Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động thi đua năm 2015

10:39 | 05/03/2015

423 lượt xem
|
Chiều 4/3, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDK Việt Nam) đã phát động thi đua năm 2015.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Tập đoàn, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn, tạo tiền đề để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Đây là động lực để các cấp, các ngành trong đó có người lao động Dầu khí ra sức thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng các sự kiện quan trọng đó.

Bên cạnh đó, theo dự báo năm 2015, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, tái cấu trúc doanh nghiệp trong Tập đoàn tiếp tục được triển khai, có thể nói đây là năm có những thách thức to lớn ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của toàn Tập đoàn, ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống việc làm của CNVCLĐ.

Phó Chủ tịch Công đoàn DKVN Nguyễn Mạnh Kha phát động thi đua 2015

Thay mặt lãnh đạo CĐDK Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Kha đã phát động thi đua trong tổ chức công đoàn và nữ CNVCLĐ năm 2015 với 5 yêu cầu quan trọng.

Trước hết, CĐ các cấp trong Tập đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo kế hoạch phát động thi đua số 86/KH-CĐ DK ngày 26/2/2015 của BTV Công đoàn DKVN; vận động đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng nhiệt tình các nội dung thi đua với tinh thần cao nhất, theo dõi phong trào và có đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời hàng quý, hàng năm. Bằng nhiều biện pháp sáng tạo, động viên các CNVCLĐ thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; thực hành tiếp kiệm, chống lãnh phí, cải cách hành chính. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội và chương trình trọng yếu của CĐDK Việt Nam với phương châm “Hướng về cơ sở và người lao động”. Nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn lao động, môi trường, giữ vững kỷ luật lao động. NLĐ được đảm bảo và nâng cao, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng sức đồng lòng trong đội ngũ đoàn viên NLĐ, vững vàng vượt qua mọi thách thức, khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các CĐ cơ sở cần thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị của BTV Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế ở đơn vị đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Có kế hoạch động viên, chăm sóc, giúp đỡ gia đình của đoàn viên NLĐ khi gặp khó khăn và tiếp tục vận động ủng hộ chương trình an sinh, từ thiện xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Nữ công các cấp Công đoàn cần phát huy tốt nhất vai trò của mình, mỗi cán bộ nữ công là tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động, tinh thần vượt khó vươn lên, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ nữ CNVCLĐ. Tích cực tham gia phong trào thi đua “Tập thể, cán bộ nữ công tiêu biểu”; thường xuyên nắm bắt tình hình, đời sống việc làm, việc thực hiện các chính sách nữ tại đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có nhiều chính sách tốt hơn cho chị em so với Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, cơ sở đoàn các cấp và đặc biệt là các Ban nữ công đẩy mạnh vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vận dụng sang tạo tư tưởng của người vào công việc cụ thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tiếp tục “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 2010-2015”; bên cạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sang tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Vương Tâm (tổng hợp)

 

 

DMCA.com Protection Status