Hội thảo tổng kết Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại BSR”

14:33 | 16/12/2022

7,486 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 15/12, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phối hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro (QTRR) tại BSR”.

Tham dự Hội thảo, về phía BSR, có ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc; ông Khương Lê Thành - TV HĐQT; ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc NMLD Dung Quất; ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc; đại diện Ban chỉ đạo Dự án và đại diện lãnh đạo các ban chức năng, cùng các thành viên trong Tổ triển khai Dự án.

Về phía Công ty Deloitte Việt Nam, có ông Ivan Phạm - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thế Mạnh - Giám đốc Dự án và bà Đào Thanh Hương - Phó Giám đốc Dự án.

Hội thảo tổng kết Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại BSR”
Ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR đã đánh giá cao kết quả quá trình làm việc gần 1 năm kể từ ngày triển khai dự án (18/01/2022), các thành viên trong Ban chỉ đạo Dự án, Tổ triển khai Dự án cùng các Ban chức năng của BSR đã nỗ lực hết mình để cùng nhau hoàn thiện Dự án, xây dựng hệ thống QTRR chuẩn mực tại BSR, hoàn thành Dự án đáp ứng về chất lượng và tiến độ.

Bà Trần Thị Lụa - Phó Trưởng Ban Pháp chế và QTRR BSR, đại diện Tổ triển khai Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại BSR” đã báo cáo tổng quan về dự án hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống QTRR.

Công ty Deloitte Việt Nam là công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 28 năm tại thị trường Việt Nam và là một phần của mạng lưới Deloitte toàn cầu. Deloitte Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn thuế và pháp lý, tư vấn tài chính, tư vấn quản trị rủi ro, kiểm toán và các dịch vụ đào tạo chuyên ngành. Dựa trên yêu cầu của BSR theo hợp đồng, Deloitte Việt Nam đã thiết kế phương pháp triển khai dự án, hoàn thiện đúng thời gian theo yêu cầu.

Sản phẩm được Deloitte bàn giao theo Dự án được chia thành 08 giai đoạn: Rà soát và đánh giá hiện trạng; Xây dựng quy trình QTRR; Xây dựng hồ sơ rủi ro cấp Công ty; Xây dựng Phương pháp quản trị dữ liệu tổn thất; Cập nhật hồ sơ rủi ro cấp Ban; Đào tạo và chuyển giao liên tục giữa Deloitte và BSR; Hỗ trợ giải pháp và tư vấn từ xa cho nhân sự BSR.

Dự án Chuẩn hóa Quy trình đã được chia thành 03 giai đoạn: Khảo sát và đánh giá hiện trạng; Xây dựng và chuẩn hóa; Đào tạo và chuyển giao.

Thước đo rủi ro của quản trị điều hành tại BSR được Deloitte đánh giá thông qua các mức độ ảnh hưởng: ảnh hưởng tài chính, ảnh hưởng con người, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng pháp lý và ảnh hưởng danh tiếng.

Hội thảo tổng kết Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại BSR”
Ông Ivan Phạm - Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Ivan Phạm - Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết: “BSR đã có hệ thống QTRR tốt. Deloitte đã kế thừa để hoàn thiện hệ thống thông qua các công cụ, phương pháp luận để chuẩn hóa quy trình QTRR, nâng cao khả năng phối hợp giữa các Ban chức năng và người lao động trong Công ty”.

Báo cáo tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Mạnh - Giám đốc Dự án cho biết: “Dự án định hướng BSR chủ động nhận diện và đáp ứng các yêu cầu cần tuân thủ, thiết lập và vận hành hệ thống quản lý để vận hành hệ thống QTRR”.

Thông qua Dự án, BSR sẵn sàng tiếp cận các công nghệ mới, hợp tác với các đối tác có năng lực, cam kết theo đuổi những dự án đầu tư có tính khả thi về vận hành và tài chính nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. BSR chủ động nhận diện được các yêu cầu về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh, đầu tư và xây dựng các khung quản trị rủi ro phù hợp; BSR thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên tinh thần luôn luôn phải đảm bảo không để rủi ro thất thoát vốn; BSR chủ động nhận diện rủi ro biến động thị trường (giá cả nguyên vật liệu, lạm phát, lãi suất, tỷ suất, giá dầu…) và kiểm soát rủi ro tài chính phù hợp theo từng thời kỳ biến động của thị trường.

Bên cạnh đó, BSR hiểu và chấp nhận rủi ro hoạt động trong quá trình hoạt động nhận diện các rủi ro và cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp để giảm thiểu các rủi ro này về mức có thể chấp nhận được. Đồng thời, BSR cam kết tuân thủ các quy định về An toàn lao động, Môi trường hiện hành tại Việt Nam. BSR nhận thức nguy cơ tấn công mạng và tìm cách giảm thiểu rủi ro này thông qua việc thiết lập hệ thống và giải pháp an ninh mạng thích hợp.

Thành viên HĐQT BSR, ông Khương Lê Thành cho biết: “Ban chỉ đạo Dự án và HĐQT BSR thống nhất áp dụng Dự án QTRR để điều hành hệ thống, mong muốn BSR sẽ ứng dụng được những quy trình chuyên môn hoàn chỉnh, với xác xuất rủi ro thấp nhất, vận hành NMLD Dung Quất đạt hiệu quả cao nhất”.

Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR kiêm Giám đốc NMLD Dung Quất chia sẻ: “Mục tiêu cao nhất khi ứng dụng Dự án QTRR là NMLD Dung Quất được hoạt động an toàn, liên tục. Và để phổ biến Dự án cần đào tạo cho các nhân sự cần thiết của BSR. Đào tạo đóng vai trò then chốt trong việc vận hành hệ thống quản trị, đưa Dự án sớm hoạt động và hoạt động thành công nhất”.

Ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc BSR đã đánh giá cao những nỗ lực của Tổ triển khai Dự án cùng các Ban chức năng BSR trong thời gian qua đã phối hợp cùng nhau xây dựng, triển khai Dự án đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ. Ông Phạm Minh Nghĩa yêu cầu Ban Pháp chế & QTRR làm đầu mối phối hợp với các Ban chức năng để phổ biến những nội dung của hệ thống QTRR, cũng như công tác đào tạo cần được triển khai sâu rộng đến toàn thể các CBCNV BSR, các ứng dụng về kiểm soát rủi ro phải được đưa vào các báo cáo, kế hoạch, tờ trình…

Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến đóng góp, xây dựng hoàn thiện quy trình để Dự án xây dựng hệ thống QTRR BSR được hoàn chỉnh.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cũng yêu cầu Deloitte tiếp tục hỗ trợ Tổ triển khai trên các phương diện để rà soát dự án có tác động đến hệ thống cũ như thế nào, mức độ thay đổi, nhận diện rủi ro ngoài tầm kiểm soát, nhận diện hệ thống áp dụng như thế nào nếu trong tương lai BSR thay đổi hệ thống quản trị với quy mô lớn hơn…

Hội thảo tổng kết Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại BSR”
Ban lãnh đạo BSR, Tổ triển khai Dự án “Hoàn thiện quy trình và xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại BSR” cùng Ban lãnh đạo Deloitte tại buổi tổng kết Dự án.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nhận định: “QTRR là một mục tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là BSR. Tổ triển khai Dự án cũng như Ban Pháp chế & QTRR cần có những phương án về đào tạo để chuẩn hóa nhân sự và quy trình trong việc tiếp cận, xây dựng hệ thống QTRR, hướng đến sử dụng quy trình mới. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần phải thực hiện tốt cho Dự án QTRR trong quá trình đưa vào vận hành hệ thống mới. Các ban chức năng cần phối hợp với nhau để ứng dụng thực tế, tuân thủ quy trình QTRR khi hệ thống được ban hành”.

BSR làm việc với Bộ Công an và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác bảo vệ NMLD Dung QuấtBSR làm việc với Bộ Công an và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác bảo vệ NMLD Dung Quất
BSR nâng cao hiệu quả quản trị điều hành thông qua chuyển đổi sốBSR nâng cao hiệu quả quản trị điều hành thông qua chuyển đổi số
Loạt đề tài của BSR được vinh danh trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022Loạt đề tài của BSR được vinh danh trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022
BSR hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất năm 2022BSR hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất năm 2022

Trang Nhung

DMCA.com Protection Status