Dành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

15:48 | 29/11/2023

7,628 lượt xem
|
(PetroTimes) - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Dành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đại hội dự kiến cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá, đồng thời tăng cường thảo luận các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn.

Hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã nghiêm túc triển khai đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 trên tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp tất cả các nội dung đề ra và đánh dấu một kỳ Đại hội thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu 33 đại biểu tham gia Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan tái đắc cử. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 9 đồng chí, đại diện cho hơn 57.000 công đoàn viên Dầu khí tham gia quyết định vào các vấn đề quan trọng của tổ chức Công đoàn.

ới tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 CĐ DKVN.
Ban Chấp hành CĐ DKVN khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Song song với việc tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp, thông qua phong trào thi đua, các cấp công đoàn trong Tập đoàn, CĐ DKVN đã lựa chọn những công trình, dự án, sản phẩm, phần việc tiêu biểu để công nhận, gắn biển chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn DKVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Trong đó, công trình Dự án Giàn đầu giếng BK-22 mỏ Bạch Hổ được Ban Thường vụ CĐ DKVN đăng ký gắn biển công trình “Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”. Công trình BK-22 được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo bổ sung sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro nhằm hạn chế suy giảm và giữ được tổng sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro ở mức 3 triệu tấn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch về sản lượng khai thác dầu năm 2023. Đồng thời, đây cũng là một cột mốc trên Biển Đông, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Hướng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Lãnh đạo CĐ DKVN và lãnh đạo Vietsovpetro thực hiện ghi thức gắn biển công trình BK-22

Để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, CĐ DKVN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đợt tuyên truyền đặc biệt này sẽ góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Dầu khí nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội. Đồng thời, động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ người lao động Dầu khí hiện đại, phát triển, phong trào công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

CĐ DKVN đã đề nghị các cấp công đoàn trong toàn ngành Dầu khí tổ chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo mọi nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa để nêu bật tầm quan trọng của Đại hội XIII đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân viên chức lao động trên cả nước.

Đồng thời, với tinh thần, trách nhiệm của một trong những tổ chức Công đoàn dẫn đầu trong khối thi đua các Công đoàn Tập đoàn/Tổng Công ty Nhà nước, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng tổ chức Diễn đàn thảo luận chuyên đề số 01 tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề: “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” vào ngày 30/11 tới đây.

Đây là diễn đàn đầu tiên trong kế hoạch tổ chức 10 diễn đàn trước thềm Đại hội để như một phần nội dung của Đại hội. Diễn đàn được chủ trì bởi đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tham gia chủ trì diễn đàn và thay mặt lãnh đạo Tập đoàn giới thiệu với các đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về hoạt động, những bước phát triển của Tập đoàn, của ngành Dầu khí cũng như những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn Dầu khí Việt Nam, của người lao động Dầu khí đối với sự phát triển của đội ngũ công nhân viên chức lao động Việt Nam.

Tại diễn đàn, hơn 180 đại biểu đến từ các đoàn đại biểu Công đoàn các tỉnh/thành phố, Công đoàn ngành, cán bộ công đoàn, người lao động Dầu khí tiêu biểu sẽ thảo luận một số chuyên đề trọng tâm về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới. Diễn đàn sẽ là nơi để các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, tham gia thảo luận đóng góp, đề xuất sáng kiến để giải quyết các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cũng tại diễn đàn, các cán bộ công đoàn, đại diện người lao động Dầu khí tiêu biểu sẽ góp phần những ý kiến, tâm tư của người lao động Dầu khí gửi gắm tới đại hội đồng thời lan tỏa, giới thiệu về Văn hóa Dầu khí đến các đại biểu ưu tú của đội ngũ công nhân viên chức lao động trên cả nước.

Với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của mình, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng tập thể hơn 57.000 công đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất và tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của đoàn viên, người lao động hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị nói chung và nhiệm vụ với Đại hội XIII nói riêng, xây dựng hình ảnh, uy tín, vị thế của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong hệ thống Công đoàn Việt Nam và cùng chung tay tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp, xứng đáng với tất cả niềm tin, kỳ vọng của đoàn viên, người lao động cả nước.

Gặp mặt, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028Gặp mặt, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
Petrovietnam và Công đoàn DKVN tổ chức hội nghị công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 2023Petrovietnam và Công đoàn DKVN tổ chức hội nghị công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 2023
CĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIICĐ DKVN tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII
CĐ DKVN đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028CĐ DKVN đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Công đoàn Hóa chất ngành Dầu khí Hàn QuốcCông đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Công đoàn Hóa chất ngành Dầu khí Hàn Quốc
Petrovietnam thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà MauPetrovietnam thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau
Công đoàn Dầu khí Việt Nam đồng hành cùng Petrovietnam thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí MinhCông đoàn Dầu khí Việt Nam đồng hành cùng Petrovietnam thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status