Đảng bộ bộ phận Nhà máy Đạm Cà Mau sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

15:36 | 09/09/2021

|
(PetroTimes) - Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm truyền tải các giá trị văn hóa “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đang triển khai đến lãnh đạo, quản lý, cán bộ đảng viên trong Nhà máy; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống.

Thực hiện công văn số 319-CV/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả, vừa qua, BCH Đảng bộ bộ phận Nhà máy Đạm Cà Mau đã triển khai buổi sinh hoạt online với chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” với số lượng tham dự hơn 100 cán bộ đảng viên, với thành phần bao gồm đại diện Đảng ủy Công ty, cấp ủy/đảng viên các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, trưởng/phó các đơn vị khối Nhà máy.

Đặc biệt buổi sinh hoạt chuyên đề còn có phần nói chuyện về “Tính đoàn kết và sáng tạo trong lao động sản xuất theo tư tưởng Hồ Chí Minh” do TS.Đoàn Phú Hưng – GV chính Trường Chính trị tỉnh Cà Mau trình bày.

Đảng bộ bộ phận Nhà máy Đạm Cà Mau sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

Sáng tạo trong lao động, sản xuất đã trở nét văn hóa tốt đẹp của CBCNV Nhà máy Đạm Cà Mau - Ảnh: Công tác BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2020

Buổi sinh hoạt chuyên đề này nhằm truyền tải các giá trị văn hóa “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” mà Tập đoàn đang triển khai đến lãnh đạo, quản lý, cán bộ đảng viên trong Nhà máy; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên, đoàn viên cũng chia sẻ nhận thức của cá nhân, tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ với đặc thù của chi bộ, đơn vị mình để từ đó có những kế hoạch công việc và phương án cụ thể tại đơn vị.

Đồng thời, buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người; tạo môi trường để toàn thể đảng viên khối Nhà máy tiếp tục nghiên cứu, tham gia tìm hiểu, học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, công việc, học tập.

Đặc biệt, sau khi buổi sinh hoạt chuyên đề kết thúc BCH Đảng bộ bộ phận đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi viết bài về "Tính đoàn kết và sáng tạo trong lao động sản xuất theo tư tưởng Hồ Chí Minh" dựa trên những kiến thức thu thập được từ giảng viên và liên hệ với thực tiễn hoạt động của đơn vị. Đối tượng tham dự cuộc thi là toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, người lao động tại các đơn vị.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/8/2021 đến 31/8/2021. Kết quả BTC đã nhận được hơn 50 bài dự thi có chất lượng cao. Sau khi Hội đồng giám khảo tổ chức đánh giá, chấm điểm đã chọn được 07 bài thi xuất sắc nhất để trao các giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng là hơn 07 triệu đồng.

Đảng bộ bộ phận Nhà máy Đạm Cà Mau đánh giá, buổi sinh hoạt chuyên đề và cuộc thi viết đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc nâng cao tinh thần tập thể, tính đoàn kết giữa các Chi bộ, đơn vị trong Nhà máy; phát huy tính sáng tạo của người lao động dầu khí; xây dựng, bồi dưỡng tính kỷ luật, kỷ cương trong công việc.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
PVFCCo: Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” PVFCCo: Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

PV

DMCA.com Protection Status