Kết luận của Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý IV/2022

07:00 | 01/12/2022

2,330 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 28/11/2022, Hội Dầu khí Việt Nam ra thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội tại cuộc họp giao ban với các Chi hội, đã diễn ra trước đó vào ngày 25/11 tại văn phòng Hội và trực tuyến đến 6 điểm cầu/ Chi hội: Sông Hồng, Quảng Ngãi, Nam Trung bộ - Tây Nguyên, TP. HCM, Vũng Tàu và Cà Mau.

Cuộc họp đã được nghe Thường trực Hội cập nhật các công việc mà Văn phòng Hội đã thực hiện kể từ sau Đại hội IV. Điều lệ mới của Hội Dầu khí đã được Bộ Nội vụ phê chuẩn tại quyết định số 837/QĐ-BNV ngày 25/10/2022. Đại diện các Chi hội cũng đã báo cáo tình hình hoạt động của các Chi hội và dự kiến kế hoạch tiếp theo, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ...

Kết luận của Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp giao ban quý IV/2022
Hội nghị giao ban Quý IV/2022.

Sau phần trao đổi, thảo luận, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập đã kết luận chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm: Thường trực Hội đánh giá cao các Chi hội đã có những hoạt động bước đầu cho thấy có những tín hiệu rất tích cực. Bên cạnh đó, Thường trực Hội yêu cầu các BCH các Chi hội xây dựng Chương trình/Kế hoạch hoạt động toàn khóa (5 năm 2022-2027, theo Điều lệ mới được phê duyệt, thay vì 3 năm như trước đây).

Thường trực Hội khẳng định hội phí của các hội viên tổ chức sinh hoạt cùng các Chi hội là nguồn kinh phí ổn định/thường xuyên phục vụ cho các hoạt động của Chi hội. Do khó khăn vì thủ tục nên Trung ương Hội thu thay và sẽ chuyển trở lại cho các Chi hội (đã quy định rõ tại Điều 8.1 và 8.2, Quy chế TCKT và Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo quyết định số 205 ngày 01/10/2022).

Về công tác tổ chức và phát triển hội viên, Thường trực Hội yêu cầu các Chi hội sớm xây dựng Quy định/Kế hoạch chi tiêu nội bộ trình Thường trực hội xem xét, thông qua làm cơ sở thực hiện (Điều 8.3, Quy chế TCKT&CTNB hiện hành); đồng thời rà soát và cập nhật thường xuyên danh sách hội viên (cá nhân/tổ chức) và thủ tục công nhận hội viên, nếu thiếu, làm thủ tục bổ sung.

Các Chi hội cần tích cực vận động, mời tham gia làm hội viên tổ chức của Hội các đơn vị, nhất là các công ty con/cháu của các đơn vị trong ngành còn chưa phải là hội viên ở địa bàn của Chi hội; lập và gửi về Văn phòng Hội danh sách các đơn vị đang/sẽ vận động cần có sự hỗ trợ của Trung ương Hội./.

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộcThường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp giao ban với các chi hội Dầu khí trực thuộc
Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt NamHội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Hội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viênHội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viên
Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt NamBộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt Nam

P.V

DMCA.com Protection Status