PV Power quyết liệt triển khai dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4

10:03 | 17/01/2020

|
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW).

Vượt qua nhiều khó khăn cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty, PV Power đã đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, ổn định các nhà máy điện (NMĐ), hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao ở tất cả các mặt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước.

pv power quyet liet trien khai du an nmd nhon trach 34
PV Power quyết liệt triển khai dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4

Trong đó, sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm đạt 22,54 tỷ kWh (đạt 104% KH). Toàn bộ các nhà máy của PV Power đều nỗ lực đạt và vượt kế hoạch sản lượng. Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 35.884 tỷ đồng đạt 110% KH; Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.036 tỷ đồng đạt 108% KH. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 3.121 tỷ đồng đạt 125% KH; LNTT Công ty mẹ cả năm ước đạt 2.195 tỷ đồng đạt 105% KH. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty cả năm đạt 1.511 tỷ đồng, bằng 116% KH. Bên cạnh đó, PV Power đã dành hơn 50 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trong năm vừa qua.

Bước sang năm 2020, PV Power đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng điện cả năm 2020 đạt 21,6 tỷ kWh; Doanh thu toàn tổng công ty đạt 36.793 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.530 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 2.154 tỷ đồng; Nộp NSNN 1.424 tỷ đồng, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý để đưa Tổng công ty hoạt động theo chuẩn mực của Công ty cổ phần.

Tiếp nối công việc trong năm 2019, PV Power sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư các dự án điện mới, nghiên cứu mở rộng nguồn nhiên liệu mới, các loại hình năng lượng sạch như điện mặt trời (mái nhà, lòng hồ), điện sử dụng khí LNG… ngoài các loại hình truyền thống là nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thuỷ điện. Thực hiện tốt công tác thu xếp, đảm bảo nhiên liệu (than, khí) cho các nhà máy điện.

Việc này có ý nghĩa quan trọng khi mà các nguồn nhiên liệu như than, dầu, khí gas đang dần suy giảm; đồng thời là những bước đi quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào việc vận hành các nhà máy hiện hữu. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là quyết liệt triển khai dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 và các dự án mới.

Đồng thời, triển khai thực hiện công tác cán bộ để bố trí đúng người đúng việc; tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương nhằm nâng cao được hiệu quả lao động, thu hút được nhân lực chất lượng cao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty được hiệu quả, hướng đến hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

pv power quyet liet trien khai du an nmd nhon trach 34PV GAS thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt
pv power quyet liet trien khai du an nmd nhon trach 34PV Power và B.Grimm Power nỗ lực hiện thực hoá hợp tác
pv power quyet liet trien khai du an nmd nhon trach 34PV Power hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
pv power quyet liet trien khai du an nmd nhon trach 34PV Power tổ chức Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2020

H.A