Petrovietnam: Vượt “khủng hoảng kép”, nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 83 ngàn tỷ đồng

14:00 | 11/01/2021

|
Trong khi hoạt động của nhiều Tập đoàn/Công ty Dầu khí trên thế giới thua lỗ lớn tới hàng chục tỷ USD, thậm chí phá sản, thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là một trong số ít các công ty dầu khí có lợi nhuận khả quan với việc nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 83 ngàn tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.
Petrovietnam chính thức vượt qua “khủng hoảng kép”Petrovietnam chính thức vượt qua “khủng hoảng kép”
[E-Magazine] Bí quyết vượt [E-Magazine] Bí quyết vượt "khủng hoảng kép" của PVN
[E-magazine] PVN - Tâm thế vượt [E-magazine] PVN - Tâm thế vượt "khủng hoảng kép"

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai kế hoạch năm 2020 trong bối cảnh tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu; có thể khẳng định năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Tập đoàn vừa phải tập trung ứng phó với dịch bệnh, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí (có thời điểm tháng 4/2020 giá dầu xuống -37 USD/thùng).

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrovietnam còn khó khăn, vướng mắc, chưa được tháo gỡ kịp thời; các mặt hàng chủ lực của Tập đoàn chịu sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu...

thong-diep-y-nghia-va-hanh-trinh-tiep-buoc-cua-nguoi-dau-khi-1

Tuy nhiên, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó nên ngay từ đầu năm 2020, trên cơ sở nắm bắt và đánh giá tác động của khủng hoảng kép, với định hướng và phương châm chỉ đạo xuyên suốt là: “Quản trị biến động, Tối ưu giá trị, Đẩy mạnh tiêu thụ, Nỗ lực vượt khó, Nắm bắt cơ hội, An toàn về đích”, Petrovietnam đã có những hành động quyết liệt, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó khủng hoảng kép do “đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu”; với mục tiêu và giải pháp rõ ràng, cụ thể với 5 nhóm giải pháp là: quản trị, thị trường, đầu tư, tài chính và cơ chế chính sách, cho 5 lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn (Tìm kiếm, thăm dò và khai thác; Chế biến dầu khí; Công nghiệp khí; Công nghiệp điện; Dịch vụ dầu khí); trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là: thăm dò, khai thác dầu khí, chế biến dầu khí và dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Kết quả, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng năm 2020, cụ thể:

Hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng, năm 2020 đạt 15,0 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm là 10-15 triệu tấn quy dầu). Có 02 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu (Lô 114, ENI) và Sói Vàng (Lô 16-1/15, VSP) và một số biểu hiện dầu khí tốt tại các giếng khoan: Bạch Hổ- 53, Thiên Nga-4XST mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, gia tăng sản lượng khai thác trong thời gian tới.

Hoàn thành đầu tư đưa 02 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng).

Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch năm, trong đó: Khai thác dầu ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng, đạt 9,65 triệu tấn, vượt 9,3% kế hoạch năm. Khai thác dầu ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 ngày, đạt 1,82 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó: Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 17 ngày, đạt 1,80 triệu tấn, vượt 15,0% kế hoạch năm; Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 11,87 triệu tấn, vượt 0,5% kế hoạch năm; Sản xuất điện đạt 19,17 tỷ kWh.

Với giá dầu thô trung bình năm 2020 đạt 43,8 USD/thùng, bằng 73% so với mức giá kế hoạch năm Quốc hội thông qua (60 USD/thùng), giảm 23,7 USD/thùng (giảm 35,1%) so với giá dầu trung bình năm 2019 (67,5 USD/thùng), các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu; trong khi hoạt động của nhiều Tập đoàn/Công ty Dầu khí trên thế giới thua lỗ lớn tới hàng chục tỷ USD, thậm chí phá sản, thì Petrovietnam là một trong số ít các công ty dầu khí có lợi nhuận khả quan, cụ thể: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 566 ngàn tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 83 ngàn tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được của năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử, Tập đoàn đã vượt qua để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, đóng góp vào thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế; đã chứng minh được năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, đứng vững trước những biến động rất lớn trong môi trường kinh doanh, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho đất nước; thể hiện rõ nét vai trò của Petrovietnam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia trên biển.

Bước sang năm 2021, trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động dầu khí có nhiều biến động khó lường, Petrovietnam đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổng thể của Tập đoàn năm 2021 trình Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban, các Bộ/ngành ngày 13/11/2020. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021- 2025, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 nêu trên, Petrovietnam xác định phương châm chỉ đạo trong năm 2021 là: “Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng” – để tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:

1. Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện những giải pháp của Chính phủ năm 2021, nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Tiếp tục tập trung đổi mới phương thức quản trị, quản lý doanh nghiệp từ Công ty mẹ- Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên; kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong toàn Tập đoàn. Bám sát và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các đơn vị thành viên.

3. Bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên cập nhật, đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng lĩnh vực, phù hợp với diễn biến giá dầu, cung cầu dầu thô, khí đốt, sản phẩm lọc dầu, hóa dầu trong từng thời điểm; Tiếp tục rà soát chi phí để tối ưu, tiết giảm chi phí vận hành, cân đối sản lượng giữa các mỏ sẵn sàng ứng phó với kịch bản giá dầu thấp hơn dự kiến.

4. Đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư và hoạt động SXKD của Tập đoàn. Thường xuyên cập nhật, phân tích đánh giá kỹ tác động kinh đến dòng tiền của Tập đoàn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; dự báo và đưa ra kế hoạch, giải pháp bảo đảm khả năng thanh khoản thông suốt phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư kể cả trong những thời điểm/tình huống xấu nhất. Xây dựng kế hoạch huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

5. Xây dựng và tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, các dự án trọng điểm của Tập đoàn, như: chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, LNG Thị Vải, LGP Sơn Mỹ, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các dự án nhiệt điện: Sông Hậu 1, Thái Bình 2…, Bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai dự án nhiệt điện Long Phú 1.

6. Hoàn thành xây dựng tiêu chí đầu tư cho các lĩnh vực của toàn Tập đoàn, quản trị danh mục đầu tư của Tập đoàn theo từng lĩnh vực hoạt động; phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng.

7. Tổ chức triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc toàn diện PVN giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

8. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các Bộ/ngành liên quan triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC, bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Hà Lê

Vượt “khủng hoảng kép”, Petrovietnam duy trì vị trí hàng đầu các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam Vượt “khủng hoảng kép”, Petrovietnam duy trì vị trí hàng đầu các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Kỳ 2: Nền móng từ Dung Quất và những thành quả Kỳ 2: Nền móng từ Dung Quất và những thành quả
Kỳ 1: Giai đoạn đầu đầy gian nan Kỳ 1: Giai đoạn đầu đầy gian nan
Người Dầu khí trong tâm dịch Sahara Người Dầu khí trong tâm dịch Sahara
Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ cuối Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ cuối
Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 2 Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 2
Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 1 Người dầu khí giữa tâm dịch nơi đất khách - Kỳ 1
Người dầu khí có quyền tự hào Người dầu khí có quyền tự hào
Hiểu để thêm yêu người dầu khí Hiểu để thêm yêu người dầu khí

DMCA.com Protection Status