Những điểm mới trong Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

08:00 | 28/09/2021

5,896 lượt xem
|
(PetroTimes) - Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) được bố cục gồm 10 chương và 69 điều.

Luật Dầu khí hiện hành có bố cục gồm phần giới thiệu và 9 chương (có tên chương), 51 điều (không có tên điều). Qua các lần sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2008 thì đã bổ sung thêm các điều 2a, 25a và bãi bỏ các điều 33, 34, 35, 36, 37, 39.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) được bố cục gồm 10 chương và 69 điều. So sánh với Luật Dầu khí 1993, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã có những thay đổi về bố cục, kết cấu:

- Bổ sung thêm 3 chương về: trình tự, thủ tục phê duyệt trong hoạt động dầu khí, dự án dầu khí; công tác kế toán, kiểm toán và quyết toán; các chính sách ưu đãi trong hoạt động dầu khí.

- Bỏ 2 chương về: thanh tra các hoạt động dầu khí; xử lý vi phạm.

Về số lượng điều khoản, Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã giữ lại những nội dung điều khoản cơ bản phù hợp với các Hợp đồng dầu khí đã ký đang có hiệu lực và cấu trúc lại để phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều khoản vào Luật.

Toàn văn Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Toàn văn Thuyết minh chi tiết Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)
Kỳ vọng Luật Dầu khí sửa đổi sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khíKỳ vọng Luật Dầu khí sửa đổi sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí
Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, cùng Petrovietnam tập trung, quyết liệt xử lý những vướng mắcTiếp tục đồng hành, hỗ trợ, cùng Petrovietnam tập trung, quyết liệt xử lý những vướng mắc
Sửa đổi Luật Dầu khí, tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển PetrovietnamSửa đổi Luật Dầu khí, tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển Petrovietnam

DMCA.com Protection Status