Hội Dầu khí Việt Nam: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển

08:00 | 23/01/2023

10,804 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Năm 2022, Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027), TS Nguyễn Quốc Thập được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VPA. Nhân dịp đón Xuân mới, Chủ tịch VPA Nguyễn Quốc Thập đã chia sẻ với Tạp chí Năng lượng Mới một số vấn đề đang được VPA tập trung chỉ đạo thực hiện.

PV: Nhìn lại năm 2022, với góc nhìn của chuyên gia đầu ngành Dầu khí, ông có nhận xét gì về kết quả hoạt động của ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nói riêng?

Hội Dầu khí Việt Nam: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển
TS Nguyễn Quốc Thập

TS Nguyễn Quốc Thập: Năm 2022 là năm Petrovietnam đã hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính. Đặc biệt, khai thác dầu thô đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 11 ngày, năm 2022 ước đạt 10,84 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch năm (KHN). Riêng về chỉ tiêu tài chính, Petrovietnam đã xác lập một kỷ lục mới và là tập đoàn kinh tế nhà nước có đóng góp nhiều nhất vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước 924,6 nghìn tỉ đồng, vượt 66% KHN và tăng 47% so với năm 2021, mức cao nhất của Petrovietnam đạt được kể từ khi thành lập đến nay. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Petrovietnam năm 2022 ước 168,4 nghìn tỉ đồng, vượt 2,6 lần KHN và tăng 50% so với năm 2021 (112,5 nghìn tỉ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 80 nghìn tỉ đồng, vượt 3,3 lần KHN và tăng 60% so với năm 2021 (51,7 nghìn tỉ đồng)...

Những kết quả đạt được đó đã khẳng định sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Petrovietnam là rất đúng đắn, quản trị tốt rủi ro để từ đó có những giải pháp điều hành linh hoạt, chủ động và đón thời cơ từ những thách thức và đích đến cuối cùng là hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thực hiện chuỗi liên kết giá trị cũng tạo được sức mạnh mới cho tất cả các đơn vị thành viên Petrovietnam. Đây là một chủ trương hành động rất sáng tạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh, nội lực của từng đơn vị.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có thể tự hào về ngành Dầu khí và Petrovietnam đã và đang tiếp tục trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc.

Hội Dầu khí Việt Nam: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển
Thường trực VPA tham quan và làm việc tại Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

PV: Nhưng rõ ràng với nhiều khó khăn, thách thức từ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, gia tăng trữ lượng, tái cấu trúc, ngành Dầu khí và Petrovietnam vẫn chưa tận dụng, khai thác hết những tiềm năng, nguồn lực của mình?

TS Nguyễn Quốc Thập: Có thể khẳng định, trong ngắn hạn, Petrovietnam đã triển khai thực hiện rất tốt tất cả các mặt hoạt động và các chỉ số sản xuất kinh doanh đều rất thuyết phục và làm tăng uy tín của Petrovietnam. Nhưng trong trung hạn và dài hạn, vẫn đang tồn tại nhiều thách thức, bởi tất cả các kế hoạch trung và dài hạn đều phụ thuộc vào các quyết sách Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ sở hữu.

Các dự án đầu tư lớn và đầu tư theo chuỗi vẫn tiếp tục bị lùi tiến độ; các khó khăn, thách thức ngày một lớn và nhiều hơn như Dự án Lô B và Dự án Cá Voi Xanh.

Việc đầu tư mới trong tất cả các lĩnh vực của Petrovietnam đều gặp khó khăn, trở ngại do phải chờ đợi phê duyệt ở tất cả các cấp. Ví dụ như việc ký kết Hợp đồng dầu khí Lô 01&02/17 sau 5 năm tiếp quản từ nhà thầu Petronas, tới nay vẫn đang chờ được phê duyệt.

Bên cạnh đó, một vấn đề cực kỳ quan trọng là chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia cần sớm được thống nhất trong nhận diện, cách tiếp cận nhằm xây dựng một chiến lược đúng đắn cho các phân ngành năng lượng, trong đó có Petrovietnam và các đơn vị thành viên của Petrovietnam.

PV: Ông đánh giá như thế nào về tác động của Luật Dầu khí 2022 đối với hoạt động của ngành Dầu khí, Petrovietnam và triển vọng các dự án lớn như Cá Voi Xanh, Lô B-Ô Môn...?

TS Nguyễn Quốc Thập: Luật Dầu khí (sửa đổi) năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua với kỳ vọng rất lớn đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Petrovietnam. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, đó mới chỉ là các điều kiện “cần” khi giải một bài toán khó và phức tạp. Để có lời giải cho bài toán thúc đẩy hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, chúng ta còn phải có các điều kiện “đủ”, đó là sự song hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong thực thi Luật Dầu khí 2022 và tránh tuyệt đối tình trạng hồ sơ bị treo, chậm xử lý. Cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp cũng phải thực hiện nghiêm minh.

Dự án Lô B và Cá Voi Xanh đang gặp thêm nhiều khó khăn và thách thức. Như đối với chuỗi dự án Lô B, các dự án thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn đã và đang rất phụ thuộc vào nhau, nhưng nếu các dự án này tiếp tục bị chậm, các hộ tiêu thụ công nghiệp sẽ rất khó khăn khi họ lập dự án đầu tư. Có nghĩa là sẽ không chắc chắn với các hộ tiêu thụ điện và dẫn tới không chắc chắn với các nhà máy điện và quay ngược lên là không chắc chắn với các nhà đầu tư trung nguồn và thượng nguồn. Chúng ta đã bàn nhiều về các giải pháp tháo gỡ, nhưng sau mỗi lần họp lại, vấn đề lại trở nên phức tạp hơn và khó quyết hơn.

Chúng tôi cho rằng, những dự án lớn và khó như Lô B và Cá Voi Xanh đã và đang rất cần các quyết sách lớn, đồng bộ của Chính phủ và nhà đầu tư theo đúng định hướng cân đối trong tổng thể, bảo đảm hài hòa lợi ích và cùng chấp nhận chia sẻ rủi ro.

Hội Dầu khí Việt Nam: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển
Thường trực VPA với các hội viên tổ chức và hội viên cá nhân tại Cà Mau tháng 12-2022

PV: Thưa ông, VPA thời gian qua đã rất tích cực trong công tác tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những “điểm nghẽn” về pháp luật, cơ chế, chính sách cho ngành Dầu khí phát triển. Năm 2023, Hội DKVN sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu nào?

TS Nguyễn Quốc Thập: VPA đã và đang tích cực tham gia vào công tác tư vấn dưới tất cả các góc độ từ kỹ thuật, kinh tế, thương mại, thị trường tới quản trị vĩ mô của ngành Dầu khí và Petrovietnam. VPA cũng đã và đang tham gia tích cực cùng các các nhà quản lý, các hiệp hội, hội xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia, các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách cho ngành Dầu khí nói riêng, ngành năng lượng nói chung phát triển.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, VPA và các hội viên của Hội cần được tham gia và tiếp cận với những vấn đề nảy sinh, những vướng mắc, những điểm nghẽn cần tháo gỡ của các đề án, dự án, công trình; thường xuyên cập nhật, bám sát vấn đề, lắng nghe, chọn lọc các ý kiến phản biện xã hội của các hội viên và mọi tầng lớn nhân dân; tăng cường trao đổi dưới mọi hình thức nhằm nâng cao trình độ, kiến thức để từng bước nâng cao chất lượng tư vấn và phản biện.

Bên cạnh đó, VPA tích cực tham gia và phối hợp với các hội xã hội nghề nghiệp trong Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhằm khai thác và tận dụng chất xám của các tổ chức, các chuyên gia trong VUSTA; khai thác tốt các nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các kênh tương tác trong điều kiện làm việc độc lập.

Đồng thời, VPA và các hội viên của Hội cũng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của VPA trong tổng thể hoạt động của ngành Dầu khí và Petrovietnam.

Năm 2023 là năm mà ngành Dầu khí vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Nhưng từ những khó khăn, thách thức đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội mới. Vì thế, ưu tiên của công tác Hội trong năm 2023 là: Tích cực phát triển các hội viên của VPA, bao gồm cả hội viên tổ chức (trước đây là hội viên tập thể) và hội viên cá nhân. Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của VPA đối với ngành Dầu khí, doanh nghiệp chủ lực là Petrovietnam. VPA sẽ tiếp tục tham gia tích cực và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn và phản biện, trong đó tập trung vào việc tư vấn và góp ý nhằm hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Dầu khí (sửa đổi), Chiến lược và Quy hoạch năng lượng quốc gia. VPA sẽ tham gia tích cực vào việc tư vấn, góp ý xây dựng và triển khai chiến lược chuyển dịch năng lượng của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, VPA sẽ phối hợp cùng Petrovietnam và các đơn vị thành viên để cùng kiến nghị, đề xuất tới các cấp cao hơn xem xét và có các quyết sách kịp thời với những dự án đầu tư lớn của Petrovietnam trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo VPA và nhân danh cá nhân, tôi xin chúc các bác, các anh chị đã từng công tác trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng!

Xin chúc toàn thể anh chị em hội viên VPA có một năm mới hạnh phúc, an bình và may mắn!

Tôi rất mong các hội viên VPA luôn tự hào về ngành Dầu khí, VPA, luôn bồi đắp và làm phong phú thêm các giá trị cốt lõi của VPA, đó là: Kết nối - Trí tuệ - Phát triển!

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Luật Dầu khí (sửa đổi) năm 2022 đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện “cần”. Để có lời giải cho bài toán khó thúc đẩy hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, còn phải có các điều kiện “đủ”, đó là sự song hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong thực thi Luật Dầu khí 2022.

Thuận Thiên (thực hiện)

Sống khỏe ở Sống khỏe ở "thiên đường" thủy điện Hủa Na
Hội Dầu khí Việt Nam và PVCFC ký kết thoả thuận hợp tácHội Dầu khí Việt Nam và PVCFC ký kết thoả thuận hợp tác
Thường trực Hội DKVN làm việc với Chi hội Dầu khí Cà MauThường trực Hội DKVN làm việc với Chi hội Dầu khí Cà Mau
Hội DKVN triển khai công tác quý I/2023: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện các chính sách phát triển ngành Dầu khíHội DKVN triển khai công tác quý I/2023: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện các chính sách phát triển ngành Dầu khí
Petrovietnam và Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tácPetrovietnam và Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác
Hội Dầu khí Việt Nam giới thiệu sách “Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí”Hội Dầu khí Việt Nam giới thiệu sách “Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí”

DMCA.com Protection Status