Gas Shipping (GSP): Đầu tư thêm tàu, tăng trưởng tích cực trong quý II/2022

10:31 | 26/07/2022

3,148 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo Báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý II/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping, MCK: GSP) ghi nhận doanh thu 494 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế 17,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, GSP đạt doanh thu 929,4 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế 33,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 GSP đã thông qua kế hoạch năm 2022 của công ty với tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 67,2 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, GSP đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Gas Shipping cung cấp dịch vụ cho khách hàng
Gas Shipping cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Trong năm 2022, GSP dự kiến đầu tư 2 tàu với tổng số vốn gần 67 triệu USD, bao gồm đầu tư tàu dầu/hóa chất số 2 có trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 17 triệu USD (dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang) và đầu tư 1 tàu VLGC khoảng 72.000 - 85.000 CBM với tổng mức đầu tư dự kiến là 49,9 triệu USD. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022 được GSP đặt ra dựa trên cơ sở tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng để đầu tư tàu VLGC. Căn cứ vào tình hình thực tế thị trường, HĐQT GSP sẽ trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn và đầu tư tàu VLGC sau.

Trước đó, GSP cho biết đã ký hợp đồng về việc mua tàu dầu/hóa chất số 2 với Công ty TNHH Sellan Gas vào ngày 24/6/2022; dự kiến nhận tàu trong tháng 7/2022.

Đội tàu hiện tại của Gas Shipping gồm 7 chiếc với tổng trọng tải là 38.000 DWT, trong đó có tàu dầu/hóa chất số 1 - Shamrock Jupiter có trọng tải 19.837 DWT được Gas Shipping đầu tư thành công vào tháng 9/2021 và đưa ngay vào khai thác hiệu quả tại thị trường Châu Mỹ. Các tàu của Gas Shipping đang được khai thác liên tục tại thị trường trong nước và quốc tế. Việc đầu tư thành công thêm tàu dầu/hóa chất số 2 sẽ tiếp tục bổ sung thêm nguồn lực cho đội tàu của GSP.

Trong năm 2022, GSP xác định các mục tiêu chủ yếu là: Hoàn tất công tác đầu tư tàu dầu/hóa chất số 2 chuyển tiếp từ năm 2021 và đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả; Từng bước xây dựng thương hiệu GSP trong lĩnh vực vận chuyển dầu/ hóa chất; Đầu mối huy động phương tiện vận tải đường thủy và đường bộ vận chuyển sản phẩm LPG của Nhà máy GPP Cà Mau.

Bên cạnh đó, GSP sẽ tiếp tục đánh giá thị trường vận chuyển và mua bán tàu VLGC, xem xét triển khai tăng vốn để đầu tư tàu khi có cơ hội thị trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư; Bố trí sắp xếp phương tiện vận tải một cách tối ưu, kết hợp vận chuyển trong nước và quốc tế để gia tăng hiệu quả của đội tàu công ty.

GSP định hướng không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi (vận tải LPG, vận tải dầu/hóa chất bằng đường biển) và các lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và các cổ đông. Trong đó, định hướng đến năm 2025 của GSP là lấy vận tải LPG bằng tàu định áp size coaster làm nền tảng cho việc phát triển; Mở rộng loại hình vận tải dầu/hóa chất đảm bảo an toàn hiệu quả.

M.Phương

Khai thác hiệu quả đội tàu hiện hữu, dự kiến đầu tư 2 tàu trong năm 2022Khai thác hiệu quả đội tàu hiện hữu, dự kiến đầu tư 2 tàu trong năm 2022
Gas Shipping dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, đầu tư 2 tàu trong năm 2022Gas Shipping dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng, đầu tư 2 tàu trong năm 2022
Gas Shipping: Vững vàng trước cơn sóng lớnGas Shipping: Vững vàng trước cơn sóng lớn
Gas Shipping: Động lực cho những vận hội mớiGas Shipping: Động lực cho những vận hội mới
Gas Shipping đã chào bán thành công hơn 19,7 triệu cổ phiếu ra công chúngGas Shipping đã chào bán thành công hơn 19,7 triệu cổ phiếu ra công chúng

DMCA.com Protection Status