ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới

20:57 | 28/06/2023

9,066 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 28/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình Dầu khí - CTCP (PVMR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Bùi Minh Tiến - Thành viên Hội đồng thành viên, bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, ông Nguyễn Trung Trí - người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại PVMR, đại diện các Ban của Tập đoàn, đại diện đơn vị kiểm toán AASC.

Về phía PVMR có ông Hồ Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Đình Chiến - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Minh Hòa - Tổng giám đốc, cùng các thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, người đại diện vốn/ Giám đốc các đơn vị thành viên.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Toàn cảnh Đại hội.
ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, Tổng Giám đốc PVMR Nguyễn Minh Hòa cho biết, trong bối cảnh nhiều thách thức khó khăn của năm 2022, Ban điều hành Tổng Công ty và toàn thể CBNV luôn nỗ lực vượt qua các thách thức, nắm bắt cơ hội để thực hiện tốt kế hoạch SKXD đã đề ra, đảm bảo đời sống cho CBNV. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 163% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 547% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 121% kế hoạch.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Ông Nguyễn Minh Hòa - Tổng giám đốc PVMR báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, cũng như mục tiêu, định hướng năm 2023.

PVMR tiếp tục kiên trì giải pháp chủ động rà soát, quản trị rủi ro đặc biệt là rủi ro tài chính đối với các gói thầu dự án, tập trung thời gian, nguồn lực cho giải pháp nâng cao tỷ trọng tự thực hiện. Qua đó, dù thực hiện chỉ tiêu doanh thu năm 2022 của PVMR thấp hơn năm 2021 nhưng kết quả thực hiện lợi nhuận lại vượt xa kế hoạch mục tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Việc đầu tư phát triển năng lực tự thực hiện dịch vụ thông qua việc nâng cao chất lượng và số lượng CBNV chuyên môn tại PVMR đã bắt đầu có hiệu quả tốt: dịch vụ thanh kiểm tra tàu và dịch vụ kỹ thuật & công nghệ của PVMR đã gia tăng được tỷ trọng dịch vụ tự thực hiện, giảm phụ thuộc vào nhà thầu phụ đối tác góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của PVMR trong năm 2022.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, ông Vũ Đình Chiến - Thành viên HĐQT cho biết, năm 2022 vừa qua, trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng bởi những xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thiếu hụt nguồn cung hàng hóa, nguyên vật liệu, sự biến động về tỷ giá và tỷ suất lãi vay,... HĐQT PVMR đã chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành đề ra các kịch bản, giải pháp linh hoạt để hoàn thành kế hoạch SXKD; luôn sát sao chỉ đạo và xin ý kiến các cổ đông lớn và Petrovietnam để thống nhất định hướng chiến lược, giải pháp đột phá phát triển PVMR; hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng Giám đốc trong triển khai các nhiệm vụ, hoạt động SXKD; tiếp tục hoàn thiện các hệ thống quản trị nội bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao tính ứng dụng hiệu quả; đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty và công tác chuyển đổi số vào trong hoạt động điều hành, tổ chức SXKD của doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Ông Vũ Đình Chiến - Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT PVMR trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Năm 2023, PVMR tiếp tục chiến lược kinh doanh là đồng hành cùng các nhà thầu quốc tế, các nhà cung ứng có tiềm lực mạnh trong nước để xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tránh bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố biến động nêu trên nhờ phương thức chia sẻ rủi ro và phát huy các yếu tố có lợi của các bên tham gia liên danh. Các đối tác đã cùng với PVMR kịp thời triển khai các phương án cụ thể đối với từng gói thầu/ dự án để vượt qua các thách thức, khó khăn phát sinh. Bên cạnh đó, PVMR cũng sẽ tập trung đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, xem việc phát triển năng lực đội ngũ nhân sự đặc biệt là nhân sự chất lượng cao là giải pháp đột phá trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2025.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông về định hướng hoạt động của PVMR trong thời gian tới.

Tại phiên họp, PVMR đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), chi trả thù lao HĐQT/BKS, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ đồng thuận cao. ĐHĐCĐ PVMR cũng thông qua các tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, cùng các dự thảo đi kèm.

Quan trọng, Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về công tác nhân sự, tiến hành miễn nhiệm, bầu mới thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Nguyễn Trung Trí và ông Lê Văn Sỹ được bầu làm Thành viên HĐQT PVMR; ông Mai Đình Hiếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Tại Đại hội, Hội đồng quản trị PVMR cũng đã tổ chức họp bầu ông Nguyễn Trung Trí giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới

Phát biểu tại Đại hội, Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến khẳng định, Petrovietnam với vai trò là cổ đông lớn, luôn có trách nhiệm hỗ trợ cho hoạt động của Tổng Công ty PVMR; song, thành công của đơn vị phụ thuộc chính vào năng lực quản trị điều hành của ban lãnh đạo, cũng như sự nỗ lực lao động của tập thể CBNV-NLĐ PVMR. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, PVMR đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt, với hai vị trí quan trọng là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc; đây sẽ là luồng sinh khí mới, tạo ra sức mạnh mới cho PVMR trong việc xây dựng hoàn chỉnh chiến lược phát triển dài hạn, đề ra mục tiêu, lộ trình cụ thể, cũng như nhận diện, đánh giá rủi ro và có kế hoạch đối phó với những khó khăn thách thức trong thời gian tới.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại diện Petrovietnam, ông Bùi Minh Tiến kỳ vọng PVMR trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, đề ra những chính sách hiệu quả nhằm giữ chân người tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường các công tác quản trị về tài chính, đầu tư; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh các kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại, các công cụ nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.

ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam
"Các dự án lớn mà Tập đoàn chuẩn bị triển khai trong thời gian tới, như Dự án Nhiệt điện Ô Môn 3 - 4, dự án khí Lô B cũng như các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu… sẽ mở ra nhiều cơ hội đối với PVMR; lãnh đạo Tổng Công ty cần linh hoạt nắm bắt cơ hội để nâng cao quy mô phát triển cho đơn vị. Bên cạnh đó, PVMR cũng cần định hướng mở rộng thị trường hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh để gia tăng thị phần không chỉ trong ngành mà còn ra các thị trường ngoài ngành dầu khí".
ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới
Ông Nguyễn Trung Trí - tân Chủ tịch HĐQT PVMR phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Trung Trí - tân Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Petrovietnam, sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của các cổ đông trong suốt quá trình hoạt động của PVMR. Với nền tảng là những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chủ tịch HĐQT cam kết, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động PVMR sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông./.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
PVMR công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốcPVMR công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Đại hội Công đoàn PVMR lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹpĐại hội Công đoàn PVMR lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
PVMR tổ chức hội thảo chuyên ngành về Chương trình SIRE 2.0 của OCIMFPVMR tổ chức hội thảo chuyên ngành về Chương trình SIRE 2.0 của OCIMF

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status