Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ 16

07:45 | 23/02/2019

1,002 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 22/2/2019 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015-2020) tổng kết đánh giá công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.  

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Cơ quan.

Trong năm 2018 Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy. Thực hiện Nghị quyết số 170-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam “về đổi mới sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” và thực hiện Nghị quyết số 210-NQ/ĐU “về sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống tổ chức cơ sở đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tên gọi cũ) đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức để phù hợp với cơ cấu tổ chức của bộ máy điều hành Công ty mẹ. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thay đổi, tên Đảng bộ được đổi thành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 16
Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn hiện có 22 tổ chức đảng trực thuộc các cấp với 529 đảng viên. Trong bối cảnh năm 2018, Tập đoàn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất của tập thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Trong đó, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chính trị Cơ quan vững mạnh.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 24,01 triệu tấn, vượt 1,18 triệu tấn, trong đó khai thác dầu thô đạt 14,01 triệu tấn, khai thác khí đạt 10 tỷ m3. Sản xuất điện đạt 20,86 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,63 triệu tấn, sản xuất xăng dầu đạt 9,34 triệu tấn.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 633 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 115 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,7 nghìn tỉ đồng.

Bộ máy điều hành Công ty mẹ Tập đoàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, quán triệt Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, tham mưu, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Đặc biệt, năm 2018 đánh dấu bước đột phá trong công tác tái cấu trúc Bộ máy điều hành Công ty mẹ Tập đoàn một cách tinh gọn. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra, công tác an ninh quốc phòng, an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Đảng bộ cũng đã tham mưu để Tập đoàn tập trung chỉ đạo xử lý, khắc phục khó khăn vướng mắc phát sinh trong các dự án lớn. Đặc biệt tập trung xử lý 5 dự án yếu kém theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Trong năm 2018, nhà máy Xơ sợi Đình Vũ và nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành trở lại.

Các công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn; kiện toàn tổ chức Đảng, quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đều được Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn triển khai tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ theo đúng chương trình đề ra một cách nghiêm túc, đầy đủ.

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 16
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã nghe trình bày báo cáo chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan; lâý phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan; đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu về các báo cáo tại Hội nghị, cũng như tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện các quy trình/quy chế nội bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức, bộ máy sau tái cấu trúc, thực hiện tốt công tác quản trị nhân lực gắn liền với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới; lãnh đạo công tác tham mưu, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án, công trình do Công ty mẹ trực tiếp đầu tư và tham gia đầu tư; chỉ đạo các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành ở bộ máy Công ty mẹ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên; chỉ đạo công tác phát động phong trào thi đua lao động, tuyên truyền và biểu dương những tấm gương người tốt - việc tốt trong lao động và sản xuất. Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2019.

Nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động, tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã được nghe thông báo về quyết định của Đảng ủy Tập đoàn về bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với việc chỉ định 8 đồng chí: Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Dương Chí Dũng – Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng ban Kinh tế Đầu tư; đồng chí Tạ Quang Huy – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Công nghệ An toàn Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Mậu – Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng ban Tài chính Kế toán; đồng chí Trần Bình Minh - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chánh Văn phòng Tập đoàn; đồng chí Vũ Đào Minh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Khai thác Dầu khí; đồng chí Hà Văn Thắng – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Điện và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tiên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan cũng đã bầu bổ sung đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ vào Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn.

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 16
Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn nhấn mạnh, năm 2019 PVN tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức, đó là giá dầu biến động khó lường; cạnh tranh giá sản phẩm khâu sau và dịch vụ dầu khí do việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do; điều kiện tìm kiếm thăm dò dầu khí ngày càng khó khăn; khó khăn thu xếp vốn để triển khai các dự án lớn; việc khắc phục những tồn tại trong hoạt động SXKD, đầu tư phát triển thời gian trước và hiện nay; diễn biến phức tạp tại Biển Đông... Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cần đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Đồng chí Đinh Văn Sơn mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hết mình, chia sẻ những khó khăn với ban lãnh đạo, Tập đoàn để ổn định tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đảm bảo phát triển Tập đoàn ổn định, bền vững.

Nguyễn Hoan

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 16Phó bí thư Thường trực Đảng ủy PVN Phạm Xuân Cảnh: Phải đổi mới thiết thực công tác Đảng
hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 16Đảng ủy PVN bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 16Ban Kinh tế Trung ương kiểm tra thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí

DMCA.com Protection Status