PvcomBank: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng

06:44 | 18/08/2020

|
Giai đoạn tới, quá trình hoạt động của PVcomBank bên cạnh thời cơ cũng sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng PVcomBank sẽ nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính tối ưu, uy tín cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…

Cần sáng tạo để tạo ra bứt phá mới

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) ra đời sau sự hợp nhất của 2 tổ chức (Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Phương Tây). Tháng 10/2013, PVcomBank chính thức công bố thương hiệu trên thị trường tài chính ngân hàng trong nước và quốc tế. Hiện nay, PVcomBank có 121 điểm giao dịch, 03 công ty thành viên (PAMC; PVCB Capital; PSI).

pvcombank don vi cung cap dich vu tai chinh toi uu cho tap doan

Những kết quả đạt được của PVcomBank những năm qua tiếp tục khẳng định là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị trong ngành; tham gia thu xếp vốn cho các dự án của Tập đoàn; cung cấp các dịch vụ bảo lãnh cho các đơn vị trong ngành. Tham gia tích cực, hiệu quả tư vấn cổ phần hóa, tư vấn đổi mới doanh nghiệp cho các doanh nghiệp; tư vấn phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên trong ngành…

Những năm tới, trước yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cống hiến tri thức, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động và giao dịch, tập trung triển khai các dự án trọng điểm; áp dụng đồng bộ các công cụ, các giải pháp nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động… đang đặt ra cho PVcomBank những thách thức cần phải đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo ra những bứt phá mới, tiếp tục đưa PVcomBank sớm trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Những nhiệm vụ trọng tâm PVcomBank hướng đến là tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung Đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án tái cơ cấu bổ sung đến năm 2030; tiếp tục thực hiện xử lý và thu hồi nợ, đối với danh mục tài sản cần cơ cấu, thu hồi theo Đề án tái cơ cấu PVcomBank. Kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư về tài sản, chi phí hoạt động theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hoạt động đồng bộ, hiệu lực hiệu quả; thực hiện rà soát và kiện toàn mô hình tổ chức, quy trình vận hành nhằm tăng hiệu quả kiểm soát rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện tại PVcomBank. Bảo đảm sự an toàn của ngân hàng và tối đa hóa lợi nhuận sau khi được điều chỉnh rủi ro, phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch phù hợp với chỉ đạo của NHNN, hoàn thiện nền tảng CNTT hiện đại, linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh.

Giải pháp quyết liệt để trở thành ngân hàng hàng đầu

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, nhiều giải pháp được lãnh đạo PVcomBank đặt ra. Cụ thể là điều chỉnh cấu trúc bảng cân đối và danh mục các Khối. Mục tiêu là xác lập định hướng mang tính chiến lược về hoạt động của PVcomBank (Chiến lược về khách hàng mục tiêu; Chiến lược về sản phẩm; Mô hình tài chính cụ thể cho 5 năm tới).

Trong quy hoạch và phát triển mạng lưới, thực hiện mục tiêu rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của mạng lưới Chi nhánh hiện tại, từ đó xây dựng tiêu chuẩn quy hoạch và sắp xếp lại hệ thống Chi nhánh phù hợp với chiến lược khách hàng mục tiêu và đảm bảo yêu cầu hoạt động hiệu quả. Xây dựng bộ tiêu chuẩn định vị hình ảnh các Chi nhánh đồng bộ và chuyên nghiệp, tạo ấn tượng và những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Để nâng cao năng suất lao động, PVcomBank đưa ra mục tiêu chuẩn hóa và ban hành đồng nhất bộ KPIs của tất cả các chức danh, cho phép đo lường rõ ràng thành quả làm việc của từng cá nhân, giúp các cán bộ tập trung vào những công việc quan trọng nhất, đồng thời khuyến khích tinh thần trách nhiệm và tạo động lực làm việc.

Trong quản trị rủi ro, ngân hàng đề ra mục tiêu quy hoạch và xác định rõ ràng các hạn mức chấp nhận rủi ro khi xét cấp tín dụng cho khách hàng. Đây được xem là cơ sở, định hướng để các đơn vị kinh doanh xác định nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng sản phẩm tín dụng phù hợp và kiểm soát được rủi ro. Chuẩn hóa hệ thống phân quyền, điều chỉnh nội dung phân quyền cho phù hợp với thực tế nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho hệ thống; Chuẩn hóa quy trình quản lý và thu hồi nợ giúp ngân hàng phòng tránh và hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh ngoài tầm kiểm soát.

Vấn đề cải tiến quy trình nghiệp vụ cũng được PVcomBank chú trọng. Mục tiêu của giải pháp này là nhằm rà soát, điều chỉnh toàn bộ các quy trình nghiệp vụ kinh doanh để giảm bớt các bước trùng lắp, tối ưu hóa khả năng hoạt động của hệ thống.

Song song với đó, chất lượng dịch vụ sẽ được nâng cao với mục tiêu rà soát xây dựng lại các kênh đo lường và đánh giá chất lượng dịch vụ (bao gồm dịch vụ khách hàng và dịch vụ nội bộ). Ban hành các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Xây dựng bộ cẩm nang/sổ tay cho từng nghiệp vụ tại quầy trên cơ sở tích hợp toàn bộ các quy trình, quy chế liên quan, giúp cán bộ giao dịch thuận tiện trong tra cứu và ứng dụng văn bản nghiệp vụ, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng…

Mặc dù chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra nhưng PVcomBank cũng nhận thức rất rõ, trong giai đoạn tới, quá trình hoạt động của ngân hàng bên cạnh thời cơ cũng sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên, PVcomBank sẽ nắm bắt thời cơ, vượt lên mọi thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính tối ưu, uy tín cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong ngành và với khách hàng, sớm trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Đức Minh

Nâng cao năng lực quản trị tài chính là nhiệm vụ trọng tâm của PVN
PVN báo lãi hơn 10 nghìn tỷ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 38 nghìn tỷ đồng
Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động
Một nhiệm kỳ vượt qua thách thức thành công
Kiên quyết và kịp thời là yếu tố quyết định thành công
Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Bản lĩnh vượt qua thử thách
Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo – Truyền thông ngành Dầu khí
[E-Magazine] Bí quyết vượt "khủng hoảng kép" của PVN
Chuyện vượt bão kép của Lọc hóa dầu Bình Sơn