Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

13:15 | 02/12/2023

8,287 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng 2/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc phiên trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và các khách mời quốc tế.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội có sự tham dự của gần 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là Đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức Công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn đại biểu CĐ DKVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN là trưởng đoàn. Các đại biểu CĐ DKVN đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 5 vạn công nhân lao động dầu khí với quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tạo động lực cho người lao động dầu khí không ngừng phát huy trí tuệ, chuyên nghiệp, sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phát triển bền vững, giữ vững vai trò là đầu tàu của nền kinh tế đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với quan điểm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội…, Tổng Bí thư đề nghị các ban đảng Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ hoạt động công đoàn các cấp, đặc biệt là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, phân công những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, có uy tín, có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động công đoàn làm cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công nhân, công đoàn; chỉ đạo chính quyền và các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm, bức xúc; tạo mọi điều kiện để công đoàn hoạt động, nhất là hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo phúc lợi xã hội cho người lao động.

Với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam suốt 94 năm qua, cùng những thành tựu to lớn đã đạt được và tinh thần đổi mới - dân chủ - đoàn kết, phát triển sáng tạo của Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam làm sao để tổ chức Công đoàn Việt Nam, phong trào công nhân lao động sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với đất nước và dân tộc là xây dựng đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong phiên làm việc buổi sáng ngày 2/12, các đại biểu đã nghe và tham luận về tóm tắt báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội; xem phóng sự về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018–2023; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước.

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 11 mục, được trình bày theo phương pháp tiếp cận vấn đề, đã thể hiện toàn diện, đầy đủ, cụ thể các nội dung của hoạt động công đoàn.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trình bày Báo cáo tại Đại hội

Dự thảo Báo cáo xác định Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, dự thảo Báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm 7 chỉ tiêu hàng năm, 3 chỉ tiêu nhiệm kỳ; 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện.

Trong buổi chiều, dự kiến đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh của đoàn đại biểu CĐ DKVN tại Đại hội:

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đoàn đại biểu
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023   2028
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cùng đoàn đại biểu CĐ DKVN
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023   2028
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với đoàn đại biểu CĐ DKVN
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023   2028
Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đoàn đại biểu CĐ DKVN
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023   2028
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan gian trưng bày sản phẩm trí tuệ của đoàn viên, người lao động Dầu khí
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023   2028
Đồng chí Cù Thị Hậu, Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham quan gian trưng bày
Khai mạc phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023   2028
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam tham quan gian trưng bày
Mang tiếng nói, nguyện vọng của người lao động Dầu khí đến Đại hội XIII Công đoàn Việt NamMang tiếng nói, nguyện vọng của người lao động Dầu khí đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoànĐổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn
Dành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt NamDành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status