Petrovietnam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

20:00 | 16/03/2022

3,955 lượt xem
|
(PetroTimes) - Căn cứ quy chế số 13-QC/BTGTW ngày 29/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và thực hiện Công văn số 8174- CV/BTGDUK ngày 10/3/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Tập đoàn.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021- 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam. Bên cạnh đó, cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối tượng tham dự giải bao gồm các tác giả, đồng tác giả là văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và các hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí đã được đăng tải, xuất bản, thực hiện hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (trong thời gian đợt I từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2022) gửi tham gia Giải thưởng theo quy định.

Petrovietnam phát động tham gia Giải thưởng sáng tác chủ đề
Lễ trao giải thưởng sáng tác chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thời gian qua đã được triển khai một cách bài bản, quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; đa dạng, phong phú về hình thức với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Thực tiễn đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương tập thể, cá nhân người lao động dầu khí điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh… Đây cũng chính là nguồn tư liệu sinh động để chính cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn khai thác, tạo ra những tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có giá trị cao, cũng như có tác dụng giáo dục sâu sắc, đặc biệt đối với các thể hệ cán bộ, đảng viên trẻ và đoàn viên, thanh thiếu niên.

Về hồ sơ tham gia Giải thưởng, tác phẩm sáng tác tham dự ghi rõ họ tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, nhóm tác khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, đơn vị thực hiện, địa điểm, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng; được đóng trong túi niêm phong (tác phẩm của người nước ngoài phải có bản chuyển ngữ).

Địa chỉ nhận tác phẩm tham gia Giải thưởng: Phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, email tutuong&vanhoadoanhnghiep@pvn.vn.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 15/12/2022.

Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05Bài cuối: Nâng cao nhận thức của đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05
Bài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBài 5: Petrovietnam và 6 đột phá từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác HồBài 4: Nâng cao lý luận chính trị bằng cách học tập Bác Hồ
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa PetrovietnamBài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trịBài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status