Hội Dầu khí Việt Nam:

Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam

15:24 | 17/11/2022

8,242 lượt xem
|
Ngày 17/11/2022, tại Hà Nội và một số điểm cầu trực tuyến, Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) đã tổ chức hội nghị giao ban Quý IV/2022, kiểm điểm công tác thời gian qua và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp trực tiếp và trực tuyến có Thường trực Hội, lãnh đạo các Ban/Văn phòng, Lãnh đạo Tạp chí Năng lượng Mới và Lãnh đạo các Tiểu ban chuyên đề của Hội.

Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là hội nghị giao ban đầu tiên của Hội, Hội cũng thống nhất lịch họp giao ban tiếp theo là 1 lần/Quý. Hội nghị cũng đã thông báo Điều lệ mới của Hội Dầu khí đã được Bộ Nội vụ phê chuẩn tại quyết định số 837/QĐ-BNV ngày 25/10/2022.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Huy - Tổng Thư ký Hội đã tóm lược về tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua: Hội đã chỉnh trang văn phòng với biển hiệu với slogan mới; tiến hành chi trả chi phí quản lý hành chính 2022 cho các Chi hội; chi trả chi phí quản lý đề tài cho Chi hội Hà Nội; Văn phòng cũng đang tập hợp danh sách các hội viên tổ chức sinh hoạt tại các chi hội…

Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Ông Phạm Văn Huy - Tổng Thư ký Hội trình bày báo cáo tại hội nghị

Về công tác tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, Hội đã đóng góp ý kiến về Chiến lược năng lượng quốc gia, Quy hoạch chiến lược năng lượng quốc gia, an ninh năng lượng, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu thải...; hoàn tất các thủ tục còn thiếu để bảo vệ nhiệm vụ KHCN soạn thảo Quy chế Tìm kiếm thăm dò (theo đặt hàng của Petrovietnam); xúc tiến chuẩn bị khóa học nhập ngành về Dầu khí theo đề nghị của Chi hội Cà Mau.

Về Tổ chức và phát triển hội viên, Hội đã gửi công văn đề nghị các đơn vị động viên/cho phép các đơn vị con tham gia là hội viên tổ chức sinh hoạt cùng các chi hội, trong đó đã có 2 đơn vị (Công ty Khí Vũng Tàu và PVD Well Services đã đăng ký tham gia); trong công tác đối ngoại đã tham gia đoàn công tác Bộ Công Thương/Quốc hội đi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len (UK) về Luật Dầu khí, tích cực tham gia góp ý cho bản Đề cương Biên niên sử Bộ Công Thương giai đoạn 2010 – 2020; Phối hợp soạn thảo và thống nhất nội dung bản Thỏa thuận Hợp tác với Petrovietnam, hiện đang chờ bố trí lịch ký kết; Câu lạc bộ Doanh nghiệp sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị sinh hoạt lần thứ nhất theo kế hoạch.

Về Tạp chí Năng lượng Mới: Hội đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Năng lượng Mới; thành lập và ra mắt Hội đồng Cố vấn/Quy chế làm việc Hội đồng Cố vấn Năng lượng Mới; tiến hành xin phép Bộ Thông tin và Truyền thông để Tạp chí thay đổi hình thức (tăng trang, in màu) và tần suất (2 kỳ/tháng thay vì 4 kỳ/tháng); rà soát các Quy chế nội bộ, đã có văn bản trả lời để Tạp chí hoàn thiện/ban hành.

Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam
Các đại biểu tham gia họp trực tiếp và trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng cho Chương trình hoạt động của các Ban, các Tiểu ban chuyên đề, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực về công tác tư vấn & phản biện; Tổ chức và Phát triển hội viên; cho ý kiến về Quy chế Tài chính - Kế toán và Chi tiêu nội bộ; cần gấp rút triển khai việc thiết kế, xây dựng trang web của Hội và hệ thống mail riêng,… các tiểu ban chuyên đề thuộc Trung ương Hội cũng đã đưa ra những định hướng theo lĩnh vực hoạt động, từ thăm dò khai thác, khí, điện đến dịch vụ kỹ thuật dầu khí, kinh tế và quản lý trong thời gian tới.

Hội nghị giao ban các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập đã đánh giá cao kế hoạch hoạt động của các Ban, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dầu khí, các Tiểu ban chuyên đề trong thời gian tới. Đồng thời, kêu gọi các Ban, bộ phận tích cực hơn nữa trong các hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội DKVN nhấn mạnh, một là Ban Đối ngoại cần triển khai ngay về các dự thảo thỏa thuận hợp tác với các đơn vị thành viên của Tập đoàn, với các tổ chức hội khác, cần có những hoạt động đối ngoại với các Hội ngành trong nước và quốc tế; hai là, Ban Tổ chức và Phát triển hội viên tăng cường công tác phát triển hội viên, trong công tác phát triển Hội cần kiện toàn hồ sơ của các hội viên tập thể và hội viên cá nhân; ba là đối với Ban Tư vấn và Phản biện, trong công tác tư vấn - phản biện cần có nhiều phương án, cách thức tổ chức khác nhau, cần có những cuộc hội thảo nhóm có lãnh đạo các đơn vị phối hợp tham gia triển khai; bốn là, đối với các tiểu ban chuyên đề cần có chương trình hành động, sự chủ động trong các vấn đề để sẵn sàng góp ý kiến, lấy mục tiêu trong quý I/2023 các tiểu ban chuyên đề sẽ có được các chương trình hành động cụ thể trong toàn khoá và cho năm 2023… nhằm góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa về tinh thần và trí tuệ của ngành Dầu khí.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027Công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Ban thuộc Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam họp triển khai công tác Quý IV/2022
Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
[PetroTimesMedia] Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn[PetroTimesMedia] Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn
Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt NamBộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Dầu khí Việt Nam
Hội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viênHội Dầu khí Việt Nam tăng cường phát triển hội viên

N.H

DMCA.com Protection Status