước và quốc tế. Thành công về doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam - Liên doanh giữa PVChem và SLB (Hoa Kỳ) từ năm 1991 là minh chứng rõ nét cho điều này.

Chủ tịch PVChem Trương Đại Nghĩa: PVChem kiên định mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân 10-20%/năm
Lễ ký kết gia hạn hợp đồng liên doanh M-I Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội

Có thể khẳng định rằng, trước những cơ hội và khó khăn, thách thức rất lớn, tập thể người lao động PVChem luôn kiên định với mục tiêu đưa PVChem trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ, thương mại chuyên nghiệp - hiệu quả - phát triển bền vững, sẽ dần hiện thực hóa trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!

PVChem sẽ tập trung mọi nguồn lực/hợp tác để triển khai các dự án như: sản xuất và kinh doanh khí công nghiệp, sản xuất Oxy già, sản xuất PET chip, sản xuất PP compound và lựa chọn những dự án hiệu quả để tổ chức thực hiện, tạo động lực phát triển mới trong lĩnh vực sản xuất của PVChem, đáp ứng nhu cầu phát triển trong chuỗi sản xuất - dịch vụ của Petrovietnam.

Thành Công (thực hiện)

PVChem đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Gói thầu số 01 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi SơnPVChem đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Gói thầu số 01 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
PVChem chào bán và phát hành thêm 31,2 triệu cổ phiếu ra công chúngPVChem chào bán và phát hành thêm 31,2 triệu cổ phiếu ra công chúng
PVChem nỗ lực quản trị biến độngPVChem nỗ lực quản trị biến động
PVChem đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023PVChem đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023

DMCA.com Protection Status