Hiệu quả từ công tác tái cơ cấu ở PV Trans

07:30 | 02/04/2015

|
Sau nhiều năm quyết liệt thực hiện tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp, công tác này đã được phát huy tại Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans). Năm 2014, PV Trans đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch.

Năng lượng Mới số 409

Các thành viên đều có lãi

Vốn là một trong những đơn vị khó khăn nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2014, mặc dù là một năm nhiều khó khăn trong lĩnh vực vận tải biển nhưng PV Trans đã đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập đến nay. Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt 420 tỉ đồng, bằng 226% kế hoạch và hiện là đơn vị vận tải có năng lực đội tàu chở hàng lỏng lớn nhất Việt Nam.

Tất cả các đơn vị thành viên PV Trans đều hoạt động có lãi và hoàn thành kế hoạch được giao. Trong đó, nhiều đơn vị có chỉ tiêu doanh thu vượt trên 15% kế hoạch như: Công ty Phương Đông Việt, Công ty Vận tải Cửu Long, Công ty Gas Shipping, Công ty Quản lý tàu PSM, Công ty PV Trans Vũng Tàu, Công ty PV Trans Hà Nội. Và nhiều công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận từ 15% trở lên như: Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí PV Trans OFS, Công ty Quản lý tàu PSM, Công ty Vận tải Cửu Long…

Tàu vận tải của PV Trans

Cụ thể, Công ty Đông Dương là một đơn vị rất khó khăn trước đây, hoạt động kinh doanh mảng taxi luôn trong tình trạng thua lỗ, sau khi tiến hành tái cấu trúc, mảng kinh doanh taxi đã có bước khởi sắc đáng kể và bắt đầu hoạt động ổn định với lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 2,7 tỉ đồng.

Công ty Phương Đông Việt (PV Trans Oil Shipping) bị mất cân đối tài chính lớn những năm trước khi chuyển từ PV Oil sang, sau khi tái cấu trúc đã kinh doanh có lãi và ngày càng được cải thiện, từng bước tích lũy, vượt khó khăn. Năm 2014 công ty đã đạt lợi nhuận 22,3 tỉ đồng.

Ngay cả đơn vị khó khăn nhất là Công ty Phương Nam, trong năm 2014 cũng có kết quả kinh doanh đáng khích lệ với lợi nhuận trước thuế đạt 26,7 tỉ đồng.

PV Trans hiện là đơn vị vận tải biển có giá trị cổ phiếu tốt nhất trên sàn HSX và được nhiều nhà đầu tư, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước quan tâm giao dịch với khối lượng lớn.

Nhiều giải pháp quyết liệt

PV Trans đã tập trung mạnh vào việc rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý để làm thay đổi cơ bản công tác quản lý cũ; gắn được trách nhiệm của cá nhân, tập thể với từng công việc và chủ động có nhiều giải pháp về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ... Đặc biệt, việc áp chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng tàu, từng phòng ban, cá nhân đã giúp cho công tác kiểm soát, quản lý, quản trị có sự chuyển biến rõ nét từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

Để chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý, PV Trans thực hiện chấn chỉnh trên nhiều mặt hoạt động: Ban hành và thiết lập lại các quy chế, quy định về tiêu hao, hao hụt nhiên liệu; các định mức ngân sách quản lý tàu, ngân sách hoạt động cho từng đơn vị, phòng, ban; xây dựng và triển khai công tác quản lý tài chính, quản lý dòng tiền; cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động đầu tư, quản lý thương mại; quyết liệt xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng, tái cấu trúc tài sản xấu…

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp đã giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của công ty mẹ và các đơn vị thành viên PV Trans ngày càng lành mạnh. Một số công ty có khó khăn về tài chính sau một thời gian thực hiện công tác tái cấu trúc về vốn, tài sản, quản lý, nhân sự đã hoạt động tốt hơn.

PV Trans cũng tổ chức kiểm tra công tác quản lý tại các đơn vị thành viên, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại, phòng ngừa các rủi ro, tiêu cực trong quản lý điều hành của đơn vị cũng như có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vươn lên trong sản xuất. Nhờ đó mà công tác quản lý của PV Trans có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó, PV Trans cũng thực hiện cắt giảm nhân sự không cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý. Gắn thu nhập của người lao động với mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Số lao động trong năm 2014 của tổng công ty là hơn 2.200 người, chỉ còn 88,3% so với kế hoạch nhân sự; năng suất lao động gia tăng, thu nhập bình quân của người lao động được nâng cao. Người lao động của PV Trans đã có thể tự quản lý hoàn toàn đội tàu, bao gồm cả tàu dầu thô, dầu sản phẩm, sản phẩm khí, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của vận chuyển quốc tế, góp phần giảm chi phí, ngân sách cho hoạt động đội tàu khoảng 22 tỉ đồng/năm so với việc thuê công ty quản lý của nước ngoài.  

Bên cạnh nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, PV Trans cũng đẩy mạnh thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó đặc biệt chú trọng vào tiết kiệm chi phí tiêu hao nhiên liệu, hao hụt hàng hóa, chi phí vật tư, hành chính… Đồng thời, tập trung thực hiện hợp lý hóa sản xuất, cải tiến, nâng cao năng lực kỹ thuật của đội tàu, đưa các hoạt động kinh doanh khai thác tàu hằng ngày về các đơn vị thành viên, phân cấp và tăng vai trò chủ động, tính trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Trong năm 2014, từ các giải pháp này, PV Trans đã tiết kiệm được hơn 22,8 tỉ đồng.

Nhìn chung, các yêu cầu cơ bản về công tác tái cơ cấu đã được PV Trans chủ động thực hiện một cách đồng bộ từ nhiều năm như: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành theo hướng chuyên sâu, gọn nhẹ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị thành viên với mục tiêu phát huy tối đa tiềm lực hiện có, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu và hướng tới không có cạnh tranh nội bộ; tập trung mọi nguồn lực để duy trì, phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn tổng công ty.

Từ những kết quả đạt được, công tác tái cấu trúc PV Trans tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổng công ty. Năm 2015, PV Trans tiếp tục tập trung xử lý, khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính, kinh doanh hiệu quả thấp tại một số đơn vị thành viên, phấn đấu không đơn vị thành viên nào của PV Trans bị thua lỗ. PV Trans cũng tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tài chính của công ty mẹ và toàn tổng công ty. Chỉ đạo các đơn vị thành viên phát triển sản xuất, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định hiệu quả từ công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp ở PV Trans. Công tác này đã và đang phát huy tác dụng tích cực tại PV Trans, giúp tổng công ty ngày càng tăng cường khả năng quản lý, năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để phát triển bền vững.

Mai Phương