PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

21:40 | 26/12/2022

5,949 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 26/12, Tổng Công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 và Hội nghị Người lao động.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc; ông Phạm Quang Dũng - Chánh văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; ông Phan Anh Minh - Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực; ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía PVMR, ông Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Mạnh Khánh – Chủ tịch Công đoàn chủ trì hội nghị.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Đảng ủy PVMR đã lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy quản trị điều hành, các tổ chức chính trị - xã hội vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu tài chính đã đề ra cho năm 2022: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 129% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt 252% kế hoạch, Nộp NSNN đạt 118% kế hoạch. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, công ăn việc làm cho người lao động được đảm bảo; tích cực tham gia và thực hiện tốt các chương trình ASXH do Tập đoàn phát động.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ông Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ PVMR đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công theo sự chỉ đạo từ Đảng ủy Tập đoàn; nghiêm túc thực hiện việc học tập nghị quyết Trung ương theo kế hoạch Tập đoàn và các buổi tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thực hiện, ngày càng phát huy vai trò, nhất là đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó Tổng Giám đốc PVMR cho biết: Năm 2022, PVMR và các đơn vị thành viên tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực của giai đoạn hậu Covid-19 và những biến động của thị trường do ảnh hưởng xung đột quân sự giữa Liên bang Nga – Ukraine đã gây khủng hoảng chuỗi cung ứng, thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu. Những biến động về tỷ giá, tỷ suất lãi vay đặc biệt là lãi vay ngắn hạn tăng cao trong những tháng cuối năm cũng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của PVMR nói riêng và các đơn vị thành viên của PVMR nói chung.

Trong bối cảnh đó, PVMR đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó, tiếp tục chiến lược kinh doanh là đồng hành cùng các nhà thầu quốc tế, các nhà cung ứng có tiềm lực mạnh trong nước để xây dựng các gói sản phẩm đồng bộ cung cấp cho khách hàng trên cơ sở cùng chia sẻ rủi ro/lợi ích và phát huy các yếu tố thế mạnh của các bên tham gia liên danh. Các đối tác đã tin tưởng đồng hành cùng với PVMR kịp thời vượt qua các thách thức, khó khăn phát sinh đối với từng gói thầu/dự án cụ thể.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ông Nguyễn Trọng Hùng – Phó Tổng Giám đốc PVMR báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Quản trị rủi ro là một trong những giải pháp trọng tâm: thận trọng đánh giá các hợp đồng/ gói thầu có rủi ro, đặc biệt là rủi ro về tài chính; thực hiện tốt công tác đánh giá năng lực tài chính của nhà cung ứng lẫn khách hàng trước khi triển khai các phương án kinh doanh nhằm hạn chế và tránh các rủi ro phát sinh; tăng cường công tác xử lý công nợ và các khoản đầu tư dở dang không hiệu quả/ không phục vụ lĩnh vực SXKD cốt lõi để tạo nguồn lực về tài chính tốt nhằm ứng phó hiệu quả các biến động của thị trường.

Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao là giải pháp đột phá trọng tâm trong chiến lược phát triển của PVMR trong giai đoạn 2022-2025. Trong năm 2022, PVMR đã xây dựng được đội ngũ thanh tra viên thực hiện dịch vụ thanh kiểm tra tàu đủ năng lực tự thực hiện được các dịch vụ thanh kiểm tra thay vì phải sử dụng các chuyên gia nước ngoài để nâng cao dần tỷ trọng tự thực hiện trong lĩnh vực này.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm đánh giá hiệu quả của bộ máy tổ chức công ty mẹ, kịp thời điều chỉnh, kiện toàn về cơ cấu tổ chức để phát huy cao nhất năng lực, thế mạnh của từng cá nhân, bộ phận đóng góp vào hiệu quả SXKD chung của PVMR. Các chi phí quản lý của Công ty mẹ PVMR đã luôn được tối ưu và giảm hàng năm.

Bên cạnh đó, PVMR cũng tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động điều hành, tổ chức SXKD của doanh nghiệp. Triển khai các giải pháp làm việc từ xa, làm việc trực tuyến, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả SXKD cũng như thích ứng với những khó khăn đã nêu trên.

Với nỗ lực và kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra, PVMR đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, duy trì được cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cho các dự án, công trình ngoài ngành dầu khí; lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật công nghệ tiếp tục duy trì được độ tăng trưởng tốt; lĩnh vực thanh kiểm tra an toàn tàu (vetting) hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra nhờ giải pháp nâng cao tỷ trọng tự thực hiện của PVMR trong lĩnh vực này.

Để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2023, PVMR xác định sẽ tiếp tục kiên trì các biện pháp đồng bộ đang được triển khai để kiểm soát tốt rủi ro và kịp thời nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh và bền vững ngành nghề cốt lõi; xây dựng các định hướng chiến lược, giải pháp đột phá để báo cáo Tập đoàn xem xét, phê duyệt làm cơ sở phát triển bền vững trong những năm kế tiếp, đặc biệt là chiến lược đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hướng đến xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, làm nền tảng củng cố, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của đội ngũ CBNV, kết hợp với tăng cường tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng chính sách trả lương thưởng linh hoạt phù hợp với mặt bằng thị trường để giữ chân nhân tài, đảm bảo đủ nguồn lực cho phát triển.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ông Nguyễn Mạnh Khánh, Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo những nội dung liên quan đến việc làm của người lao động.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Khánh, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến người lao động; những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà PVMR đã đạt được; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBNV-NLĐ PVMR để có được những thành quả đáng khích lệ, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, góp phần vào thắng lợi chung của Tập đoàn trong năm 2022.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam phát biểu động viên người lao động PVMR.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hùng Dũng cũng nhấn mạnh một số yêu cầu đối với Đảng ủy, Ban lãnh đạo PVMR trong công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng gắn với lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; chú trọng phát triển đảng viên, giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng kế thừa, phát huy giá trị văn hóa Petrovietnam…

Về hoạt động SXKD, ông Nguyễn Hùng Dũng lưu ý đơn vị cần tiếp tục có những biện pháp quyết liệt trong việc phát triển lĩnh vực hoạt động cốt lõi, mở rộng thị trường hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh để gia tăng thị phần không chỉ trong ngành mà còn ra các thị trường ngoài ngành dầu khí,… Đồng thời khẳng định, lãnh đạo Petrovietnam sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tập thể lãnh đạo, CBNV-NLĐ PVMR hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD đã đề ra.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ông Nguyễn Hùng Dũng khẳng định lãnh đạo Petrovietnam sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tập thể PVMR hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Hồ Quyết Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn đối với hoạt động của PVMR thời gian qua. Hội nghị nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xây dựng PVMR ngày càng phát triển vững mạnh.

PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Công đoàn PVMR nhận Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
PVMR hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Vinh danh các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với PVMR và PAPChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với PVMR và PAP
Vượt mức hầu hết các chỉ tiêu tài chính, PVMR đạt được sự đồng thuận cao từ các cổ đôngVượt mức hầu hết các chỉ tiêu tài chính, PVMR đạt được sự đồng thuận cao từ các cổ đông
PVMR nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021PVMR nỗ lực vượt khó, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021
Tuổi trẻ PVMR: Tiên phong - Cống hiến - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạoTuổi trẻ PVMR: Tiên phong - Cống hiến - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status