Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

07:01 | 09/09/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 8/9, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Võ Nam Hải đã triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo Công văn số 100-CV/ĐU, ngày 19/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tới toàn thể đoàn viên thanh niên.

Sau khi thực hiện triển khai, các đại biểu tham dự đã trao đổi, góp ý kiến để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 cũng như tổ chức hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” nhằm phát huy những giá trị của Petrovietnam.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Võ Nam Hải đã đề nghị các chi đoàn trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện phương châm hành động; các cá nhân, đoàn viên thanh niên đề cao tính chủ động để tổ chức sinh hoạt tại các chi đoàn trong tháng 9/2021.

Đồng chí Võ Nam Hải cũng yêu cầu BCH Đoàn Cơ quan Tập đoàn phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên BCH đôn đốc, tham dự các buổi sinh hoạt tại các chi đoàn; đề nghị các chi đoàn trực thuộc, đoàn viên thanh niên cần sáng tạo các hình thức thi đua thực hiện; giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nhận thức ý nghĩa của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ với đặc thù của chi đoàn, cơ quan để từ đó thống nhất cùng hành động và thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Cũng tại hội nghị, BCH Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã phổ biến, triển khai các Chương trình hành động số 11 CTr/ĐU ngày 12/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí lần thứ III, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 12 CTr/ĐU ngày 12/8/2021 của của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn về thực hiện phòng chống tham những, lãng phí tiêu cưc nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện bám sát chỉ đạo báo cáo số 62 BC/ĐU ngày 12/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn về tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Công văn số 4371/DKVN-TT&VHDN, ngày 2/8/2021 của Tập đoàn và Công văn số 4646/DKVN-TT&VHDN, ngày 16/8/2021 của Tập đoàn để hướng dẫn triển khai thực hiện phương châm hành động.

Nguyễn Hoan

PVFCCo: Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”PVFCCo: Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Phát huy những giá trị của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nayPhát huy những giá trị của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nay
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đảng ủy PV GAS triển khai thực hiện phương châm hành động: Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quảĐảng ủy PV GAS triển khai thực hiện phương châm hành động: Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"

DMCA.com Protection Status