Đảng ủy PVMR tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

18:09 | 05/07/2023

7,377 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 4/7/2023, Đảng ủy Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) và Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVMR lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía PVMR, đồng chí Hồ Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy PVMR; đồng chí Nguyễn Trung Trí - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH, Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVMR đồng chủ trì hội nghị.

Đảng ủy PVMR tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị
Đảng ủy PVMR tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Hồ Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy PVMR phát biểu khai mạc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền báo cáo tóm tắt sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVMR lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay; qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu và các giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Báo cáo nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy PVMR đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVMR lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTƯ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đến tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đảng ủy PVMR ban hành các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa công tác thực hiện Nghị quyết các cấp; ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong Đảng bộ PVMR đồng thời với công tác chỉ đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành PVMR.

Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối DNTƯ, Đảng ủy Tập đoàn được Đảng ủy PVMR nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ; cụ thể hoá phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong Đảng bộ, cụ thể, quán triệt nghiêm túc, sát tình hình thực tế của từng đơn vị; từ đó các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên của Đảng bộ PVMR có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, có năng lực, trình độ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ từng bước được nâng cao. Cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên. Tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, từ đó phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đến giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy PVMR đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - dịch vụ, với tốc độ tăng doanh thu bình quân 7%, chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 8%, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 8%, lợi nhuận sau thuế tăng 10%, thu nhập bình quân tăng 9%. Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đã hoàn thành chỉ tiêu trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; ít nhất 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tuy nhiên, do xuất hiện nhiều khó khăn chủ quan lẫn khách quan nên nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ PVMR chưa phát triển được đảng viên mới.

Đảng ủy PVMR tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng ủy, Tổng giám đốc PVMR phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng giám đốc PVMR báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; cùng các tham luận của Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ khối văn phòng về phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, bài học kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại các ban kinh doanh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng công ty. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty cũng đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề đặt ra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến hết nhiệm kỳ để khắc phục những hạn chế, tồn tại, những vấn đề phát sinh và để tận dụng thời cơ, những nhân tố thuận lợi mới, tập trung vào phát triển bền vững, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao, tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệ số và xu hướng chuyển dịch năng lượng trên toàn cầu.

Đảng ủy PVMR tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Trung Trí - Chủ tịch HĐQT PVMR phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Trí - Chủ tịch HĐQT PVMR biểu dương các kết quả Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung và 6 tháng đầu năm 2023 nói riêng, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh, thị trường và kinh tế vĩ mô. Đồng chí khẳng định hội nghị sơ kết này là dịp quan trọng, là cơ hội để lãnh đạo tổng công ty gặp gỡ, trao đổi thông tin với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên; đồng thời có những nhận định thẳng thắn, chỉ đạo, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng về yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động của Đảng bộ PVMR trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy PVMR trong nửa đầu nhiệm kỳ qua. PVMR đã đi đúng hướng trong việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chiến lược và giải pháp thực hiện; tuy nhiên do nhiều yếu tố khó khăn trong các năm qua, nên việc triển khai các công tác, đặc biệt là công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên còn tồn tại một số vấn đề về cần thẳng thắn nhìn nhận. Do vậy, đồng chí lưu ý trong thời gian tới, toàn Đảng bộ PVMR cần sự quyết tâm, hành động quyết liệt hơn từ các đồng chí lãnh đạo, các đảng viên, tập trung kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng đề án kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong thời gian sớm nhất, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai được đồng bộ, hiệu quả và thực chất hơn.

Đảng ủy PVMR tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Quang Dũng cũng yêu cầu Đảng bộ PVMR đặt quyết tâm cao hơn nữa trong công tác phát triển đảng viên mới, phát huy lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chiến lược phát triển của Tập đoàn. Nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ là thách thức lớn đối với Đảng ủy PVMR, do đó đơn vị cần bám sát vào kế hoạch quản trị của Đảng ủy Tập đoàn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy PVMR đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Dũng, thống nhất chương trình làm việc của BCH Đảng bộ đến hết nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh các nội dung, giải pháp và quyết tâm chính trị của Đảng bộ PVMR, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần kiên trì vượt khó, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty PVMR lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

PVMR công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốcPVMR công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc
ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mớiĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Đại hội Công đoàn PVMR lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹpĐại hội Công đoàn PVMR lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
PVMR tổ chức hội thảo chuyên ngành về Chương trình SIRE 2.0 của OCIMFPVMR tổ chức hội thảo chuyên ngành về Chương trình SIRE 2.0 của OCIMF

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status