PVEP - 10 năm liên tục về đích sớm

09:03 | 19/12/2019

|
Vượt qua khó khăn, thách thức, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự nỗ lực, cố gắng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức, về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

PVEP bước vào năm 2019 trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, thương mại toàn cầu sụt giảm do căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Bên cạnh đó, hoạt động dầu khí trên Biển Đông gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Sự lo ngại về nguồn cung, dự trữ dầu thô dồi dào từ các quốc gia ngoài OPEC đã kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Bối cảnh giá dầu thô diễn biến khó lường, đồng thờinhững khó khăn, bất cập của PVEP chưa được tháo gỡ như: Cơ chế tài chính chưa phù hợp với đặc thù hoạt động lĩnh vực thăm dò, khai thác; PVEP vẫn thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt; chưa có quy định về quản lý đầu tư các dự án dầu khí trong nước, các quy định pháp luật chồng chéo..., PVEP tiếp tục chỉ đạo thực hiện tới từng đơn vị, dự án; định kỳ tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu, tiết giảm chi phí, nhằm mục tiêu sản xuất an toàn, liên tục và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

pvep 10 nam lien tuc ve dich som
Cụm mỏ Đại Hùng

Với những nỗ lực chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP, nhà điều hành và các đối tác cùng vận hành khai thác ổn định, an toàn, liên tục hầu hết các dự án có tỷ trọng lớn, gồm cụm mỏ Sư Tử, mỏ Đại Hùng, mỏ Chim Sáo - Dừa, mỏ Cá Ngừ Vàng, Lô 46CN, mỏ Bir Seba. PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí quy đổi được PVN giao và về đích sớm hơn kế hoạch 12 ngày, là năm thứ 10 liên tục về đích sớm. Tổng sản lượng khai thác trong năm 2019 là 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm. Gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu.

Cụ thể, sản lượng dầu và condensate khai thác trongnăm 2019 là 3,13 triệu tấn (toàn đề án: 6,71 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm; sản lượng khí khai thác 1,32 tỉ m3 (toàn dự án: 2,83 tỉ m3), đạt 103% kế hoạch năm.

PVEP đã triển khai khoan các giếng phát triển bảo đảm an toàn, tối ưu chi phí, đặc biệt một số giếng khoan cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến. Trong năm 2019, PVEP tập trung cho công tác phát triển tại mỏ Cá Tầm, đạt First Oil đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát, triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

Với kết quả sản lượng khai thác vượt kế hoạch và giá dầu trung bình trong năm tốt hơn giá kế hoạch, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2019 do PVN giao, cụ thể: Tổng doanh thu ước tính 35,91 nghìn tỉ đồng (107% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế ước tính 12,3 nghìn tỉ đồng (170% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế trước phân bổ ước tính 6,35 nghìn tỉ đồng (154% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 10,53 nghìn tỉ đồng(113% kế hoạch).

Năm 2019, PVEP về đích trước 12 ngày các chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí, với tổng sản lượng khai thác quy dầu 4,45 triệu tấn (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm, trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate 3,13 triệu tấn và khai thác khí 1,32 tỉ m3.

Một trong những công tác quan trọng trong năm 2019 là PVEP đã rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành gọn nhẹ, hiệu quả, giảm từ 15 ban/văn phòng còn 11 ban/văn phòng; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp ban/phòng; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các ban/văn phòng; chủ động sắp xếp lại tổ chức và định biên nhân sự của các đơn vị và chi nhánh, nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

PVEP đã thực hiện đúng và đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Các chế độ, chính sách của người lao động và người quản lý tại PVEP được tuân thủ theo các quy định hiện hành có liên quan của PVEP và PVN.

Hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục phát huy và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến, sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex. PVEP đã đăng ký Giải thưởng Khoa học công nghệ Dầu khí 2 công trình gồm: “Xây dựng mô hình vỉa chứa và đề xuất các phương pháp gia tăng trữ lượng thu hồi dầu nặng tầng Middle Miocene mỏ Đông Đô, lô 01/97&02/97 bồn trũng Cửu Long, Việt Nam; “Nứt vỉa thủy lực và ứng dụng tại các giếng khoan tầng chứa Oligocene bể Cửu Long - Bài học kinh nghiệm, hiệu quả kinh tế kỹ thuật và khả năng áp dụng mở rộng”.

Đồng thời, trong năm, Hội đồng sáng kiến của PVEP đã tiếp nhận 5 đơn đăng ký sáng kiến, trong đó công nhận 3 sáng kiến/giải pháp hữu ích (2 CLJOC, 1 PVEP POC) với số tiền làm lợi ước tính khoảng 2,31 triệu USD.

Tình hình an ninh, an toàn biển được duy trì tốt, các vụ vi phạm được kiểm soát, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến các công trình dầu khí. Bên cạnh đó, PVEP đã chủ động theo dõi, triển khai ứng phó, phòng chống kịp thời với các hiện tượng thời tiết bất thường trên biển, tuân thủ theo đúng quy định của PVN/PVEP, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của PVEP và các đơn vị. Tại các dự án ở nước ngoài, PVEP thường xuyên cập nhật các diễn biến tại địa phương và có thông tin cảnh báo kịp thời cho dự án; an ninh an toàn được bảo đảm; tiếp tục theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái tại các dự án qua các bản tin an ninh an toàn hàng ngày.

Để đạt được những thành tích xuất sắc trong năm 2019, PVEP quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chiến lược, kế hoạch phát triển của PVN, bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, tận dụng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của PVN giúp tháo gỡ các khó khăn trước mắt, những bất cập về cơ chế trong dài hạn.

Năm 2019, tổng doanh thu của PVEP ước đạt 35,91 nghìn tỉ đồng (107% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước ước tính 10,53 nghìn tỉ đồng (113% kế hoạch); nguồn lực tài chính để xử lý rủi ro dự kiến 5,81 nghìn tỉ đồng (tương đương 20% tổng chi phí rủi ro còn phải xử lý).

Tập thể lãnh đạo PVEP, các cán bộ, đảng viên và người lao động luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và quyết liệt hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân trên từng cương vị công tác, của cả tập thể vì mục tiêu phát triển chung; xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với các đối tác, công ty dầu khí quốc tế, cơ quan nhà nước của các nước nơi PVEPtìm kiếm, triển khai dự án dầu khí.

PVEP chủ động và tích cực nghiên cứu, áp dụng những giải pháp đột phá, sáng kiến khả thi phù hợp với thực tiễn; tiết kiệm chi phí một cách hợp lý; không ngừng đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành; mạnh dạn ứng dụng các công cụ quản lý, phân bổnguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của PVEP trước các đối tác, đặc biệt trong việc mở rộng hợp tác với các nhà thầu trong hoạt động dầu khí quốc tế.

Trong năm 2020, kinh tế thế giới được dự báo vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc; nhu cầu tiêu thụ dầu khí vẫn sẽ ở mức thấp trong khi nguồn cung và dự trữ dầu khí được dự đoán khá dồi dào. Với những thách thức đó, PVEP tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu tổng sản lượng khai thác năm 2020 là 3,8 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 8,02 triệu tấn), tạo tiền đề phát triển trong các năm tiếp theo.

Tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của PVEP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và bản lĩnh của “người đi tìm lửa”, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2020, giữ vững vai trò là đơn vị nòng cốt của PVN trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.

Hiền Anh