PVChem triển khai tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng

20:08 | 27/06/2022

7,932 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem - Mã cổ phiếu PVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội, có Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa, Tổng Giám đốc PVChem Phan Công Thành, các đồng chí Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PVChem triển khai tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng
Chủ tịch HĐQT PVChem Trương Đại Nghĩa điều hành Đại hội.

Theo báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 được báo cáo tại Đại hội, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của Tổng công ty, bởi vậy PVChem xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch còn nhiều thách thức đối với các đơn vị dịch vụ dầu khí. Mặt khác, sức ép lớn từ sự cạnh tranh của các đối thủ trong cùng ngành dẫn tới tỷ lệ trúng thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Nhận thức được những khó khăn, thách thức đó, Ban lãnh đạo PVChem đã chủ động tập trung tìm các giải pháp ứng phó, tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD và tìm hướng đi mới cho đơn vị, quyết tâm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Bên cạnh đó, PVChem đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh, tối ưu hóa các giải pháp kinh doanh...

Kết quả, PVChem đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 và các chỉ tiêu tài chính quan trọng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước thời hạn 01 tháng của năm kế hoạch, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho các cổ đông với tổng doanh thu 2.790,78 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm và bằng 127% so với năm 2020; Tổng lợi nhuận trước thuế 34,57 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch năm và bằng 106% so với năm 2020; Nộp NSNN 132,05 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch năm và bằng 112% so với năm 2020.

PVChem xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, phân phối vốn và tài chính triển khai các dự án trọng điểm của Tổng công ty. Tối ưu hóa chi phí, các nguồn lực để gia tăng hiệu quả hoạt động, khai thác hiệu quả tài sản trong toàn Tổng công ty.

Trong đó, PVChem tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án: Dự án sản xuất PP filer Marter batch/Compound từ bột PP; Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Nghi Sơn; Dự án nhà máy sản xuất oxy già (H202); Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp; Dự án đầu tư hệ thống bồn bể chứa, căn cứ hóa chất... Nghiên cứu và triển khai các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của PVChem.

Đại hội đã lắng nghe và đóng góp ý kiến vào các báo cáo về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021; Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát PVChem; Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2035 của PVChem.

PVChem triển khai tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng
Các cổ đông PVChem thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất 100% thông qua đối với các tờ trình như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022... Đặc biệt là tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022-2023 của PVChem từ 500 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng.

Theo đó, PVChem sẽ thực hiện 02 hình thức tăng vốn gồm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm, giá trị vốn tăng thêm dự kiến khoảng 100 tỉ đồng và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với 40 triệu cổ phiếu phát hành thêm có giá trị vốn tăng thêm dự kiến khoảng 400 tỉ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên PVChem đã thống nhất sẽ tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông khoảng 11,5 tỷ đồng (tương đương 2,3%) từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo đúng kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thành Công

PVChem đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản phẩm hóa dầu mới PVChem đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản phẩm hóa dầu mới
Đảng ủy VPI và PVChem tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khoá XIII Đảng ủy VPI và PVChem tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khoá XIII
PVChem-Tech xây dựng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Khu kinh tế Nghi Sơn PVChem-Tech xây dựng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Khu kinh tế Nghi Sơn
PVChem nhìn lại năm 2021 PVChem nhìn lại năm 2021

DMCA.com Protection Status