Đảng ủy PTSC phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo đơn vị

14:24 | 25/07/2013

|
(Petrotimes) - Ngày 18/7, Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng và sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2013.

Đồng chí Thái Quốc Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Phan Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC điều hành hội nghị.

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2013, đồng chí Phan Thanh Tùng - Tổng Giám đốc PTSC nhấn mạnh: Tổng công ty đã duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV… cho các công ty và nhà thầu dầu khí. Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 là 11.055 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 46% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 710 tỷ đồng, đạt 178% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 71% kế hoạch năm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng công ty PTSC cũng ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013 với các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như: Tổng doanh thu hợp nhất: 13.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 450 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước: 900 tỷ đồng.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng PTSC

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PTSC đã thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2013, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được của Đảng bộ như: triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào thực tiễn hoạt động của PTSC; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; công tác phát triển đảng viên được tăng cường: đã kết nạp được 89 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 85 đồng chí, tổ chức trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên và đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các đoàn thể chính trị, xã hội trong Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực đóng góp vào các bản báo cáo và thể hiện sự nhất trí cao đối với những kết quả mà Đảng bộ PTSC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn thách thức trong 6 tháng cuối năm 2013 và bàn thảo những giải pháp để lãnh đạo có hiệu quả các mặt công tác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tất cả các mặt công tác của PTSC trong năm 6 tháng đầu năm 2013; khẳng định kết quả đạt được rất có ý nghĩa trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Điều đó cũng cho thấy sự phát triển đúng đắn của PTSC theo định hướng chiến lược tập trung vào các loại hình dịch vụ, kinh doanh chính của mình, cũng như sự lãnh đạo có hiệu quả của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Thái Quốc Hiệp nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2013 các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tiến hành đánh giá hiệu quả của các dự án đã và sắp đầu tư; triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu PTSC theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cấp trên vào thực tế sản xuất, kinh doanh của PTSC; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty PTSC lần thứ V nhiệm kỳ 2010 – 2015; chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Tổng công ty trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy PTSC sẽ tập trung quán triệt và triển khai các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên; thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở đơn vị; chỉ đạo các đoàn thể chính trị, xã hội chú trọng động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chủ trương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí...

Cũng tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã công bố quyết định kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ PTSC nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, có 6 đồng chí được bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ, 2 đồng chí được bổ sung vào Ban Thường vụ và đồng chí Phan Thanh Tùng được bổ sung giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nâng tổng số Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ PTSC lên 27 đồng chí, Ban Thường vụ là 9 đồng chí và có 3 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PTSC nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Nguyễn Hữu Tuấn