PVCoating thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022

09:52 | 04/06/2022

5,719 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating) đã triển khai các hoạt động chăm lo, hướng tới người lao động, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong CBCNV.

Để hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) một cách thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến người lao động, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, Công đoàn PV GAS đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng sôi nổi, hiệu quả. Trong đó, mỗi đơn vị công đoàn trực thuộc đăng ký ít nhất 2 hoạt động thiết thực gắn liền với chủ đề của Tháng và phối hợp chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp thực tế và tình hình phòng chống dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn PV GAS, trong tháng 5/2022, Công đoàn PVCoating đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ thiết thực, hiệu quả.

PVCoating thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022
Giải chạy bộ “PVCoating năm 2022” thành công tốt đẹp

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ 2022 tới toàn thể người lao động (NLĐ), Công đoàn PV Coating đã triển khai Giải chạy bộ “PVCoating năm 2022”. Giải đã diễn ra vào ngày 28/5/2022, tại TP. Vũng Tàu, với hơn 70 CBCNV tham gia ở 2 nội dung cho Nam và Nữ. Trong đó, nội dung Nam là 5km và nội dung nữ là 3 km. Giải đã góp phần vào phong trào chạy bộ phát triển rộng rãi, lan tỏa trong toàn PV GAS, giúp CBCNV có thêm sân chơi để rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD.

PVCoating thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022
Niềm vui đồng hành của tập thể người lao động

Trong tháng 5, Công đoàn PVCoating cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể NLĐ trong công ty nội dung “Thoả ước lao động tập thể”. Cụ thể, ngày 23/5/2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã chủ trì, phối hợp với các công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để toàn thể NLĐ biết và góp ý. Ngày 25/5/2022, các thành viên đại diện cho Công đoàn cơ sở Công ty tham gia Tổ đối thoại tại nơi làm việc và người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể. Sau cuộc họp, Công đoàn cơ sở gửi nội dung Biên bản thương lượng cho các Công đoàn bộ phận trực thuộc để phổ biến, lấy ý kiến tập thể NLĐ trong Công ty về nội dung Thỏa ước lao động tập thể và báo cáo với chính quyền hoàn thiện các hồ sơ gửi cơ quan chức năng theo quy định.

Bên cạnh đó, dịp này Công đoàn PVCoating cũng triển khai các hoạt động khác như: Tham gia Ngày hội hiến máu do Đoàn Thanh niên Cụm Vũng Tàu tổ chức (31 CBCNV tham gia); Tổ chức thăm và tặng quà cho 01 CBCNV bị bệnh hiểm nghèo và CBCNV bị nhiễm Covid-19; Đề xuất chính quyền trích Quỹ Phúc lợi Công ty chi hỗ trợ cho 45 CBCNV bị nhiễm Covid-19 với số tiền 135 triệu đồng.

PVCoating thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022
PVCoating thường xuyên tổ chức các hoạt động ASXH vì cộng đồng

Công đoàn PVCoating đã tích cực tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả trong tháng cao điểm hoạt động của tổ chức Công đoàn hướng tới người lao động, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, hướng tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD được giao; đặc biệt là nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc chăm lo đời sống người lao động.

M.P

PVB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung Thành viên HĐQTPVB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Ông Bùi Tường Định được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVCoatingÔng Bùi Tường Định được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PVCoating
PVT, PVB chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%PVT, PVB chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%
PVCoating: Nỗ lực phát triển thị trường, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho NLĐPVCoating: Nỗ lực phát triển thị trường, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho NLĐ

DMCA.com Protection Status