PV GAS D công bố chiến lược kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

05:22 | 21/06/2022

4,428 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, mã chứng khoán: PGD) vừa qua đã công bố chiến lược kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035: “Khai phá tiềm năng, khai sinh giá trị” với tầm nhìn phát triển bền vững và đi đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm khí thiên nhiên, LNG tái hóa, đảm bảo nguồn nhiên liệu sạch cung cấp đến các khu công nghiệp và đô thị tại Việt Nam.

Trong chiến lược kinh doanh, PV GAS D đặt mục tiêu tổng quát là phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên bằng đường ống, tiếp tục phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy mạnh công tác thị trường; giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong phân phối khí bằng đường ống cho các hộ khách hàng công nghiệp, hoạt động có hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khí; đóng vai trò đơn vị chủ lực trong thực hiện chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ LNG tái hóa đến khách hàng công nghiệp bằng đường ống; nghiên cứu, xây dựng, hình thành và phát triển thị trường khí đô thị.

Bên cạnh đó, PV GAS D sẽ từng bước quy hoạch, triển khai hệ thống phân phối khí thiên nhiên bằng đường ống khắp Đông Nam Bộ; xây dựng, mở rộng hệ thống tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hình thành mạng lưới khách hàng tiêu thụ khí tại miền Trung, Tây Nam Bộ, kết nối với các đường ống chính của PV GAS; tăng trưởng sản lượng ổn định hằng năm, phát huy sức mạnh tổng hợp cùng các đơn vị của PV GAS để phát triển, duy trì nắm giữ thị phần chi phối thị trường khí thiên nhiên trong nước.

Đường ống Khí thấp áp
Đường ống khí thấp áp

Cụ thể, PV GAS D phấn đấu tổng sản lượng khí cung cấp giai đoạn 2022-2035 qua hệ thống đường ống cho khách hàng công nghiệp đạt khoảng 15,46 tỷ Sm3, bắt đầu cung cấp khí cho khách hàng đô thị từ năm 2026; duy trì trên 90% thị phần phân phối khí thiên nhiên qua đường ống cho khách hàng công nghiệp giai đoạn 2022-2025; nỗ lực duy trì và tăng trưởng sản lượng, đẩy mạnh phát triển trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu mức tăng trưởng sản lượng đạt bình quân 6,5%/năm, nắm giữ thị phần ổn định trên 70% đối với khách hàng công nghiệp qua đường ống giai đoạn 2026-2035.

Trong công tác đầu tư, PV GAS D định hướng sẽ cải taọ, nâng cấp, đầu tư mới nhằm đảm bảo an toàn, tối ưu hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với kế hoạch phát triển nguồn của PV GAS. Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn 2022-2035 dự kiến là 2.083,3 tỷ đồng. Trong đó, ở khu vực Đông Nam Bộ, PV GAS D sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống phân phối khí hiện hữu đáp ứng nhu cầu khách hàng tại các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và các khu vực lân cận; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho khách hàng khí đô thị.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, PV GAS D định hướng đầu tư mở rộng hệ thống phân phối khí KCN Tiền Hải, Thái Bình giai đoạn sau năm 2025 khi có nguồn khí ổn định và đáp ứng nhu cầu khách hàng; đầu tư hệ thống phân phối khí kết nối với các dự án LNG của PV GAS giai đoạn 2031-2035.

Ở Trung Bộ, PV GAS D sẽ đầu tư hệ thống phân phối khí, sẵn sàng tiếp nhận nguồn khí từ các mỏ nội địa như Cá Voi Xanh, Kèn Bầu, Báo Vàng,… hoặc từ nguồn LNG nhập khẩu để cung cấp khí thấp áp cho khách hàng công nghiệp và sản xuất CNG/LNG.

Khu vực Tây Nam Bộ, đầu tư hệ thống phân phối khí cho khách hàng tại khu vực Long An kết nối với tuyến ống Đông - Tây Nam Bộ của PV GAS; đầu tư theo nhu cầu của khách hàng và phù hợp với các nguồn khí từ chuỗi dự án Lô B và các dự án kho LNG của PV GAS.

Cùng với đó, PV GAS D sẽ nỗ lực nghiên cứu, triển khai các dự án cung cấp sản phẩm khí đô thị bằng công nghệ đồng phát.

Về các chỉ tiêu chính, trong giai đoạn 2022-2025, ước tính giá dầu Brent là 61,5 - 65,9 USD/thùng, PV GAS D đặt mục tiêu tổng sản lượng trong giai đoạn này sẽ đạt 3.825 triệu Sm3; Tổng doanh thu 33.015 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế 1.099 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, giá dầu Brent ước tính 69,83 - 81,97 USD/thùng, mục tiêu tổng sản lượng 6.274 triệu Sm3; Tổng doanh thu 63.901 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế 1.528 tỷ đồng. Giai đoạn 2031-2035, giá dầu Brent ước tính 83,92 - 91,88 USD/thùng; mục tiêu tổng sản lượng dự kiến đạt 8.043 triệu Sm3; Tổng doanh thu 92.478 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế 1.868 tỷ đồng.

Mai Phương

Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộXí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
PV GAS D: Đưa văn hóa an toàn đến từng người lao độngPV GAS D: Đưa văn hóa an toàn đến từng người lao động
PGD đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 hơn 9.300 tỷ đồngPGD đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 hơn 9.300 tỷ đồng
PV GAS D đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2022PV GAS D đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2022
PV GAS duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững hoạt động kinh doanh khíPV GAS duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững hoạt động kinh doanh khí

DMCA.com Protection Status